1. El Departament i l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques firmen un acord per incorporar un full de ruta que inclou mesures d’anàlisi, assessorament, formació i d’aplicació de les avaluacions
  2. El departament també destinarà 858.000 euros per a 20 beques per treballs de recerca en l’àmbit dels drets socials

El Departament de Drets Socials i l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, han firmat la incorporació en el contracte programa que ambdues parts tenen en vigor per al període 2021-2024 un seguit d’actuacions vinculades a l’impuls i la promoció de l’avaluació de les polítiques públiques.

L’objectiu d’aquesta mesura és, per una banda, sistematitzar el coneixement de l’impacte de les polítiques socials actuals per, en conseqüència, ajudar en la millora i priorització d’aquestes.

Per altra banda, aquest acord ha de servir per incorporar de manera sistemàtica l’avaluació en el cicle de polítiques públiques, de la mà del personal del departament, tant tècnic com directiu i a partir dels diferents processos que desenvolupa Ivàlua.

Aquest full de ruta inclou anàlisi, assessorament, formació i accions de transferència i ús de les avaluacions en els tres àmbits principals en els quals es treballarà, que són els programes amb més pressupost: promoció de l’autonomia personal, pobresa i inclusió social i atenció a la infància i adolescència i el suport a les famílies.

Per al període 2024-2026, està previst que el Departament hi destini 1.187.200 M €.

Aquest impuls de la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques que fa el Departament, s’emmarca en el context global d’augment de la complexitat de les necessitats socials sumat al retorn de les regles fiscals de despesa, i a la necessitat de portar a terme unes polítiques coordinades entre elles, que es desenvolupin amb el màxim rigor i que tinguin l’impacte que s’espera dins l’àmbit social.

Beques per a estudis i treballs de recerca

D’altra banda, aquesta setmana l’Executiu va aprovar un acord de Govern per atendre la convocatòria per a la concessió de 20 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs de recerca relacionats amb els àmbits d'actuació del Departament de Drets Socials, per al període 2024-2026, per un import total de 858.000 euros.