1. La gran part són usos no comercials, com ara punts d’informació o serveis sanitaris, mentre que el 37,70% corresponen a serveis comercials, del tipus guinguetes o lloguer de para-sols i embarcacions
  2. La ciutadania podrà consultar els serveis disponibles a cadascuna de les 621 platges i fronts fluvials al visor de costes

El Departament de Territori ha rebut la sol·licitud de 68 ajuntaments del litoral català per instal·lar 5.867 usos temporals a les platges durant la temporada d’estiu d’enguany. Els serveis de temporada són ocupacions del domini públic maritimoterrestre per a activitats de lleure diverses, amb l’objectiu que la ciutadania pugui gaudir de serveis quan visita les platges i el mar més proper a la costa. Ja es poden anar consultant els serveis amb què compta cada platja al visor de costes.

Aquestes ocupacions del domini públic maritimoterrestre poden ser comercials (guinguetes, lloguer d’embarcacions o de para-sols) o no comercials (dutxes, rampes, punts d’informació o serveis sanitaris). En tot cas, es tracta de serveis que s’instal·len per a la temporada de bany, aproximadament entre juny-juliol i fins al setembre-octubre, i poden ser tant marítims com terrestres.

Els ajuntaments costaners proposen la distribució dels serveis de temporada i cada any han de tramitar l’autorització d'ocupació, per verificar la situació dels diversos elements a les seves platges. El Departament de Territori és l’ens encarregat d’atorgar les autoritzacions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre (les platges i el mar més proper) i de la zona de servitud de protecció (la franja de terra immediatament següent). En la seva tramitació, vetlla per fer compatible els diversos usos amb la preservació de l’ecosistema.

Enguany, els municipis han sol·licitat un total de 5.867 serveis de temporada a 621 platges i fronts marítims i fluvials de tot Catalunya, un mica més que l’any passat, quan es van sol·licitar 5.802 activitats. Dels 5.867 serveis demanats enguany, el 33,70%, un total de 1.977, correspon a activitats comercials.

Quadre resum de les activitats sol·licitades:

Àmbit territorial

Platges i fronts litoral (*)

Activitats no comercials

Activitats comercials

Total activitats

% Comercials s/activitats

Barcelona

88

927

325

1.252

25,96%

Girona

294

1.569

830

2.399

34,60%

Penedès

54

527

246

773

31,82%

Tarragona

93

590

391

981

39,86%

Terres de l'Ebre

92

277

185

462

40,04%

TOTAL ACTIVITATS

621

3.890

1.977

5.867

33,70%

(*) A part de les platges, hi ha fronts de litoral i fluvial amb serveis de temporada

La gran part dels serveis de temporada sol·licitats, un 40,89%, corresponen a les Comarques Gironines, seguit de la demarcació de Barcelona, amb un 21,34%. Cal recordar que la ciutat de Barcelona té un règim especial i els seus serveis de temporada s’aprovaran a la comissió del Pla de Gestió Integral del Litoral, integrada per representants de l’Ajuntament, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Departament de Territori, i no estan comptabilitzades.

Respecte als altres àmbits territorials, els municipis del Penedès han presentat el 13,18%, de l’àmbit de Tarragona han presentat el 16,72% de les sol·licituds i els de les Terres de l’Ebre, el 7,87%.

Lloret de Mar és el municipi que sol·licita un major nombre d’activitats, en concret 287, seguit de Sitges amb 270 i Cambrils amb 239 activitats. Per altra banda, Mont-ras ha sol·licitat, per primera vegada, l’autorització dels serveis de temporada a les seves platges, en concret, per a la implantació de l’abalisament de les zones de bany de les cales Massoni, el Vedell i el Crit.

Les activitats més sol·licitades són les de serveis a l’usuari de les platges, en concret: 443 abalisaments de platges i zones de bany, 443 papereres i 380 rampes. Les guinguetes són les activitats comercials més demandades, amb un total de 387, seguides de 334 serveis de gandules i 290 terrasses de restauració.

330 platges i fronts marítims i fluvials en els ajuntaments ofereixen un servei de socorrisme i vigilància en temporada de bany. Per donar suport a aquest servei, els ajuntaments sol·liciten 181 llocs de socorrisme reforçats amb 254 torres de vigilància.

D’altra banda, aquest 2024 un total de 95 platges catalanes (27 corresponen a l’àmbit territorial de Girona, 20 a Barcelona, 22 al Penedès, 18 a Tarragona i 8 a les Terres de l’Ebre) han estat distingides amb Bandera Blava, una qualificació d’excel·lència europea que avalua l’estat de les platges i les aigües des del punt de vista de la qualitat ambiental i els serveis de què disposen. El Departament de Territori participa en la tramitació d’aquests guardons, informant sobre les candidatures presentades i defensant-les en el Jurat de Bandera Blava.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 397981