1. Les dues institucions han firmat un protocol per treballar conjuntament amb el teixit econòmic per fer més competitiu el model actual d’atenció a les persones grans i en situació de dependència
  2. El nou centre incorporarà un laboratori amb capacitat d’innovar i testejar nous models en la prestació de les cures
  3. L’objectiu és que el futur pol s’ubiqui en un edifici de titularitat municipal al carrer Almogàvers i que treballi per impulsar el sector de les cures davant l’augment de la demanda, afavorint processos d’innovació tecnològica i una millora en la qualitat de l’ocupació en aquest sector
Foto de grup{"name":"2024/05/29/14/43/837de1b9-30e8-481f-a858-aa6d20d24d66.jpeg","author":"Ajuntament Barcelona","type":"0","location":"0","weight":177865}

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han signat aquest dimecres al migdia el Protocol de Col·laboració entre les dues institucions que té com a objectiu impulsar un nou pol d’activitat econòmica en el sector de l’economia de les cures. El secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós i March, i la regidora de Promoció Econòmica i Treball, Feminismes, Igualtat i Memòria Democràtica de l’Ajuntament, Raquel Gil, han oficialitzat l’acord.

D’una banda, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Drets Socials, treballa en iniciatives d’innovació social i la gestió del coneixement especialitzat. En aquest marc, la Generalitat, a través de la Fundació TIC Salut Social, promou la transformació dels models d’atenció assistencial en l’àmbit de la salut i el benestar social impulsant la tecnologia com a instrument de transformació.

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, com a promotora dels nous pols d’activitat econòmica que està promovent el Consistori per accelerar el creixement i el posicionament de sectors estratègics a la ciutat - a través de la millora de l’ocupació i el foment de la competitivitat empresarial - signa aquest acord per mitjà del qual destina l’equipament de 5.000 m2 situat al carrer Almogàvers, 165, a l’impuls de l’economia de les cures.Aquesta iniciativa s'emmarca en l'estratègia municipal Barcelona Green Deal, que aposta per la diversificació de l'economia, a partir de l'impuls de diferents sectors estratègics, com el de l'economia de les cures, per enfortir l'economia i garantir una millor qualitat de l’ocupació.

Un nou pol per impulsar l’economia de les cures

L’objectiu del nou pol és contribuir a impulsar el sector de l’economia de les cures, que permetrà abordar els principals reptes del sector, concretats en el foment del talent, l’impuls del teixit empresarial i el foment de la innovació social i tecnològica, com a palanques per poder donar una resposta eficient a les demandes actuals i futures de l’atenció a les persones grans i en situació de dependència. El nou centre incorporarà un laboratori amb capacitat d’innovar i testejar nous models en la prestació de les cures.

Es treballarà amb el sector en:

  1. Capacitació, formació i talent
  2. Impuls a l’emprenedoria
  3. Incubació i acceleració empresarial
  4. Impuls a la innovació social, la innovació tecnològica i la innovació oberta
  5. Transferència tecnològica i de coneixement
  6. Atracció d’inversions i finançament empresarial
  7. Creació d’un ecosistema de col·laboració públic privat
  8. Divulgació i connexió amb la ciutadania

Aquesta col·laboració inclourà la identificació d’altres accions per impulsar el sector de l’economia de les cures a Barcelona, contribuint a un model econòmic sostenible, inclusiu i just. Per tant, amb aquest protocol, es treballarà un conveni que inclourà els programes, serveis i activitats a desenvolupar, així com el model de gestió i explotació del futur del pol.

La necessitat social d’inversió en el sector de les cures

A Catalunya i a Europa s'apunta cap a un futur amb un creixement important de la població de persones grans, cosa que implica una revisió de les estructures i serveis d’atenció a la ciutadania. Actualment, la població major de 65 anys representa un 19% del total a Barcelona, i es preveu que aquesta xifra arribi al 24% el 2033. En l’actualitat, el sector de serveis socials que inclou tasques de curesrepresenta un 1,3% del VAB i 65.000 llocs de treball a la ciutat de Barcelona.

El progressiu envelliment de la població implica una creixent demanda dels serveis de les cures així com un augment de la pressió sobre els sistemes actuals de prestació d’aquests serveis. El sector professional de cures està marcat per la precarietat, l’economia submergida i per la contractació sota el règim especial de treballadores de la llar. Les treballadores i treballadors tenen, majoritàriament, salaris un 39% per sota de la mitjana de la ciutat, amb una temporalitat que supera en un 13% la mitjana, i un predomini de la contractació parcial. A aquesta radiografia, cal afegir-hi la perspectiva de gènere, ja que la majoria de treballadores del sector són dones, sobretot dones en situació de vulnerabilitat, que representen més del 75% del sector, especialment si són migrants amb necessitats socioeconòmiques urgents.

Aquest escenari posa en relleu la importància del sector de les cures. La signatura d’aquest protocol vol potenciar l'economia de les cures com a sector estratègic de la ciutat amb oportunitats per incorporar la innovació a través de la tecnologia, dignificar l'ocupació de les persones treballadores, i millorant la cura de la gent gran.


Dimecres 29 de maig de 2024

2  

Imatges

Foto de grup

Foto de grup 177865

Parlaments

Parlaments 90841