1. Els indicadors avançats del 2024 confirmen l’impuls del consum privat, que enguany es preveu que retorni als nivells prepandèmia.
  2. L’economia catalana presenta una expansió significativa el primer trimestre (2,6% anual) i la indústria és el sector que avança amb més força (4,4%).
  3. El mercat de treball es manté dinàmic: l’ocupació EPA augmenta un 5,4% interanual i la taxa d’atur (9,5%) està 1,2 punts per sota de fa un any.


Farmàcia
Farmàcia
{"name":"2024/05/16/10/37/96d7bdcd-c54b-44c6-83b9-73399acd1ca7.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":554855}

El consum de les llars catalanes va ser un dels motors del creixement econòmic el 2023 després que el 2022 la seva recuperació es veiés molt condicionada per l’elevada inflació. Tot apunta que el seu protagonisme augmentarà aquest any, amb un creixement que s’accelerarà de l’1,9% registrat el 2023 al 2,5% aquest 2024, segons les darreres previsions macroeconòmiques del Govern. Aquesta recuperació permetria retornar enguany als nivells de consum privat previs a la pandèmia.

Tot i el fort impacte negatiu de les condicions de finançament, amb l’Euríbor en els nivells més alts des del 2008, els indicadors avançats del primer trimestre del 2024, com la despesa en targetes de residents que registren les entitats financeres, mostren un augment notable. El consum privat es veuria impulsat per l’avanç intens del mercat de treball i l’augment dels salaris. A aquests factors s’hi suma la contenció de la inflació (estabilitzada entorn el 3%) i l’expectativa de baixada de tipus d’interès la segona meitat del 2024.

Aquestes són algunes de les principals conclusions de la darrera Nota de Conjuntura Econòmica que trimestralment elabora el departament d’Economia i Hisenda per analitzar l’evolució recent de l’economia catalana. Juntament amb els apartats habituals d’anàlisi de l’evolució del PIB, la darrera Nota de Conjuntura dedica dos requadres específics a l’evolució i la composició del consum de les llars des de l’inici de la pandèmia, a més d’un tercer requadre sobre les perspectives macroeconòmiques per al 2024 i 2025.

El document sencer de la Nota de Conjuntura corresponent al primer trimestre del 2024 i la presentació-resum es poden consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda.


El consum de les llars, el component de la demanda amb més protagonisme

L’anàlisi de l’evolució del consum de la Nota de Conjuntura mostra que el consum de les llars és el component de la demanda amb un pes més destacat (del 53,2% en el període 2000-2023). L’avanç de l’ocupació, la major confiança dels consumidors i la millora prevista de les condicions de finançament expliquen la dinàmica positiva d’aquest component en el curt termini. Així, les perspectives per a l’economia catalana preveuen una normalització del creixement i de la seva composició, amb el consum de les llars impulsant l’expansió el 2024. L’anàlisi també posa de relleu que la recuperació del consum privat després del xoc que va suposar la pandèmia ha estat molt més ràpida que en el cas de la crisi financera del 2008.

Pel que fa a les pautes de consum, entre el 2019 i el 2022, segons l’Enquesta de pressupostos familiars, les llars catalanes han augmentat el pes de la despesa destinada a alimentació, habitatge i salut, mentre que s’ha reduït en transport, restaurants i oci. L’alimentació (amb un pes del 16,0%), l’habitatge (34,5%) i el transport (10,5%) concentren més de la meitat de la despesa anual.Els darrers anys, la restauració i el lleure ha anat recuperant part del pes que havien perdut amb la pandèmia, i durant el 2024 s’està registrant un fort augment de la despesa en aquest tipus de consum. Per grups d’edat, els joves de menys de 29 anys i les persones de més de 65 anys són els que més han augmentat la seva despesa en consum total, i també els que estarien impulsant més el creixement del consum el 2024.


El sector industrial guanya dinamisme; creixement sòlid als serveis

En termes macroeconòmics, a finals del 2023 l’economia catalana va accelerar-se (0,9% intertrimestral) i el primer trimestre del 2024 torna a presentar un augment destacat (0,8%), segons les dades avançades per l’Idescat. El creixement interanual també mostra un ritme sòlid, del 2,6%, i l’economia catalana ja acumula tres anys de creixement interanual superior a la zona euro (0,4%).

Destaca l’evolució del sector industrial, que consolida la millora derivada de les menors tensions en els costos de producció, amb un creixement interanual del 4,4% el primer trimestre. Els avenços en aquest sector són ara més diversificats que fa uns mesos: es registren forts creixements de producció a branques com els equips elèctrics, el material de transport, la indústria farmacèutica o l’alimentària. Pel que fa a la resta de sectors, els serveis continuen resilients (2,4%), la construcció manté el to positiu (1,9%) iel sector agrari moderaria la tendència negativa (-3,4%).


El mercat de treball segueix avançant a un ritme intens

Al llarg del primer trimestre l’afiliació i l’ocupació han continuat creixent a taxes significatives (2,8% i 5,4%, respectivament). Per sectors econòmics, són els serveis els que registren un creixement més intens de les afiliacions el primer trimestre, i destaca l’augment interanual als serveis tecnològics, als empresarials i al sector de l’hostaleria.

Pel que fa a la composició, l’augment s’explica pel creixement de l’ocupació assalariada, tant al sector públic (3,5%) com al privat (8,3%). Per últim, l’ocupació indefinida manté un creixement fort i la taxa de temporalitat assoleix un nou mínim històric (12,1%) alhora que la taxa d’atur repunta lleugerament fins al 9,5%, si bé continua en els valors més baixos des del 2008 (fa un any era d’un 10,7%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 269150

Infografia Nota de Conjuntura 126

Infografia Nota de Conjuntura 126
PDF | 102405