1. La planta passarà dels 12.000 als 18.573 m3/dia de capacitat de tractament, equivalent a una població de 83.578 habitants
  2. En el marc dels treballs d’ampliació, s’instal·laran plaques fotovoltaiques que serviran per a l’autoconsum de la depuradora, amb una potència de 227 kW

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, han fet avui una visita tècnica de seguiment de les obres d’ampliació i millora del sistema de sanejament de Calafell, al Baix Penedès.

L'actuació servirà per millorar unes instal·lacions que portaven en funcionament des del 1995 i que requerien una sèrie de millores per complir amb les necessitats de sanejament actuals i futures, sobretot en els mesos d’estiu, moment en què la població augmenta amb motiu del turisme i de l’ocupació de les segones residències.

El director de l'ACA i l'alcalde de Calafell, acompanyats de tècnics i tècniques durant la visita a l'estat de les obres de la depuradora.
El director de l'ACA i l'alcalde de Calafell, acompanyats de tècnics i tècniques durant la visita a l'estat de les obres de la depuradora.
{"name":"2024/04/25/12/00/58bb8b73-c430-46f8-9acc-dafe36576475.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":73429}

Per tant, es tracta d’una actuació que incrementa en un 50% la seva capacitat de tractament (que passarà de 12.000 m3/dia als 18.573 m3/dia) i que actua també sobre l’estació de bombament de la Creu Roja, la qual impulsa pràcticament la totalitat del cabal que es tracta a la planta. És previst que les obres estiguin enllestides durant el darrer trimestre de l’any.

A més a més, s’estan remodelant els equips existents i es rehabilitarà l’obra civil de la planta, la qual es troba bastant deteriorada. També s’està construint una segona línia de pretractament, un tercer decantador secundari i se substituirà el sistema d'aireació dels reactors biològics i de la zona facultativa dels mateixos reactors. Pel que fa a la línia de fangs, es preveu la construcció d’un segon espessidor per gravetat, així com la substitució del sistema de deshidratació de fangs. Així mateix, es construirà una instal·lació que tractarà els residus provinents de les neteges dels bombament que conformen el sistema d’impulsió i es dotarà la instal·lació d’energia solar fotovoltaica, amb una potència de 227 kW.

Pel que fa l'ampliació i millora del funcionament de l'estació de bombament de la Creu Roja, s’estan renovant els equips de desbast i impulsió, s’incrementarà la capacitat de bombament amb la instal·lació d’una bomba addicional, s’elevarà la coberta per a millorar el gàlib del pont grua i es dotarà la instal·lació d’energia solar fotovoltaica. Es preveu una inversió de 6 MEUR en tots aquests treballs, tant de la depuradora com de la resta del sistema de sanejament.

Depuradores més sostenibles i autosuficients

Des del 2018 l’ACA està desplegant un pla d’eficiència energètica a les depuradores de Catalunya que preveu —en un termini màxim de 10 anys— aconseguir que prop del 80% de l’energia, tot això per garantir que les fonts per al funcionament d’aquestes plantes provingui d’energies renovables i pròpies. L’esmentat pla s’articula en 3 eixos: l’energia fotovoltaica, la producció de biogàs i les millores en l’eficiència energètica de les depuradores.

En relació amb el primer eix, des del 2020 s’estan construint instal·lacions fotovoltaiques en les depuradores de tot Catalunya, tal i com s’ha fet en el cas del sistema de Calafell, impulsant d’aquesta manera l’aposta decisiva en la descarbonització del cicle de l’aigua i reduint les emissions de CO2,, així com fomentant l’autosuficiència energètica de les infraestructures.

L’estat del sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 552 depuradores en servei a Catalunya, que garanteixen el sanejament del 97,2% de la població. Pel que fa a la comarca del Baix Penedès actualment són 10 les depuradores en servei que garanteixen el sanejament de prop del 97% de la seva població.

Així doncs, a data d’avui hi ha 10 actuacions en curs i 15 més planificades a la comarca, seguint el model de sanejament descentralitzat de Catalunya, que consisteix en la participació dels ens gestors locals, que són agents clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.

Enllaç al vídeo Youtube del seguiment de les obres de Calafell.

2  

Imatges

Foto 1. Visita a la depuradora de Calafell.

Foto 1. Visita a la depuradora de Calafell. 3285537

Foto 2. Moment de la visita a la planta.

Foto 2. Moment de la visita a la planta. 432805