1. Els treballs a l’estructura, que tenen un pressupost de 5,6 MEUR, finalitzaran el desembre que ve
  2. Les tasques consisteixen principalment en la substitució dels tirants del pont i altres actuacions per a resoldre l’alt grau de corrosió que el Departament hi va detectar en una inspecció a finals de l’any passat

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha visitat avui les obres de reparació del viaducte d’Osormort de l’Eix Transversal que avancen segons el termini previst. Les obres, amb un pressupost de 5,6 MEUR, permetran resoldre els problemes de corrosió que Territori va detectar en aquest pont en el marc de les inspeccions que du a terme en les estructures de la xarxa viària que gestiona.

El Departament de Territori té en execució des de principis de febrer els treballs per a reparar el viaducte d’Osormort ubicat en sentit Lleida. Aquesta estructura té una longitud de 504 de longitud –el més llarg de l’Eix Transversal– i es divideix en 13 trams. Construït en els anys 90, és un viaducte amb tauler pretesat i piles de formigó amb la singularitat que disposa d’uns tirants exteriors per sota del tauler. La inspecció de Territori va detectar un alt grau de corrosió en els tirants de l’estructura que ha requerit una important actuació de reparació.

Les obres en marxa consisteixen en:

  1. Substitució de tots els tirants de l’estructura (26) per uns de més moderns i amb més elements de protecció.
  2. Reparació de l’armadura superior del tauler
  3. Impermeabilització del tauler
  4. Substitució dels aparells de recolzament dels estreps
  5. Reparació dels puntals metàl·lics de cada tram
  6. Millora dels embornals existents
  7. Aplicació de pintura impermeabilitzadora a les piles i sota del tauler

Actualment, s’està treballant en els trams imparells del viaducte; ja s’hi han col·locat els tirants provisionals i s’ha realitzat el tall del primer tirant. En el tram més avançat ja s’han col·locat els dos tirants definitius i només manca tesar el segon tirant i retirar el tirant provisional. L’obra està prevista que finalitzi el desembre vinent. Mentre durin els treballs, el trànsit en aquest punt de la C-25 es continuarà vehiculant per la calçada en sentit Girona.

El Departament de Territori reclamarà a la concessionària de l’Eix Transversal qui portava la conservació i explotació d’aquesta via fins al 2022 la part del cost de reparació del viaducte que es determinin en les anàlisis tècniques que s’estan duent a terme.

Anàlisi contínua de la xarxa

El Departament de Territori disposa de diversos sistemes de gestió i informació que permeten analitzar contínuament la xarxa de carreteres, tot enregistrant un gran nombre de paràmetres pel que fa a: ponts i estructures, seguretat viària, ferms i actius geotècnics (túnels i talussos). Quant al sistema de ponts i estructures –s’hi inclouen aquelles a partir de 3 metres de longitud– cal assenyalar que té registrades prop de 5.000 a la xarxa viària de la seva titularitat i efectua cada any unes 1.100 inspeccions.3  

Imatges

Imatge del viaducte d'Osormort.

Imatge del viaducte d'Osormort. 141785

Imatges de la visita a les obres de reparació del viaducte d'Osormort.

Imatges de la visita a les obres de reparació del viaducte d'Osormort. 88614

Imatges de la visita a les obres de reparació del viaducte d'Osormort.

Imatges de la visita a les obres de reparació del viaducte d'Osormort. 178558