1. La Comissió Interdepartamental de Sequera ho ha acordat aquest dimarts i dilluns ja podria ser efectiva un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  2. La flexibilització de mesures beneficiarà 6 milions de persones de 14 comarques del país

La Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS) ha acordat aquest dimarts tornar a l’escenari d’excepcionalitat en l’àmbit Ter-Llobregat, arran de la recuperació de les reserves a causa de les pluges de les darreres setmanes. Actualment el nivell de reserves en els embassaments d’aquest àmbit es situa al 25,4%, amb 154 hm3, amb una tendència creixent arran de les pluges i el desgel. Cal recordar, que al mes de març el nivell de reserves en l’àmbit Ter-Llobregat era del 15%.

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha explicat que “aquesta mesura beneficiarà 6 milions de persones a 202 municipis en 14 comarques del país”. “És una fase que ens permet guanyar temps i tenir més marge de maniobra per continuar estalviant aigua sense aplicar les mesures més restrictives”, ha dit Mascort.

La previsió és que la mesura sigui efectiva el proper dilluns, un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha expressat que “amb aquesta decisió assegurem la continuïtat de pagesia, protegim el medi ambient i evitem que la sequera pugui tenir un impacte directe en els llocs de feina que depenen de la industria i altres activitats econòmiques. I tot i això sense posar en risc l’abastament: ens situem la mateixa situació que l’estiu passat, però molt millor preparats com a país: si el maig del 2023, el 65% de l’aigua que consumíem era dels embassaments, ara representa només el 50%”.“En un any hem augmentat la disponibilitat de recursos no convencional via obres d'emergència, major dessalinització i regeneració”, ha dit Mascort.

A més, ara el Pla Especial de Sequera contempla topalls on s'iguala el consum d'un turista al d'un ciutadà de Catalunya. En situació d’excepcionalitat aquest topall és de 115 litres/plaça, d’obligat compliment per a municipis que durant tres mesos hagin sobrepassat la seva dotació.

També ha recordat que amb l’entrada de nou en excepcionalitat es torna a passar de cabals d’emergència mínims a cabals ambientals, assegurant així millor la biodiversitat dels rius i les masses d’aigua.

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha explicat que segons els càlculs de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), atenent el nivell de reserves actuals i les previsions de consum, la situació d’excepcionalitat es podrà mantenir fins a finals de 2024, encara que a partir d’ara no torni a ploure. “També cal tenir en compte que per aquelles dates, es preveu que ja estiguin en funcionament les 12 dessalinitzadores que posarem en marxa amb el Consorci Costa Brava, i estarem a punt d’engegar la dessaladora flotant del port de Barcelona que aportarà 14 hm3 a l’any a l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, ha destacat Mascort. Així mateix, durant la tardor es podria obrir una nova finestra de pluges que ajudaria a mantenir la situació de preemergència.

El conseller també ha aprofitat la compareixença per destacar els esforços de la societat i els sectors econòmics per avançar cap a una gestió més eficient de l’aigua i ha afirmat que la declaració del nou escenari permetrà garantir la campanya en l’àmbit de la pagesia.

Mesures excepcionalitat

La situació d’excepcionalitat permetrà disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d’emergència era de 200 litres). Així mateix, es mantenen les mesures d’estalvi següents:

  1. Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
  2. Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials (en emergència era del 25%).
  3. Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  4. Reducció del 30% en els usos ramaders (en emergència era del 50%). Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.
  5. Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
  6. Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  7. Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

D’altra banda, en situació d’excepcionalitat no es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Només es permet el reompliment parcial o primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i també les piscines d’ús privat tipus que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

També es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat de tipus que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Altres mesures en situació d’excepcionalitat són la neteja de vehicles només en establiments autoritzats o la prohibició de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, entre altres mesures.

Cap a una nova cultura de l’aigua

El Govern de la Generalitat ha destinat més de 450 milions d’euros en infraestructures i ajudes, sobretot, al sector primari i als ens locals, des de l’activació del Pla Especial de Sequera, ara fa més de tres anys. En destaquen els 128 milions per a reparar fuites de les xarxes de subministrament municipals, que beneficiaran més de 700 municipis; els 160 milions perquè cap pagès o pagesa hagi de renunciar a la seva activitat per culpa de la sequera; els 5M€ per a la posada en marxa de 12 dessalinitzadores mòbils a la Costa Brava; o els destinats a la implementació d’una dessalinitzadora flotant al Port de Barcelona per incrementar l’abastament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre altres.

Paral·lelament, s’ha treballat per avançar en obres històricament endarrerides com l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, que podria ser una realitat el 2027, o la planificació de la dessalinitzadora del Foix. L’objectiu és que en l’horitzó del 2030 l’abastament urbà de la regió metropolitana estigui assegurat sense dependre de la pluja. Avui en dia la meitat de l’aigua que emprem prové de la dessalinització, la regeneració i els pous de sequera.