1. La nova planta, que s’ha basat en l’adequació de la depuradora existent i la construcció de noves instal·lacions de millora de tot el sistema, disposa d’una capacitat de 660 m3/dia, equivalent a una població de 3.298 habitants
  2. A l’Alt Penedès hi ha 34 depuradores en servei, que sanegen les aigües residuals de prop del 92% de la comarca

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l’alcalde de Sant Llorenç d’Hortons, Jordi Catalán, acompanyats d’altres autoritats, han visitat avui la depuradora de Sant Llorenç d’Hortons. La fase de proves de la planta es va iniciar el passat octubre del 2023 i, una vegada s’ha comprovat que les instal·lacions s’adeqüen al règim de funcionament que permet l’obtenció dels paràmetres de qualitat definits en el projecte, s’ha pogut posar en funcionament de forma definitiva.

null{"name":"2024/04/24/11/27/bbb026f7-40cb-458d-8649-5a0245ae5d7b.jpg","author":null,"type":"0","location":"0","weight":1854670}

1. Detall de la depuradora de Sant Llorenç d'Hortons, que ja s'ha activat després de superar el període proves.

L’EDAR, que ha suposat una inversió de 2,8 MEUR, està dissenyada per tractar el cabal actual i futur del nucli de Sant Llorenç d’Hortons incloent la vessant sud-oest del municipi. Les obres han consistit en remodelar la depuradora existent (que data del 1985) perquè funcioni com a pretractament i dipòsit homogeneïtzador, i construir-ne una de nova en la parcel·la annexa, amb tractament SBR. A més a més, s’ha executat una nova estació de bombament en la vesant sud-oest del municipi i s’ha construït un nou col·lector en alta per tal de portar les aigües cap a la nova depuradora.

Millores a la comarca de l’Alt Penedès

La comarca de l’Alt Penedès compta amb 34 depuradores en servei que actuen en les diferents conques del territori: el Foix, el Garraf, les rieres de la costa entre Cunit i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el Llobregat. Aquestes plantes garanteixen el sanejament de prop de 92% de la població de la comarca.

El Programa de Gestió específic dels sistemes públics de Sanejament en Alta de Catalunya (PGSAC) preveu la construcció de noves depuradores i millores dels existents en la comarca de l’Alt Penedès. Actualment hi ha onze actuacions en curs i vuitanta-cinc planificades.

El municipi de Sant Llorenç d’Hortons s’ubica dins de la conca del Llobregat i pertany a la unitat d’explotació 13-Embassament Ter-Llobregat, que actualment es troba en un escenari d’emergència I per sequera. L’optimització del sistema de sanejament incideix, per tant, en un territori molt impactat per l’actual sequera que estem patint, ja que una aigua de més qualitat afecta directament a la disponibilitat de recurs: més aigua de qualitat vol dir més aigua disponible.

Les 552 depuradores en funcionament a Catalunya garanteixen el sanejament a més del 97,2% de la població. El repte més immediat és garantir aquests estàndards de qualitat, millorant les depuradores existents, i construint-ne de noves, amb l'objectiu d'arribar al 100% de la població.

2  

Imatges

Foto 1. Detall de la depuradora.

Foto 1. Detall de la depuradora. 1854670

Foto 2. Director ACA i alcalde durant la visita d'activació de la depuradora.

Foto 2. Director ACA i alcalde durant la visita d'activació de la depuradora. 691240