En el projecte POCTEFA Desbosiguem! participen centres i organitzacions de Catalunya, França i Andorra

La setmana passada es va celebrar una reunió conjunta de tots els socis per donar el tret de sortida al projecte


Visita dels socis{"name":"2024/05/29/16/03/5158fd5d-ddbf-49df-bab4-b1a238ffd3ed.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":576095}

El Parc Natural de l’Alt Pirineu se suma al projecte transfronterer POCTEFA Desbosiguem!, on també participen el Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises, la Union des Collectivités Forestières d’Occitanie, Pau Costa Foundation, l’Escola Agrària del Pirineu, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Andorra Recerca Innovació (AR+I). Aquest projecte europeu, coordinat pel Centre de Formation Professionnelle et de Promotion de l’Agriculture Ariège-Comminges, vol donar suport al manteniment dels espais oberts del Pirineu, mantenint la diversitat, les pràctiques pastorals i reduint el risc d’incendi forestal.

El canvi climàtic contribueix al tancament del bosc i a la pèrdua de les zones obertes com són clarianes, feixes o petits prats. L’augment de les temperatures i la pèrdua de les activitats rurals dificulten cada vegada més el manteniment dels espais oberts a l’alta muntanya. El bosc s’expandeix fins i tot en les franges properes als pobles, urbanitzacions i disseminats en tot el Pirineu. Aquestes zones, ara ocupades per bosc i matollar, havien estat parcel·les agrícoles, erms i pastures, i tenien una biodiversitat específica que no trobem en els espais densament arbrats. Alhora, aquesta dinàmica suposa un augment del risc d’incendi i de la severitat dels incendis, tant a escala local com a escala de paisatge. El tancament dels espais oberts, a més d’augmentar el risc d’incendi forestal, redueix la continuïtat ecològica i suposa una pèrdua de recurs farratger de la qual depenen activitats multifuncionals com ara el pastoralisme, que alhora salvaguarden aquest paisatge en mosaic, tan ric i històric, propi dels Pirineus.

En aquest sentit, el projecte promou la col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre Catalunya, Andorra i França per tal d’aportar solucions integrals que ajudin els gestors d’aquests espais (parcs naturals, entitats públiques locals, titulars privats i habitants) a prendre decisions i a gestionar de forma sostenible el territori, i lluitar així contra les conseqüències del canvi climàtic i de l’emboscament.

En concret, s’elaborarà un manual de bones pràctiques sobre l’obertura i manteniment dels espais forestals oberts. En el manual s’integraran combinacions de tècniques de gestió del medi rural-forestal, com ara la desbrossada, el silvopastoralisme, les aclarides, o el foc prescrit. D’altra banda, es modelitzaran diversos escenaris d’incendi forestal, a fi de poder veure quins són els que podrien contribuir més fàcilment als incendis forestals d’alta intensitat, relacionant-los amb les diferents estructures del bosc i d’espais oberts. En el cas concret del Parc Natural de l’Alt Pirineu, això servirà també per desenvolupar un primer pla estratègic de prevenció d’incendis forestals del Parc, en què el foc es concebrà també com una eina de diversificació del paisatge forestal, similar al que ja s’ha desenvolupat a la Val d’Aran.

Per fer-ho, el projecte es fixarà en tres àrees principals:

  1. Analitzar, a escala de paisatge, el règim d’incendis forestals a tots dos costats dels Pirineus centrals i avaluar-ne l’impacte sobre el medi ambient i el territori, i dissenyar una estratègia d’adaptació transfronterera.
  2. Identificar i desenvolupar diversos mètodes de reobertura de guarets, reducció del combustible forestal i manteniment de boscos i pastures a partir d’onze projectes pilot. En el cas del Parc Natural de l’Alt Pirineu, conjuntament amb el Grup d’Actuacions Especials (GRAF) de Bombers i d’acord amb els ajuntaments, es decidiran les tres zones concretes properes a pobles de la zona d’influència socioeconòmica del Parc on es desenvoluparan els pilots.
  3. Dissenyar una caixa d’eines per ajudar a la presa de decisions en el marc de les accions de restauració de zones cobertes de matolls i arbres o de prevenció d’incendis i, al mateix temps, millorar les competències dels professionals implicats en el manteniment de les zones rurals.

El projecte Desbosiguem! és el primer projecte que es desenvoluparà en el marc territorial del Parc Pirinenc de les Tres Nacions i està inclòs en el programa europeu de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027. Compta amb un pressupost total de 638.952,27 euros, dels quals el 65 €% estan finançats a través del fons FEDER.


2  

Imatges

Foto de grup dels socis del projecte

Foto de grup dels socis del projecte 512544

En el projecte participen socis de Catalunya, França i Andorra

En el projecte participen socis de Catalunya, França i Andorra 331347