1. El Consell Executiu ratifica l’acord de gener que va garantir el reconeixement del primer estadi, l’equiparació salarial dels professors d’FP i la reducció calendaritzada de dues hores lectives per a majors de 55 anys


El Govern ha ratificat l’acord del Departament d’Educació del passat 25 de gener amb els sindicats docents Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) per millorar les condicions laborals del professorat, que suposa revertir la totalitat de les retallades en matèria de personal docent.

L’acord es concreta en tres mesures: el reconeixement del primer estadi docent a partir dels sis anys (en les retallades havia quedat fixat a partir del novè any de carrera docent); l’equiparació salarial dels professors tècnics d’FP i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, i la reducció calendaritzada de dues hores lectives per a majors de 55 anys.

La primera de les mesures tindrà un cost econòmic de 55,04 milions d’euros per a l’any 2024, 23,59 milions per a 2025 i 21,67 milions per al 2026, i una afectació directa a 43.649 docents.

El pacte també beneficiarà el personal dels centres concertats, que percep les seves retribucions a través del pagament delegat. A aquest col·lectiu se li van aplicar els estadis de promoció docent l’any 2006, i el 2012 el reconeixement del primer estadi se’ls va retardar fins als nou anys. Ara també se’ls retornarà el reconeixement als sis anys, amb una inversió superior als 14 milions d’euros.

A banda, es determina l’equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics d’FP i del cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny que no disposen de la titulació necessària per integrar-se al cos de professors d’ensenyament secundari segons la normativa estatal. L’equiparació es fa establint un complement personal transitori de 175,19 euros mensuals bruts per als funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques i funcionaris interins. Aquesta mesura requereix una inversió de 6,59 milions d’euros.

Finalment, l’acord conté la reducció de dues hores lectives per a majors de 55 anys amb més de 15 anys de serveis prestats en centres educatius públics, que es calendaritzaran en dos cursos. Així, el curs 2024-2025 per als majors de 60 anys, amb un cost d’entre 1,73 i 2,42 milions d’euros. A partir del curs 2025-2026, la reducció de dues hores lectives serà per als docents majors de 55 anys.

Amb aquestes mesures, el Departament d'Educació ha revertit totes les retallades en matèria de drets laborals del personal docent de la darrera dècada, després que en els dos cursos anteriors ja es van assolir la reducció de l’hora lectiva per a tots els docents, la conversió de terç de jornada en mitja jornada o la reducció de ràtios.