El Govern, a proposta del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort Subiranas, ha concedit els guardons de la pesca catalana, adreçats al reconeixement de la tasca de les persones i entitats que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestat serveis rellevants al sector o contribuït amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.

Així, enguany es concedeix la Medalla de la Pesca Catalana a:

-Joan Ruiz Domènech, per la seva tasca exemplar al servei de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú i per la seva actuació en el rescat d’un company al qual va salvar la vida.

- Rafel Borràs Garcia, per la seva trajectòria de 39 anys al servei de la Confraria de Pescadors de Llançà, amb una excel·lent tasca professional, i per la seva involucració amb el sector lluitant i vetllant pels interessos de tot el col·lectiu de pescadors i pel seu patrimoni.

També es concedeix la Placa de la Pesca Catalana a:

- L’associació el Far Comunicació, per la iniciativa exemplar en la sensibilització i el foment de la pesca a Catalunya com a actiu essencial en la difusió d’informació rellevant per al sector pesquer a Catalunya i per la promoció de la cultura marítima, la informació responsable i la creació de ponts de comunicació entre les diferents localitats costaneres.

- El Consell Consultiu del Mediterrani (Mediterranean Advisory Council, MEDAC), per la seva funció de preparar dictàmens sobre la gestió pesquera i els aspectes socioeconòmics relacionats amb la conservació de la pesca a la Mediterrània adreçats als estats membres i les institucions europees a fi de contribuir a la consecució dels objectius de la Política Pesquera Comuna (PPC) i aportar solucions tècniques i suggeriments sobre recomanacions conjuntes a petició dels estats membres, i per ser un nexe de comunicació entre el sector pesquer català i les administracions pesqueres i altres àrees que operen en l’àmbit de la mar Mediterrània.

2  

Imatges

Rafel Borràs Garcia ha estat reconegut amb la Medalla de la Pesca Catalana

Rafel Borràs Garcia ha estat reconegut amb la Medalla de la Pesca Catalana 2806624

Joan Ruiz Domènech ha rebut la Medalla de la Pesca Catalana per la seva tasca exemplar al servei de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú

Joan Ruiz Domènech ha rebut la Medalla de la Pesca Catalana per la seva tasca exemplar al servei de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 232546