1. La nova depuradora del municipi, que tot just comença la fase de proves durant tres mesos, donarà servei als nuclis de Can Carbonell i Santa Seclina
  2. La planta té una capacitat de tractament de 492 m³/dia, equivalent a una població al dia de 2.870 habitants

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, acompanyats de tècnics i tècniques i entre altres autoritats, han visitat avui les instal·lacions de la depuradora de Can Carbonell, que comença la fase de proves, un cop finalitzades les obres. L’actuació ha suposat una inversió de prop de 2 milions d'euros.

Les autoritats durant la visita a la depuradora de Can Carbonell, que comença la fase de proves.
Les autoritats durant la visita a la depuradora de Can Carbonell, que comença la fase de proves.
{"name":"2024/04/26/10/28/b98e4c41-4b6f-41d5-ae46-e88dfcd0aaaf.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":64587}

La depuradora donarà servei als nuclis de Can Carbonell i Santa Seclina del municipi de Caldes de Malavella. La infraestructura compta amb un cabal de disseny de 492 m3/dia i consisteix en un sistema biològic de fangs actius amb aeració prolongada.

La instal·lació consta d’un pou i una reixa de gruixuts i un pou de bombament cap al pretractament compacte. Posteriorment, l’aigua es deriva a l’arqueta de regulació de cabal, passa pel tractament biològic, el decantador secundari i, finalment, l’aigua depurada va a l’arqueta de sortida alhora que entra en joc el procés de tractament de fangs (que consta d’una arqueta específica i un espessidor).

Així mateix, en l’obra també s’han construït els col·lectors d’entrada i sortida de la depuradora, l’obra civil associada a la instal·lació (dos edificis: un per als equips de fangs i un altre com a sala de control) i una nova escomesa elèctrica.

El sanejament al municipi i a la comarca de la Selva

El municipi de Caldes de Malavella comptarà amb dos sistemes de sanejament en servei (EDAR de Caldes de Malavella i EDAR de Can Carbonell), tot i que cal destacar les dues actuacions que es troben, a hores d'ara, en curs: «Sanejament i depuració de Can Solà Gros I i II» i «Ampliació de l’EDAR de Caldes de Malavella». A més, la planificació vigent, contempla sanejar la urbanització de Malavella Parc i el veïnat de Franciac.

A la Selva hi ha 25 sistemes de sanejament en alta que tracten anualment uns 15 hm3. Actualment, el percentatge de població sanejada a la comarca és proper al 94% i del global de Catalunya, del 97,2%.

El Programa de Gestió específic dels sistemes públics de Sanejament en Alta de Catalunya (PGSAC), té planificades a la Selva 34 actuacions en l’actual cicle de planificació (2022-2027), de les quals una ja està finalitzada i 15 estan en curs. Per al període de planificació 2028-2033, hi ha previstes a la comarca un total de 38 actuacions. Aquestes actuacions contemplen, principalment, ampliacions, millores, connexions a depuradores ja existents i la construcció de noves plantes.

2  

Imatges

Foto 1. Detall de la depuradora.

Foto 1. Detall de la depuradora. 1042057

Foto 2. Autoritats i tècnics/ques durant la visita.

Foto 2. Autoritats i tècnics/ques durant la visita. 1159621