Al primer trimestre del 2024, les vendes de productes industrials a l’estranger mostren disminucions en tots els nivells tecnològics, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La disminució més accentuada ha estat la dels productes d’alt contingut tecnològic ja que les vendes, per valor de 2.841,0 milions d’euros, representen una disminució del 15,8% interanual. Tots els grups de productes d’aquest nivell han disminuït les exportacions: les vendes de productes farmacèutics han estat de 2.229,5 milions d’euros, cosa que representa una disminució del 15,2% interanual; el grup format per productes informàtics, electrònics i òptics ha venut 596,3 milions d’euros, que representen una disminució de l’11,8%, i el grup d’altres productes ha exportat per valor de 15,2 milions d’euros, un 77,8%. Per àrees geogràfiques, la disminució més destacada és la de les vendes fora de la Unió Europea, ja que han estat un 21,6% inferiors a les del primer trimestre del 2023. Les vendes dins la Unió Europea han disminuït un 8,8%.

Gràfic 1. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic. Variació interanual (%) Catalunya. 1r trimestre del 2022 - 1r trimestre del 2024
{"name":"2024/05/27/09/47/c3201635-58b7-4402-8c2b-59351a4273b9.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":87692}

Les vendes de productes de nivell mitjà alt han estat d’11.317,9 milions d’euros al primer trimestre del 2024, valor que representa una disminució del 8,3% interanual. Els materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles, amb vendes per valor de 6.432,1 milions d’euros, són els que més han disminuït, un 9,9%. També dins d’aquest nivell tecnològic, les vendes de productes químics han disminuït un 7,2%, mentre que el grup d’altres productes ha augmentat un 8,4%. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han disminuït un 7,9% i les destinades a la resta del món, un ‑9,0%.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic mitjà baix, amb un valor de 2.993,9 milions d’euros, han disminuït un 13,9% interanual. El grup del cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia ha disminuït un 5,8%, el de productes metàl·lics un 12,4% i el d’altres productes (com el coc i productes de refinació del petroli, i els vaixells i embarcacions) un 32,2%. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han disminuït un 9,7% i les destinades a la resta del món, un 23,3%.

Les vendes de productes de nivell tecnològic baix han estat de 5.989,3 milions d’euros, cosa que representa una disminució del 2,5% interanual. Les vendes a la Unió Europea han augmentat un 4,0%, mentre que les destinades a la resta del món han disminuït, un 13,7%.

Les importacions d’alta tecnologia disminueixen un 17,4%, al primer trimestre del 2024

Al primer trimestre del 2024, les compres de productes industrials a l’estranger mostren disminucions en tots els nivells tecnològics respecte del mateix trimestre de l’any anterior. La disminució de les importacions de productes d’alt contingut tecnològic ha estat la més accentuada dels 4 nivells (‑17,4%) i ha afectat especialment les compres a la resta del món (‑29,7%), ja que les de la Unió Europea han disminuït molt menys (‑4,3%). D’altra banda, les importacions de nivell mitjà alt han disminuït un 8,6%, les de nivell mitjà baix un 15,2% i les de nivell baix un 5,2%.

Gràfic 2. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic. Variació interanual (%) Catalunya. 1r trimestre del 2022 - 1r trimestre del 2024
{"name":"2024/05/27/09/47/c729584b-b985-4614-a674-f35c3b32bb4a.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":33001}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 247360