El DOGC publica avui una nova convocatòria per accedir a aquesta línia de préstecs bonificats destinada a promotors públics i privats que ja tinguin concedida una subvenció pública per a construir habitatge amb protecció oficial de lloguer

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui una nova convocatòria de finançament, dotada amb 250 milions, per abaratir el cost de la construcció d’habitatges de lloguer social. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) obren aquesta línia de préstecs bonificats destinada a promotors públics i privats que construeixin habitatges amb protecció oficial de lloguer i que ja disposin d’alguna subvenció pública (o bé de la Generalitat o bé dels Fons Europeus Next Generation), ja que permet finançar la part del cost dels habitatges que no està coberta per la subvenció.

Els beneficiaris d’aquesta línia de préstec podran sol·licitar a l’ICF un crèdit mínim de 250.000 euros, amb un interès inicial del 3,65%, a amortitzar en un màxim de 30 anys, del qual l’AHC en bonificarà el 0,70% (queda en un 2’95%). La dotació pressupostària de l’AHC per a les bonificacions de l’any 2024 és de 2,1 milions.

L’import de la nova línia de finançament duplica l’anunciada fa un any, amb la qual s’han impulsat fins al moment 397 habitatges socials a Catalunya. Aquesta xifra augmentarà un cop l’ICF aprovi les operacions que actualment es troben en estudi. Com a banca pública de la Generalitat de Catalunya, l’habitatge és una línia estratègica i prioritària per a l’ICF, el qual centra els seus esforços a finançar projectes d’adquisició, promoció i reforma de pisos de lloguer social i assequible per tal d’incrementar el parc d’habitatge i garantir el dret a l’habitatge de la ciutadania.

En total, des de l’any 2018, l’ICF ha destinat, a través de les línies bonificades per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya, 224,3 milions d’euros a finançar projectes d’adquisició i promoció d’habitatge de lloguer social i assequible, fent possibles 2.834 habitatges socials a Catalunya. Així ho indiquen les darreres dades recollides per l’entitat financera de la Generalitat, corresponents al mes de maig del 2024.