El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural havia elaborat actuacions prèvies de prevenció que van ajudar a contenir l’incendi més gran de l’estiu de 2023

Ara mateix, i fins que les condicions de perill d’incendi ho permetin, s’estan fent treballs de prevenció d’incendis a les muntanyes de Colera i de Portbou, a l’Albera Marítima


El conseller Mascort en un moment de la visita
El conseller Mascort escoltant les explicacions sobre els treballs de prevenció d’incendis que s'estan duent a terme a la zona de les muntanyes de Colera i de Portbou
{"name":"2024/06/12/12/56/47e88ad0-c2aa-490c-8d8d-05c55701350d.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":205936}

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort Subiranas, ha visitat aquest matí els treballs de prevenció d’incendis que el Departament està portant a terme a la zona de les muntanyes de Colera i de Portbou, al costat de l’incendi més gran que va patir Catalunya el 4 d’agost de 2023.

Aquestes forests públiques, titularitat de la Generalitat de Catalunya, s’inclouen a l’Espai Natural Protegit del Massís de l’Albera (xarxa Natura 2000), i al perímetre de protecció prioritària del Massís de l’Albera (PPP G1), molt a prop de la frontera, una àrea històricament castigada pels incendis i amb gran inversió efectuada en treballs de prevenció.

Les actuacions que s’estan executant ara, en el marc del programa Next Generation, consisteixen en treballs silvícoles d’estassada, poda, aclarida i trituració de restes en una superfície de 100 hectàrees principalment del terme municipal de Colera. També s’arrangen pistes i vials forestals existents en 7 quilòmetres i s’estan adequant dos punts d’aigua de prevenció d’incendis de puig d’Esquers i pla del Ras. A més, també s’estan fent actuacions de millora del ferm i els drenatges dels vials forestals, per allargar-ne la vida útil i facilitar el trànsit de vehicles de prevenció i extinció d’incendis.

Dos incendis a la zona amb actuacions prèvies de prevenció

DACC
Mapa de les zones on s'estan fent els treballs de prevenció d'incendis de les muntanyes de Colera i de Portbou
{"name":"2024/06/12/13/03/0e32f24e-6d0f-48c7-af4a-ff5e02df19ca.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":1323224}

Els treballs previs de prevenció que s’havien fet a la zona van ser molt efectius per minimitzar l’impacte dels incendis del passat 2023, d’una banda l’incendi del 6 d’agost, originat a Portbou amb 573 ha afectades entre Portbou i Colera, i el del 16 d’abril, iniciat a Banyuls de la Marenda, d’un total de 870 ha, 143 ha de les quals a Portbou. Els treballs silvícoles i els manteniments mitjançant pastura realitzats a les àrees estratègiques van facilitar les actuacions de Bombers per actuar sobre l’incendi, pel fet que la reducció de combustible que comporta la pastura va reduir la longitud de flama i va facilitar les maniobres d’extinció, cosa que va representar un canvi de comportament del front de l’incendi.

A més, en el cas de l’incendi de Colera de l’agost, les zones mantingudes amb una baixa càrrega de combustible mitjançant pastura de boví i treballs mecànics va suposar un punt d’emplaçament per poder contenir els fronts i evitar que l’incendi pogués tenir un perímetre superior o, inclús, passar a l’Albera interior. I el que és important també, el bon estat de la xarxa viària principal va permetre la circulació dels vehicles d’extinció amb condicions de seguretat

Restitució del potencial ramader de la zona

Un cop passat l’incendi forestal, a la mateixa tardor es va treballar per restituir la capacitat de desenvolupar l’activitat ramadera mitjançant l’arranjament d’infraestructures pròpies del Departament d’Acció Climàtica. Es va substituir un total de 6.000 m de canonada de subministrament d’aigua juntament amb la instal·lació de dos abeuradors de 1.500 litres que s’havien vist afectats per l’incendi, per permetre el subministrament d’aigua als ramats existents. Juntament amb la substitució dels elements afectats, s’ha fet la tallada puntual de peus afectats per l’incendi que tenen risc de caiguda sobre les pistes forestals principals.

En ambdues forests pasturen bestiar boví i cabrum. D’una banda, hi ha la presència de dues explotacions de bestiar boví, que fan transhumància i permeten així el manteniment d’àrees estratègiques de prevenció d’incendis, i, d’una altra, una tercera explotació de cabrum resta a la muntanya de Portbou durant tot l’any.

La pastura que es desenvolupa en ambdues forests suposa el manteniment d’un total de 100 ha estratègiques, activitat que compta amb el suport de la línia d’ajuts a la gestió forestal sostenible (cofinançament amb fons FEADER) i compensa econòmicament la gestió pastoral enfocada a la prevenció d’incendis forestals amb un import aproximat de 100 €/ha.

Després dels incendis, els ramats han hagut de reubicar-se en superfícies no cremades, per tal de permetre la regeneració de la coberta vegetal i alhora evitar danys al sòl. Passat pràcticament un any, les condicions de regeneració són molt favorables i permetran tornar aviat a reprendre l’aprofitament de pastura per controlar el creixement del combustible.

Reforçar les mesures de protecció de les poblacions i elements vulnerables

Les franges de protecció, d’una amplada mínima de 25 m amb la vegetació tractada, són una mesura indispensable per millorar la seguretat de les poblacions i els elements vulnerables, atès que limiten les afectacions en cas d’incendi forestal i eviten la dispersió dels recursos d’extinció, que poden així centrar-se a lluitar contra la propagació del foc.

Cal recordar que totes les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i instal·lacions en contacte amb terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta han d’adoptar aquestes mesures. El Departament d’Acció Climàtica dona suport a les entitats locals per tal d’implantar aquestes actuacions, complementàries a les de prevenció forestal.3  

Imatges

Un moment de la visita als treballs de prevenció d'incendis de les muntanyes de Colera i de Portbou

Un moment de la visita als treballs de prevenció d'incendis de les muntanyes de Colera i de Portbou 331159

Les actuacions que s¿estan executant ara consisteixen en treballs silvícoles d¿estassada, poda, aclarida i trituració de restes en una superfície de 100 hectàrees principalment del terme municipal de Colera.

Les actuacions que s¿estan executant ara consisteixen en treballs silvícoles d¿estassada, poda, aclarida i trituració de restes en una superfície de 100 hectàrees principalment del terme municipal de Colera. 411926

Treballador duent a terme treballs silvícoles

Treballador duent a terme treballs silvícoles 394386