1. Amb aquesta resolució, s’inicia el tràmit per valorar aquesta catalogació de la casa ubicada al terme municipal d’ Alcarràs
Casa Vallmanya {"name":"2024/05/21/13/10/0b254490-3c33-442e-b678-272b80ef9f2e.JPG","author":"Departament de Cultura ","type":"0","location":"0","weight":"253076"}

El Departament de Cultura ha resolt l’estimació del recurs d’alçada presentat per la plataforma Salvem Casa Vallmanya amb el qual sol·licita la declaració d’aquest immoble com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Amb aquesta resolució, comença el tràmit per estudiar la possible declaració de la Casa Vallmanya com a BCIN, que ha de comptar amb informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Catalans i, en última instància, ser aprovat pel Govern de la Generalitat.

El 2008, l’Ajuntament d’Alcarràs va declarar la casa com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), però a causa de la inversió que requeria la compra i restauració de la casa, no ha pogut fer-se responsable de la seva conservació i difusió patrimonial.

Per aquest motiu, el desembre de 2023 el Departament de Cultura, el Departament de Justícia, Drets i Memòria, la Diputació de Lleida, i l’Ajuntament d’Alcarràs van acordar l’adquisició de la Casa Vallmanya, la seva restauració i inclusió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica. En aquests moments, s’està pendent que es pugui efectuar la compravenda entre el propietari i l’ajuntament.