Intensificar les atribucions de la Taula de Participació Social (TPS) és una de les mesures de l’Estratègia nacional d’obertalitat penitenciària

El tercer sector col·labora amb Justícia en l’educació sexual, la deshabituació del consum de drogues i altres activitats, per generar noves oportunitats

El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha reforçat la Taula de Participació Social (TPS), per facilitar el trànsit de la presó a la societat de les persones privades de llibertat. Amb l’entrada en vigor, aquest dimarts, de la catorzena mesura de l’Estratègia nacional d’obertalitat penitenciària, s’han intensificat les atribucions de la TPS com a agent de resocialització de les persones privades de llibertat.

La participació de la TPS s’ha ampliat a tots els àmbits de l’execució penal que són competència del Departament: afers penitenciaris, justícia juvenil, atenció a la víctima i justícia restaurativa. També s’han creat les TPS de segon nivell, a l’àmbit territorial, amb la finalitat de compartir coneixements entre els diferents àmbits de l’execució penal i les entitats col·laboradores i de voluntariat. A més, s’ha incorporat la figura del coordinador, com a enllaç entre l’Administració i les entitats.

La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima col·labora amb 118 entitats i prop de 600 voluntaris en la rehabilitació i reinserció social, tant en l’àmbit de les presons com en el medi obert. En aquest context, la TPS es consolida com un òrgan consultiu i de relació amb les entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de reinserció social.


Les TPS, eines per consolidar els vincles entre els interns i la comunitat

Les TPS exerceixen un paper clau en la reinserció dels interns. Actualment, la taxa de reincidència és la més baixa dels darrers 30 anys, se situa en un 21 %. Això significa que vuit de cada deu persones internes no tornen a ingressar a la presó. El voluntariat, que es desenvolupa dins i fora dels centres penitenciaris, té com a objectiu l’acompanyament comunitari i la resocialització de les persones privades de llibertat.

Les accions que duen a terme aquestes entitats del tercer sector són molt diverses. Inclouen programes de deshabituació de drogues, seguiment dels interns en el procés d’excarceració, teràpies assistides amb animals, programes de prevenció de la violència masclista, iniciatives de salut sexual i reproductiva per a les dones, i programes de mediació cultural, entre molts d’altres.


Reinserció i medi obert

L’Estratègia nacional d’obertalitat penitenciària és un document amb una quinzena de propostes per reduir l’internament penitenciari. Es construeix sobre tres eixos: l’impuls del medi obert i la transició a la comunitat; el principi de proporcionalitat i l’ingrés a la presó com a última ràtio, i el reforç dels mecanismes d’aprenentatge i la reinserció dins dels centres penitenciaris.

L’evidència empírica assenyala que la desinstitucionalització en el medi obert i l’aposta pel tercer grau generen taxes de reincidència més baixes. La intenció del Departament de Justícia, Drets i Memòria és assolir el 30 % de població reclusa en medi obert abans de 2027.