1. S'ha signat el contracte per executar les obres, amb un pressupost superior als 1,2 MEUR, amb aportacions dels fons europeus Next Generation
  2. En el marc del projecte es duran a terme diverses accions com la millora del sistema de llacunatge que aporta aigua de millor qualitat des de la depuradora de Sils/Vidreres i la connexió amb la sèquia de Sils
  3. Es millorarà així la presència constant d'aigua i la preservació dels valors singulars de la zona humida

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat i signat el contracte per a l'execució de les obres per a millorar l'aportació d'aigua i la restauració de l'estany de Sils, a la comarca de la Selva. Amb un pressupost de més d'1,2 milions d'euros (amb aportació dels fons europeus Next Generation), el projecte millorarà l’aportació d'aigua a l’estany i condicionar-lo hidromorfològicament per a millorar el seu estat i preservar aquesta massa d'aigua. Les actuacions tindran una durada aproximada de 10 mesos i es preveu que els treballs comencin durant les properes setmanes.

Panoràmica de l'estany de Sils.
Panoràmica de l'estany de Sils.
{"name":"2024/06/04/13/32/5f05dfde-0fa2-42db-9f09-8d42e8c281c9.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":185047}

Actualment l’estany de Sils es nodreix, especialment en períodes de sequera, a través dels aiguamolls construïts l’any 2006 que actuen com a tractament terciari (filtre verd) de la depuradora de Sils-Vidreres, situada a l’est de l’estany. Aquest tractament terciari, no obstant, treballa de manera irregular i s’havia deteriorat darrerament, fent que l’aportació d’aigua a l’estany fos escassa i puntual. Alhora, també es vol millorar el funcionament hídric de l’estany, gestionant l’aigua d’escorrentia que de manera natural drena cap a l’estany en períodes de pluja i la seva sortida cap a la sèquia de Sils a través d’una comporta basculant.

El projecte, per tant, preveu dur a terme diverses actuacions de millora hidromofològica i aportació d’aigua amb qualitat suficient per a garantir una aportació constant d’aigua des del terciari de la depuradora de Sils-Vidreres, a través de la recuperació dels aiguamolls que formen el terciari existent, i fer-los funcionar a règim constant. Aquesta mesura permetrà que, mitjançant un nou filtre verd, s'aconsegueixi aportar entre 1 i 250 m3/dia.

L'aportació d'aigua depurades es complementarà, en cas de necessitat, de la captació directa de la sèquia de Sils, on es rep l'aigua tractada a les depuradores de Sils-Vidreres i Caldes de Malavella, i que preveu una aportació d’entre 1 i 250 m3/dia.

Aquestes dues solucions s'anirien alternant, amb l'objectiu de garantir la qualitat. També es milloraran les comportes, fet que permetrà una millor gestió de l’aigua de l’estany.

Conveni de custòdia fluvial des del 2018

L’estany de Sils conforma un espai natural protegit, format per una diversitat d’hàbitats lligats a l’aigua (llacuna, prats inundables i dalladors, espais fluvials) gestionat amb la implicació de la població local per garantir la conservació de la seva biodiversitat de forma compatible amb l´ús públic (lúdic i educatiu) i amb la protecció davant el risc d’inundacions.

L’àmbit de gestió coincideix amb l’establert en el conveni de custòdia fluvial subscrit l’any 2018 per l’Agència Catalana de l’Aigua, la Fundació Emys, la Fundació Catalunya La Pedrera i l’Ajuntament de Sils.

Aquest àmbit inclou la llacuna permanent de Sils, els terrenys inundables circumdants (45 hectàrees) i 7 quilòmetres de cursos fluvials (Sèquia de Sils i riera de Santa Maria). Una gran part dels terrenys circumdants són els prats de dall, prats humit seminatural de gran interès per la biodiversitat associada, situats a la dreta de la Sèquia de Sils. En aquests prats hi domina el canyís, espècie que no deixa desenvolupar la vegetació pròpia ja que presumiblement els prats queden inundats massa sovint i afavoreix aquesta espècie en contra de la pròpia de la zona. El projecte també inclou actuacions per afavorir un millor drenatge dels prats de dall, complementant altres actuacions ja executades en l’àmbit del programa d’acció del conveni de custòdia fluvial.

1  

Imatges

Foto. Panoràmica de l'estany de Sils.

Foto. Panoràmica de l'estany de Sils. 185047