1. En aquesta convocatòria destaca el nombre d’aspirants al guardó de la categoria Divulgadora, el més alt de tota la sèrie històrica, amb 16 candidatures
  2. 7 de les 8 vegueries de Catalunya estan representades per les candidatures presentades, procedents de 15 comarques diferents
  3. Un 17% de les candidatures han estat presentades per “nominació”, és a dir, per terceres persones

Fins a 70 candidatures optaran als guardons de la desena edició dels ‘Premis DonaTIC’, impulsats pel Govern, per mitjà de la Secretaria de Polítiques Digitals, en el marc del ‘Pla DonaTIC’ per reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies i les disciplines CTEHM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Humanitats i Matemàtiques). Aquest guardons també busquen proporcionar referents femenins contemporanis en aquests àmbits a infants i joves. Després de 10 convocatòries, el total de candidatures presentades als ‘Premis DonaTIC’ des de la seva primera edició, al 2015, puja a 777, consolidant aquests guardons com a referents en el reconeixement i la divulgació del paper i el talent de les dones en l’àmbit tecnològic i digital.

Com en les quatre darreres edicions, els 'Premis DonaTIC 2024' es divideixen en 8 categories agrupades en tres àmbits: el professional, l’acadèmic i de revelació, i el de divulgació i iniciatives referents. Però en aquesta edició, el nombre de guardons ha augmentat de 10 a 12, ja que la categoria Estudiant TIC passa a tenir 4 subcategories, en comptes de les 2 que tenia fins ara. D’aquesta manera es busca donar més oportunitats als diferents perfils que hi poden optar. Les 70 candidatures presentades durant el període en què ha estat oberta la convocatòria d’enguany (del 7 de maig al 3 de juny) es distribueixen de la següent manera:

Àmbit professional:

  1. Emprenedora: 8 candidatures.
  2. Empresària: 5 candidatures.
  3. Professional: 4 candidatures.

Àmbit acadèmic i de revelació:

  1. Acadèmica/Investigadora: 6 candidatures.
  2. Revelació: 7 candidatures.
  3. Estudiant TIC (Universitària, d’FP, de Requalificació o millora de les habilitats i de Doctorat): 12 candidatures.

Àmbit de divulgació i iniciatives referents:

  1. Divulgadora: 16 candidatures.
  2. Iniciatives referents (Empresarial i Entitat / centre formatiu / institució): 12 candidatures.

Rècord d’aspirants al Premi DonaTIC Divulgadora

En aquesta convocatòria, destaca el nombre d’aspirants al Premi DonaTIC Divulgadora, adreçat a dones que treballen en l'àmbit de la comunicació o que han dut a terme activitats de divulgació vinculades a les TIC o a les tecnologies en general. Amb 16 candidatures presentades, s’assoleix la xifra més alta d’aspirants al guardó en aquesta categoria, cosa que, segons la directora general de Societat Digital, Liliana Arroyo i Moliner, “demostra l’interès creixent per part de les dones en la comunicació i divulgació de continguts relacionats amb la tecnologia i també l’evolució progressiva cap a la paritat entre dones i homes en aquest àmbit, on la bretxa de gènere també hi ha estat present històricament com a conseqüència directa de la consideració de les TIC com un tema d’interès exclusivament masculí”.

Una altra dada que destaca en aquesta convocatòria és la procedència territorial de les diferents aspirants als guardons: s’han rebut candidatures de 15 comarques diferents (Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, La Garrotxa, Maresme, Montsià, Osona, Pallars Jussà, Tarragonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental), amb la qual cosa queda coberta la representativitat de pràcticament tot el territori català (7 de 8 vegueries) i s’assoleix un dels objectius de la desena edició dels ‘Premis DonaTIC’: donar visibilitat a les dones vinculades amb la tecnologia d’arreu de Catalunya.

Pel que fa a la titularitat de les candidatures presentades en aquesta edició, 12 de les 70 sol·licituds, és a dir un 17%, s’ha rebut per la via de la “nominació”, o sigui, ha estat presentada per una tercera persona en nom de la candidata que opta al premi.

Totes aquestes candidatures seran avaluades ara per un jurat mixt integrat per professionals del sector tecnològic de prestigi, tant del món acadèmic, com empresarial, institucional i associatiu. El jurat comptarà amb un comitè tècnic, que valorarà totes les candidatures i proposarà les semifinalistes per a cadascuna de les categories, i un comitè d’honor, que seleccionarà, entre aquestes semifinalistes, les candidatures finalistes i la guanyadora de cada categoria. A banda, les candidatures també seran valorades per representants de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l’Estratègia NewSpace de Catalunya i la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital, que seleccionaran les mereixedores de les mencions especials en els àmbits de Ciberseguretat, Aeroespacial i Cultura, respectivament.