1. Gestionat per la Xarxa Santa Tecla, és un dels hospitals de referència del sistema de salut a la Regió Sanitària Penedès
  2. L’ampliació del centre suposarà un increment de 9.500 metres quadrats


El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a concedir una subvenció a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, mitjançant la subscripció d’un conveni, destinada a finançar l’ampliació i reforma de l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès), per un import de 45.000.000 d’euros, amb la finalitat de promoure la millora d’una infraestructura clau per al sistema públic de salut a la Regió Sanitària Penedès.

L’Hospital del Vendrell, sota la gestió i titularitat de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, es troba integrat al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i és un equipament de referència per a la prestació d’activitat assistencial a la vegueria del Penedès. El Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut i d’acord amb el compromís adquirit amb el Pla funcional d’ampliació de l’Hospital del Vendrell de 13 de juny de 2022, ha constatat la necessitat d’acordar les mesures adequades per promoure l’ampliació de l’hospital com a fórmula per garantir el desenvolupament de l’activitat assistencial al seu territori de referència.

9.500 metres quadrats d’ampliació

L’ampliació del centre, gestionat per la Xarxa Santa Tecla, suposarà un increment de 9.500 metres quadrats. El disseny inicial de l’Hospital del Vendrell ja es va fer considerant una futura ampliació. Atès l’increment de població de la zona i la creixent demanda de serveis sanitaris, l'ampliació incidirà en consultes externes; àrea d'hospitalització, hospital de dia, diagnòstic per la imatge i farmàcia; urgències i àrea quirúrgica, i la urbanització exterior.

En xifres, aquesta ampliació suposarà incrementar:

  1. 19 despatxos per a consultes externes.
  2. 19 boxs per als nivells I, II, III, una consulta de triatges i dues consultes per als triatges de nivell IV i V a urgències.
  3. 2 llits per a la unitat de semicrítics, crítics i reanimació postquirúrgica.
  4. 4 places per a l’hospital de dia.
  5. 2 quiròfans polivalents, 2 quiròfans de CMA, 2 sales d’endoscòpia i 20 boxs de CMA i endoscòpia per al bloc quirúrgic.
  6. 40 llits per a hospitalització.
  7. 36 llits per a atenció intermèdia en una primera fase.