1. El projecte haurà de definir les actuacions encaminades a garantir les necessitats de sanejament actuals i futures d’aquest municipi de l’Alt Camp
  2. S'haurà de definir la capacitat de la planta i la seva possible ubicació

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció del projecte per construir la depuradora de Bràfim, a la comarca de l’Alt Camp, amb un pressupost de licitació superior als 109.500 euros (IVA inclòs) i podent presentar ofertes fins el 10 de juny de 2024.

Detall de les obres d'una depuradora (arxiu).
Detall de les obres d'una depuradora (arxiu).
{"name":"2024/05/23/16/48/b2c70637-a345-4aa3-99af-d58c0b9d1e61.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":99590}

El projecte que es redacti, que s’implantarà amb la metodologia de Modelatge d’informació de la construcció (Building Information Modelling, BIM), s’haurà de concentrar en el disseny, la descripció i la valoració de les obres necessàries per dur a terme la construcció de la nova planta. En aquest sentit, en el marc del projecte es durà a terme una diagnosi del sanejament actual, la càrrega contaminant de l’aigua residual i l’estudi topogràfic per a les possibles ubicacions de la planta, disposant així de diverses alternatives, tant pel que farà al tractament de la planta com de la seva ubicació.

Sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 552 depuradores a Catalunya, que sanegen les aigües residuals de més del 97,2% de la població. Pel que fa a l’Alt Camp, hi ha actualment 9 depuradores en servei que garanteixen el sanejament de prop del 77% de la comarca.

El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.

1  

Imatges

Foto. Detall de les obres d'una depuradora (arxiu).

Foto. Detall de les obres d'una depuradora (arxiu). 148708