1. La rehabilitació de l’edifici, acollirà els espais per millorar la conservació, l’accés i la difusió del patrimoni documental del Baix Ebre
  2. L’Ajuntament de Tortosa cedirà l’espai al Departament de Cultura, que finançarà la totalitat de la inversió per a la construcció del nou equipament
  3. Amb aquest nou espai es garantirà l’ingrés dels fons, públics i privats, de la comarca que resta pendent per manca d’espai en l’actual arxiu comarcal
Arxiu {"name":"2024/05/30/13/02/4d69dbab-b95c-4809-aa40-1e46007b1363.jpg","author":"ACPC .","type":"0","location":"0","weight":1071221}


Avui s’ha acordat l’espai on s’ubicarà la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre a Tortosa. El secretari General de Cultura, Jordi Foz; la directora general del Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, juntament amb l’alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, han anunciat que l’antic Balneari del Porcar a Tortosa serà el lloc escollit per la ubicació del nou arxiu. L’equipament millorarà la gestió integral de la documentació municipal i comarcal, tant la de caràcter administratiu com patrimonial, sigui pública o privada.

L’Ajuntament de Tortosa cedirà l’espai al Departament de Cultura, que finançarà la totalitat de la inversió per la construcció del nou equipament. Amb aquest nou espai es garantirà l’ingrés dels fons, públics i privats, de la comarca, que resten pendents per manca d’espai en l’actual arxiu comarcal.

Actualment l’arxiu està situat als Reials Col·legis i la nova ubicació serà als terrenys i edificis existents de l’Antic Balneari del Porcar, actualment propietat de la societat mercantil Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa (GESAT) i que l’Ajuntament adquirirà en breu. En aquest solar es projectarà un edifici que garanteixi el programa funcional de l’arxiu respectant els aspectes històrics i patrimonials.

El Balneari d’en Porcar és un conjunt d’edificis de finals segle XIX, amb diversos edificis destinats a habitacions, brolladors, capella, teatre i casino, situat en un espai pròxim al Castell de la Suda. El solar es troba delimitat per edificacions veïnes, amb accés des del carrer Cavaller de Gràcia.

Serà una peça clau de la reformulació urbanística de la zona. Un espai a l’actual barri de Remolins, que en època medieval va ser el call jueu de la ciutat. La previsió és que durant l’any 2024 s’iniciï la redacció del projecte bàsic i executiu finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La redacció del projecte serà objecte d’un concurs públic. Prèviament, es faran els estudis històrics i els treballs arqueològics necessaris.

Alguns dels aspectes determinants del nou edifici seran l’accessibilitat de les persones i vehicles, en el context d’un barri on la major part dels carrers són estrets i de vianants. Amb tot, es tindran presents unes solucions constructives que protegeixin en medi-ambient, amb estratègies bioclimàtiques que puguin compensar la depesa energètica.


Història de l’arxiu comarcal

L’Arxiu Comarcal del Baix Ebre es constitueix el 20 de juliol de 1983 amb la implantació per part de la Generalitat de Catalunya d’establir la Xarxa d’Arxius Comarcals. A l’inici, el gruix de la documentació provenia de l’arxiu municipal de Tortosa amb documentació des del segle XII. Originàriament, l’arxiu estava ubicat a l’antiga església de sant Domènec i a partir de 1997 a l’actual seu, el Col·legi de Sant Jaume i Sant Matíes, restaurat i condicionat per aquesta funció pel Departament de Cultura.

L’Arxiu ha anat creixent en volum i diversitat de fons custodiats, i alhora s’ha posicionat com un referent cultural a Tortosa i comarca. A més, consta d’una programació estable d’exposicions, publicacions, tallers didàctics i tot tipus d’activitats vinculades al patrimoni documental.

L’Arxiu Comarcal del Baix Ebre custodia documentació de la comarca amb 133 fons i col·leccions de titularitat pública i privada:fons de la Generalitat de Catalunya, de l’Administració Local, notarials, judicials, registrals, d’institucions, religiosos, d’associacions i fundacions, comercials i d’empreses, patrimonials, familiars i personals.

Alguns dels fons que destaquen són el de l’ajuntament de Tortosa; el del districte notarial de Tortosa; el del col·legi d’arquitectes de la delegació de les Terres de l’Ebre; el de la Plataforma en Defensa de l’Ebre; el de Radio Tortosa; el de Regiones Devastadas; el de l’ajudantia de Marina; el fotogràfic de José Daufí i el del cine Fémina, entre d’altres, així com la col·lecció de cartells i fotogravats.