41 nous professionals s’incorporaran el 3 de juny a les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte per assumir l’acompanyament a les víctimes de totes les violències masclistes, inclosa la sexual
La Generalitat ha acordat avui, en sessió de Govern, destinar un total de 1.032.199 euros per a la incorporació de 41 professionals a les Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD) i que s’encarregaran de dur a terme el programa d’atenció inicial en seu judicial a les víctimes de violència masclista durant tot el procés judicial. Aquest equip de professionals, altament especialitzats, s’incorporaran a la plantilla de les OAVD el proper 3 de juny per assumir la tasca d’acompanyament i atenció a les víctimes de violència masclista.

Fins ara i des del 2018, es duia a terme una atenció en les compareixences davant dels Jutjats especialitzats en violència sobre la Dona i els acompanyaments a judici a través d’un contracte de servei amb una entitat externa. Ara, aquesta atenció serà assumida i ampliada pels nous professionals que s’incorporaran amb l’objectiu d’estendre l’atenció en les compareixences no només als jutjats especialitzats si no als jutjats d’instrucció per a les víctimes de tot tipus de violència masclista (gènere, domèstica, sexual...).

Aquest canvi permetrà millorar l’atenció a les víctimes, evitant l’eventual revictimització que pot implicar que hagin de ser ateses des de serveis i professionals múltiples i afavorir que els òrgans judicials i altres òrgans i serveis especialitzats identifiquin de manera clara les OAVD com a punt de referència del Departament en l’àmbit de l’atenció a les víctimes.

La reorganització de les tasques assumides per les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte de tot Catalunya garantirà també l’assistència a les víctimes de violències sexuals durant la primera compareixença en seu judicial, un servei que fins ara no tenia cobertura.

Els nous 41 professionals, que seran rebuts per la directora general d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Gisela Torns, el proper dia 3 de juny al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, rebran una formació ajustada a la tasca encomanada que es concreta en l’atenció i acompanyament a les víctimes del delictes relacionats amb la violència masclista.

El nou personal contractat donarà resposta a les demandes d’actuació dels òrgans judicials de tots els partits judicials de Catalunya, tant en actuacions urgents com programades.

Atenció integral a les víctimes

L’any 2022, dins una conjuntura preocupant d’augment de denúncies de delictes contra la llibertat sexual, es va aprovar la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, que estableix que, des del primer contacte de les víctimes de violència sexual amb les autoritats judicials competents, les OAVD han de proveir les víctimes d’informació i orientació, les han d’acompanyar durant tot el procés judicial i han d’acreditar la situació de víctima de violència sexual.

Les OAVD han de procurar una atenció integral a les víctimes de violència sexual (i als menors que es trobin sota la seva pàtria potestat o guàrdia i custòdia) amb una distribució territorial equitativa dels serveis i amb accessibilitat a les dones de zones rurals i zones allunyades.

És justament en aquest context, i d’acord amb el nou marc legal, que el Departament de Justícia, Drets i Memòria ha avaluat la distribució territorial de les OAVD i el seu dimensionament més adient per garantir una atenció presencial i descentralitzada a les víctimes de violències masclistes així com per atendre les demandes dels òrgans i les oficines judicials de tots els partits judicials de Catalunya