1. L’Executiu crea el programa temporal per a la implementació de la recepta d’exercici fisc i esport a persones de totes edats
  2. Evidències científiques demostren com l’activitat física és clau en la millora de la salut i el benestar físic i mental
  3. Les dades de sedentarisme, sobrepès i obesitat estan relacionades amb les malalties cròniques més prevalents

El Govern ha aprovat avui el disseny i la planificació de diverses estratègies per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones en totes les etapes vitals a través de la promoció d’un estil de vida actiu, i per aconseguir que la prescripció d’exercici físic i el consell d’activitat física i esport sigui una eina preventiva i terapèutica d’ús habitual, no només en l’atenció primària de salut.

En aquest sentit, és fonamental la formació i capacitació dels professionals, tant de la salut com de l’activitat física i l’esport. També és clau identificar i potenciar els recursos comunitaris per incrementar la pràctica d’activitat física a tota la ciutadania.

L’Executiu assumeix, així, la responsabilitat institucional de complir amb aquest objectiu de manera compartida, consensuat amb la metodologia i experiència prèvia, tot seguint les línies estratègiques comunes que l’Organització Mundial de la Salut marca al Pla d’Acció Mundial sobre Activitat Física.

En aquest marc, un dels instruments que el Govern ha aprovat crear avui és el Programa temporal per a la implementació de la recepta mèdica esportiva, amb una durada màxima de tres anys. Adscrit al Consell Català de l’Esport (CCE) del Departament de Presidència, busca la implementació de la recepta mèdica esportiva mitjançant la prescripció d’exercici físic i esport pels professionals de l’atenció primària de salut i d’altres nivells assistencials. L’objectiu és revertir la situació actual de sedentarisme i millorar la salut de la població en totes les etapes de la vida.

Per implementar aquest programa, el Govern incorporarà un màxim deu efectius amb diversos perfils professionals i s’articularan els mecanismes de cooperació i de coordinació necessaris entre el CCE i el Departament de Salut, i també amb la resta de departaments i entitats del sector públic amb interessos en aquest àmbit.

Entre les accions que es preveuen desenvolupar dins del programa de la recepta mèdica esportiva es troben actuacions per a la promoció d’activitat física i prescripció en l’àmbit pediàtric, l’adolescència i l’hospitalari; un pla pilot per a una prescripció específica en problemes de salut i condicions diagnosticades en l’edat pediàtrica, quan l’activitat física i l’exercici físic és clau; una guia de prescripció d’exercici físic per a la salut a la infància i l’adolescència, i un pla pilot per la prescripció d’exercici físic com a eina terapèutica en l’atenció especialitzada en aquestes patologies o en l’àmbit hospitalari.

També proposa assessorar els ens locals en la identificació, creació i potenciació d’entorns actius, com les rutes saludables o els parcs i espais per a la realització d’activitat física perquè siguin identificats fàcilment com a actius comunitaris facilitadors d’activitat física (equipaments esportius, parcs de salut, activitats d’exercici físic saludable, entre d’altres).

Redisseny del PAFES

La segona gran estratègia per inculcar un estil de vida actiu entre la ciutadania és el redisseny del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) per a la promoció de l’activitat física i la prescripció d’exercici físic a totes les etapes de la vida, adaptat a la realitat actual, incorporant la perspectiva de gènere i prioritzant els col·lectius amb més vulnerabilitats.

El PAFES, implementat a partir d’un programa pilot el 2006 per part de la Secretaria General de l’Esport del Departament de Presidència i la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut, va mostrar resultats de franca millora dels nivells d’activitat física en adults. Per aquest motiu, es vol potenciar el consell de promoció d’activitat física en la pràctica habitual dels professionals de l’atenció primària de salut i d’altres nivells assistencials (hospitalari, salut mental, pediatria, entre d’altres).

A més, es vol promoure un estil de vida actiu per als joves i adolescents utilitzant els recursos comunitaris i l’oferta esportiva de clubs, associacions esportives o activitats populars i tradicionals de caràcter lúdic amb component físic, i promoure la prescripció d’activitat física a l’atenció primària com una eina de promoció de l’envelliment saludable.

Així mateix, caldrà capacitar les persones professionals de la salut i de l’exercici físic per realitzar una adequada promoció de l’activitat física i prescripció d’exercici físic en funció de les característiques dels usuaris atesos.

En aquest àmbit, el Govern, a través d’Esportcat i al costat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, està portant a terme des del mes de gener el programa “Més actius”, un pla d’activitat física esportiva amb la finalitat de promoure la pràctica regular d’activitat física i d’esport i promoure uns hàbits nutricionals saludables entre infants de 7 a 9 anys amb sobrepès de la comarca de la Garrotxa.

El programa neix davant la tendència a l’alça en la incidència de sobrepès infantil que deriva en obesitat en aquestes edats. La iniciativa consisteix a derivar aquests pacients des de l’equip territorial de pediatria de la comarca a un programa d’activitat física esportiva supervisat i executat per un educador físic esportiu.

Formació continuada en matèria d’activitat física i salut

En tercer lloc, el Govern ha aprovat el disseny i la planificació d’una formació continuada en matèria d’activitat física i salut, adreçada a professionals de l’activitat física i l’esport, amb l’assessorament de l’Escola Catalana de l’Esport, i també als professionals de la salut, amb l’assessorament del Departament de Salut.

Altres eines per reforçar la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones en totes les etapes vitals són actualitzar, publicar i difondre digitalment la segona edició de la Guia de Prescripció d’Exercici Físic per a la Salut (GUIA PEFS, Generalitat de Catalunya, 2022) de manera conjunta entre la Secretaria de Salut Pública i Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (SGEAF), amb el consens i treball coordinat de les societats científiques implicades. També continuar liderant la celebració i divulgació del Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) conjuntament entre la SGEAF i la Secretaria de Salut Pública, i, alhora, potenciar la imatge i els missatges comuns per a la promoció dels estils de vida actius i la lluita contra el sedentarisme.

Evidències científiques demostren la relació entre activitat física i salut, tant per a la prevenció de malalties no transmissibles com per ser part del tractament de malalties ja diagnosticades, i és clau en la millora de la salut i benestar físic i mental.

Les dades de sedentarisme, sobrepès i obesitat estan relacionades amb les malalties cròniques més prevalents i han pres més rellevància durant la pandèmia per la COVID-19. Les estratègies per combatre l’impacte d’aquesta malaltia, el confinament i el distanciament físic, han impactat en l’estil de vida actiu i pràctica esportiva.

Més enllà de l’àmbit sanitari i de prevenció de malaltia, la promoció de l’activitat física i de l’esport són claus per anar alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030 aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides) i, segons la Declaració de Bangkok (2016), podrien ajudar a assolir diversos d’aquests ODS.