Els ajuts, que aquest 2024 tenen una dotació de 2,5 milions d’euros, es poden sol·licitar fins el 2 de juliol


El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinarà ajuts per valor de 10 milions d’euros a les entitats ambientals sense ànim de lucre per al finançament de projectes que millorin l’estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en els espais naturals protegits en col·laboració amb els ens locals. Aquestes ajuts ajudaran a subvencionar projectes que s’hagin de desenvolupar durant el període 2024-2027. Enguany, la dotació per a aquests ajuts és de 2,5 milions d’euros.


El Departament remarca que aquestes subvencions volen impulsar sinergies positives per a la conservació dels espais naturals protegits de Catalunya. En aquest sentit, es considera cabdal promoure la col·laboració amb els diferents actors del territori amb vocació de servei públic per garantir-ne la preservació. Així, l’objectiu és que les entitats ambientals puguin col·laborar amb els ens locals en la gestió efectiva de la conservació i dinamització dels espais naturals protegits sense òrgan de gestió.

A través d’aquestes ajudes, es vol generar una dinàmica positiva en favor d’una gestió sostenible d’aquests espais que reverteixi en la conservació i millora de la seva biodiversitat a llarg termini.

Poden sol·licitar aquests ajuts les entitats amb projectes que tinguin una incidència positiva sobre els hàbitats i les espècies protegides i/o amenaçades i/o sobre espècies clau per al funcionament dels processos ecològics o la geodiversitat. Les accions de conservació han de ser coherents i contribuir als objectius i les línies d’actuació de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030. Així mateix, han de consignar com a mínim un 25% del seu pressupost a accions de conservació i gestió, un 10% a accions de recerca i coneixement, un 10% a accions d’educació, divulgació i comunicació, un 10% a gestió de l’ús públic i un 5% a accions de voluntariat.

El termini per sol·licitar els ajuts serà obert fins al pròxim 2 de juliol.