1. Ubasart destaca en la cloenda el “valor afegit” d’aquests professionals i les singularitats de Catalunya, com ara la llengua o el dret propI
  2. L’equip de la conselleria ha mostrat tota la predisposició a la col·laboració, i ha posat les eines, mitjans, recursos i programes a la seva disposició per avançar cap a un millor servei de justícia

El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha organitzat un acte de benvinguda per als nous lletrats de l’Administració de justícia (LAJ) de la 45a promoció que han estat destinats als jutjats de Catalunya. Són un total de 31nous professionals, dels quals 25 són dones. Pel que fa a la distribució territorial: 24 tenen destinació a la demarcació de Barcelona; 3, a la demarcació de Girona; 2, a la demarcació de Tarragona i 2, a les Terres de l’Ebre. En concret, per partit judicial, els destins són Barcelona (2), Badalona (3), Sabadell (2), l’Hospitalet de Llobregat (1), Santa Coloma de Gramenet (1), Sant Feliu de Llobregat (4), Gavà (5), Terrassa (2), Vilanova i la Geltrú (2), Arenys de Mar (1), Granollers (1), Girona (3), Reus (1), el Vendrell (1) i Tortosa (2).

L’acte també vol ser una oportunitat per donar a conèixer les particularitats de l’Administració de justícia catalana, així com les eines i serveis que el Departament posa a la seva disposició per al bon funcionament de les oficines judicials, de les quals els lletrats exerceixen la direcció.

Digitalització i direcció de les oficines: grans temes de l’acte

La secretària per a l’Administració de Justícia del Departament, Iolanda Aguilar, qui ha obert l’acte, ha volgut insistir en la necessària col·laboració entre institucions a fi de prestar un servei de justícia eficient, eficaç, àgil i proper, i els ha recordat que tindran el suport de la conselleria per a la gestió diària de les seves tasques i ple desenvolupament de les seves funcions, que ha qualificat de “cabdals, imprescindibles i d’alta complexitat”. El secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia, Joaquim Martínez Sánchez, per la seva banda, també s’ha referit a la importància d’aquesta col·laboració i ha agraït l’organització d’un acte com aquest, el primer que el Departament ha fet per als lletrats, ja és una mostra de la importància i el valor que la conselleria dona a la tasca d’aquest col·lectiu professional.

El primer tema que s’ha tractat ha girat entorn dels reptes de la digitalització i dins aquest marc la directora general de Modernització de l’Administració de Justícia, Dora Tellado, ha exposat la ponència “Digitalització de l’Administració de justícia, dinamitzadors informàtics i formació del Sispi ejcat”, l’aplicatiu de tramitació electrònica a Catalunya.

Seguidament, ha tingut lloc la taula rodona “Polítiques i mitjans de suport a la direcció de l’oficina judicial”, amb quatre ponents –tots alts càrrecs del Departament amb responsabilitats dins l’Administració de justícia– on han detallat què pot proporcionar-los el Departament en els àmbits de la planificació i l’organització judicial –com per exemple les oficines amb paper zero i els registres civils–, les polítiques de personal, els programes de suport judicial i, molt especialment, quant a la seva formació contínua i d’aprofundiment, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).

La consellera Ubasart, en les paraules de cloenda, ha insistit en “el valor afegit” que els lletrats aporten al sistema de justícia i el paper tan important que tenen davant dels reptes com la transformació organitzativa del sistema, la digitalització o l’impuls de la gestió adequada de conflictes. “Aquests són elements de canvi que travessen tots els territoris de l’Estat, uns elements que se sumen a les singularitats que tenim aquí a Catalunya pel que fa a qüestions com el dret civil propi o l’existència de dues llengües oficials”, ha afegit Ubasart. També ha fet referència a la qüestió de l’alta mobilitat d’operadors jurídics a Catalunya, amb poca tradició opositora i per tant amb molts professionals que provenen d’altres llocs de l’Estat: “ens encantaria que us quedéssiu aquí, a Catalunya, a llarg termini. Perquè som terra d’acollida i pel mateix bon funcionament del sistema de justícia”.

Uns professionals poc coneguts, però essencials

Els LAJ són professionals altament qualificats, que tenen la condició d’autoritat judicial, i que disposen de coneixements molt profunds en dret processal. Depenen orgànicament del Ministeri de Justícia i, entre les diverses funcions que tenen assignades, hi ha la direcció de les oficines judicials, que són el motor per al bon funcionament de l’Administració de justícia.

A banda de ser els màxims responsables de les oficines judicials, en el model actual també són els encarregats de les oficines dels registres civils, un servei públic de primer ordre i amb una incidència directa en el conjunt de la ciutadania. Això implica que en ells recau la direcció del personal (tramitadors, gestors i auxilis judicials) i la gestió dels recursos materials, eixos imprescindibles per assegurar el funcionament normal de les oficines.

També tenen una funció fedatària per deixar constància dels actes processals realitzats, de l’expedició dels testimoniatges d’actuacions judicials o de l’autorització de l’atorgament de poders, així com les funcions de custòdia de llibres, arxius i registres judicials.

Catalunya compta, sense incloure-hi noves incorporacions, amb 673 lletrats de l’Administració de justícia, dels quals 491 a la demarcació de Barcelona; 66, a la de Girona; 37, a la de Lleida; 65, a la de Tarragona i 14, a Terres de l’Ebre.

9  

Imatges

La secretària Iolanda Aguilar durant l'obertura de l'acte

La secretària Iolanda Aguilar durant l'obertura de l'acte 4286775

El secretari de Govern del TSJC durant la seva intervenció

El secretari de Govern del TSJC durant la seva intervenció 3787282

La directora Dora Tellado durant la ponència

La directora Dora Tellado durant la ponència 4405272

Taula rodona amb subdirectors del Departament

Taula rodona amb subdirectors del Departament 5246888

Taula rodona amb els subdirectors del Departament

Taula rodona amb els subdirectors del Departament 5773285

La consellera Ubasart en la cloenda de l'acte

La consellera Ubasart en la cloenda de l'acte 3780109

La consellera Ubasart en la cloenda de l'acte

La consellera Ubasart en la cloenda de l'acte 3761327

Acte de benvinguda als nous LAJ

Acte de benvinguda als nous LAJ 5523388

Taula rodona i torn de preguntes

Taula rodona i torn de preguntes 5162875