1. L’àliga cuabarrada és una espècie protegida donat que és una de les aus rapinyaires més amenaçades d’Europa
  2. Aquestes espècies mantenen l’equilibri de poblacions de rates i conills que, contràriament, poden convertir-se en plagues
  3. També fan funció de sanejament dels ecosistemes, en alimentar-se preferentment d’exemplars malalts


Els Agents Rurals han conegut recentment els resultats de la necròpsia que certifica la mort per enverinament d’una àliga cuabarrada que van trobar el mes de maig de 2023 a La Noguera. Aquesta necròpsia també ha certificat que la mort ha estat per un verí tipus rodenticida. Es tracta d’un cas especialment greu ja que aquest individu havia estat alliberat després d’haver-se recuperat de les ferides provocades per un tret d’escopeta.

És una mostra de com un mateix individu d’aquesta espècie s’ha vist afectat pel furtivisme i finalment i de manera fatal per un enverinament. Entre el seu alliberament, el dia 2 de maig de 2023, i la troballa del seu cadàver, el 29 del mateix mes, només havien passat 27 dies.

L'exemplar provenia del Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrusa on havia estat recuperant-se de les ferides provocades per un tret d'escopeta. Va poder ser detectada i localitzada morta en el medi natural gràcies a que anava equipada amb un emissor que facilitava l’obtenció de dades per a poder estudiar i fer seguiment de l'espècie.

La conservació de les rapinyaires permet mantenir l’equilibri de poblacions i el sanejament d’ecosistemes. Aquestes aus són especialment importants per mantenir l’equilibri de poblacions de rates i conills que, contràriament, poden convertir-se en plagues per a l’agricultura i la ramaderia. Una altra funció ecològica d’aquestes aus és el sanejament animal, en alimentar-se preferentment d’exemplars envellits, malalts o dèbils, o fins i tot carronya de manera ocasional, evitant així la propagació de malalties.

La utilització de verins per a l’eliminació de petits mamífers aconsegueix un efecte contrari perquè pot afectar els predadors naturals. Provoca pèrdua de biodiversitat i mortalitat no controlada perquè el verí no selecciona les espècies i mata indiscriminadament provocant morts en cadena.

Àliga cuabarrada{"name":"2024/02/29/14/32/11693ec2-dca8-4448-b38d-ebdeb60c764b.jpg","author":"Agents Rurals","type":"0","location":"0","weight":120867}


L’àliga cuabarrada (Aquila fasciata) és una espècie protegida donat que és una de les aus rapinyaires més amenaçades d’Europa. La població va disminuir a la península ibèrica a causa de la caça furtiva; les electrocucions i les col·lisions contra línies elèctriques; la pèrdua d’hàbitat, i les molèsties a les àrees on nidifica. S’adapta a depredar la presa més abundant en cada regió i a cada època de l’any.

A Catalunya, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, la descriu com espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, i el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya la considera espècie en perill d'extinció donat que la seva supervivència a curt termini és poc probable. Donada la seva importància, l’Administració de la Generalitat hi destina esforços de gestió, recursos personals i econòmics per garantir la seva supervivència.

Col·laboració ciutadana

El Cos d’Agents Rurals alerta sobre les conseqüències de l’ús de verins i demana la col·laboració ciutadana per poder minimitzar o eliminar els efectes del verí i identificar les persones enverinadores. També alerta sobre el perill per a la salut pública, ja que manipular esquers o animals enverinats comporta un risc important.

En aquest sentit, el Cos d’Agents Rurals recorda que davant la sospita d’estar davant un possible cas d’enverinament en cap cas s’han de manipular esquers o animals i demana que es truqui immediatament al 112 o directament als Agents Rurals a través del telèfon permanent 24 hores i 365 dies l’any que atén les trucades ciutadanes: 93 561 70 00 on es s’ofereix una primera resposta.

L’ús de verins en el medi natural pot comportar penes de presó de 4 mesos a 2 anys, i sancions econòmiques. Des de l’any 2014, quan el Cos d’Agents Rurals va intensificar aquest tipus d’investigació, s’han realitzat 25 atestats per aquesta causa. Per altra banda, des de l’any 2005 s’han produït 25 sentències condemnatòries a tot Catalunya, amb un total de 38 persones condemnades.

Actualment la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Acció Climàtica, té vigent un Pla d'Acció de lluita contra el verí promogut l'any 2014 i mitjançant un Grup de Treball interdepartamental on hi estan representats els principals òrgans de la Generalitat afectats per aquesta temàtica, que es reuneixen periòdicament per millorar les actuacions i desenvolupar mesures per evitar al màxim l'ús de verins.

1  

Imatges

Àliga cuabarrada

Àliga cuabarrada 120867