La taxa intertrimestral se situa en un 0,8%

L’evolució del PIB català al primer trimestre del 2024 mostra un creixement interanual del 2,6%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), i se situa dues dècimes per sobre de la variació experimentada per l’economia espanyola en el mateix període. Per la seva banda, la UE-27 registra un creixement del 0,5% en el primer trimestre de l’any.

En termes intertrimestrals, la taxa de variació a Catalunya és d’un 0,8%, una dècima superior a l’espanyola (0,7%) i cinc dècimes superior a la registrada a la UE-27 (0,3%).

Gràfic. Evolució del PIB CAT-ESP-UE 2024T1{"name":"2024/05/08/09/04/94294abb-b6e3-48fa-83da-fce6e1d7ade4.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":94462}

La taxa de variació interanual del primer trimestre de l’any ha estat d’un 2,6%, dues dècimes per sota del quart trimestre de 2023. El creixement del PIB del primer trimestre ve determinat per l’evolució positiva de tots els sectors excepte l’agricultura, que disminueix un 3,4%. Destaca l’evolució positiva del sector industrial (4,4%), seguit dels serveis (2,4%) i l’activitat de la construcció (1,9%).

La indústria, amb una taxa interanual del 4,4%, augmenta sis dècimes respecte al trimestre anterior (3,8%) i ha estat el sector que ha impulsat el creixement trimestral del PIB. Les branques que més han contribuït al creixement industrial segons els indicadors de producció són la fabricació de vehicles de motor, la indústria alimentària, la indústria farmacèutica, la industria química i la fabricació de productes informàtics.

Pel que fa al sector serveis, l’evolució registra una taxa de variació del 2,4%, cinc dècimes inferior a la del quart trimestre de 2023 (2,9%). Segons els indicadors d’activitat dels serveis, les branques que més han contribuït a aquest creixement són l’hoteleria i restauració, el comerç al detall, els serveis professionals, els serveis jurídics, els serveis d’arquitectura i enginyeria, i els serveis informàtics.

D’altra banda, l’activitat de la construcció mostra una taxa de variació d’un 1,9%, un punt i 3 dècimes superior a la del darrer trimestre (0,6%). En canvi, l’agricultura registra una variació interanual negativa (-3,4%) i manté taxes negatives però de menys intensitat que els trimestres precedents.

Gràfic. Evolució del PIB per sectors. Catalunya. 2024T1{"name":"2024/05/08/09/09/b0852d62-27ec-4aaf-8a3d-dfc511f2d7b2.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":133093}


Podeu consultar també la infografia PIBT2024T1

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 178434