Els treballs previs per a la construcció del pou d’atac de la tuneladora comporten restriccions a vehicles, vianants i ciclistes a la Gran Via de Barcelona, a l’entorn de Plaça Espanya, a partir d’aquesta nit

El Departament de Territori inicia aquesta setmana els treballs preparatoris per a la construcció del pou d’atac de la tuneladora del perllongament de la línia d’FGC Llobregat-Anoia des de l’estació actual de plaça Espanya fins a connectar-la amb la línia del Vallès a l’àmbit de l’estació de Gràcia. Aquestes tasques comportaran afectacions a la Gran Via, entre la plaça Espanya i el carrer de Vilamarí, en dues fases, des d’aquesta nit de dilluns, 10 a dimarts, 11 i fins al 14 de juliol vinents.

  1. Entre el 10 de juny (nit de dilluns a dimarts) i el 25 de juny:
  2. Treballs previs per a la construcció del pou d’atac de la tuneladora en el costat mar de la Gran Via comportaran l’ocupació del carril de circulació del lateral mar entre la plaça Espanya i el carrer de Vilamarí.
  3. Es modificarà el punt d’accés a l’aparcament de l’edifici de l’ONCE –s’efectuarà directament des del tronc central o des del carrer de Vilamarí, en lloc de fer-ho pel lateral.
  4. Es modificarà algun itinerari de vianants en aquest entorn.
  5. Es trasllada la parada de les línies d’autobús 13, 91 i H16
  6. Entre la nit del 25 de juny i el 14 de juliol:
  7. Treballs previs per a la construcció del pou d’atac de la tuneladora en la cruïlla costat mar del carrer de Llançà amb Gran Via comportarà l’ocupació de la cruïlla i de part de la calçada d’aquest carrer. El c. de Llançà es tancarà a la circulació des de l’avinguda del Paral·lel i es desviarà els vehicles pel carrer de Sepúlveda.
  8. S’ocuparà el carril de circulació esquerre adjacent a la mitjana en el costat muntanya de la Gran Via, des de la sortida del túnel de plaça d’Espanya fins passat el carrer de Vilamarí.
  9. Es tallarà el carril bici del c. Llançà des de l’av. Paralꞏlel i es desviarà el trànsit de bicicletes pel carril bici existent al c. de Vilamarí.

En paral·lel, l’execució de tasques de desviament de serveis a l’entorn de plaça Espanya podrà comportar la reducció d’un carril de circulació per sentit, en l’entroncament amb l’avinguda de Maria Cristina, des del 25 de juny i fins a finals de juliol.

Tots aquests treballs corresponen a l’obra civil per a la connexió de les línies d’FGC Llobregat-Anoia i Vallès, que inclou la construcció d’un túnel mitjançant tuneladora, de 4 quilòmetres de longitud, i tres noves estacions: Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia. Addicionalment, es remodelaran les estacions actuals de Plaça Espanya i de Gràcia.