1. La reforma i ampliació del servei han permès la millora de les àrees d’atenció als pacients i els espais de treball dels professionals

L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès posa en funcionament un nou espai pel Servei de Rehabilitació. La reforma es va iniciar a principis de setembre de 2023 amb l’objectiu d’adaptar el servei a les necessitats actuals, tot millorant les àrees d’atenció als pacients i el seu funcionament, així com els espais de treball dels professionals.

El Servei de Rehabilitació ha anat incrementant gradualment l’activitat i els tractaments individualitzats en els darrers anys, fet que ha comportat que l’espai dissenyat inicialment hagi requerit una reforma i ampliació integral, que permeti oferir un servei de qualitat i adequat a la creixent demanda del servei.

Una de les principals actuacions que s’ha dut a terme ha estat duplicar l’espai de la sala de tractament. Aquesta zona s’ha reconvertit en una sala polivalent que té la possibilitat de separar i diferenciar zones de tractament i, a més, està preparada per la implantació de teràpies amb noves tecnologies. Dins de la sala s’han creat 5 boxs independents i polivalents per poder aplicar-hi teràpies individuals. El nou servei també compta amb quatre despatxos de visites i tractaments, una recepció interna per a tasques administratives, un despatx de supervisió i coordinació del servei, una sala de treball, un despatx pel personal, dos nous vestuaris i una zona de preparació pels pacients.

1  

Imatges

El nou espai de rehabilitació.

El nou espai de rehabilitació. 258603