Els productes de contingut mitjà alt són els que més augmenten les vendes, un 14,0% anual

Les vendes a l’estranger de productes industrials han assolit els 95.543,4 milions d’euros l’any 2023, xifra que representa un increment anual del 6,5% segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per nivells tecnològics, el nivell tecnològic mitjà alt i l’alt són els únics grups que han incrementat les exportacions respecte a l’any anterior, amb un 14,0% i un 8,2%, respectivament. En canvi, les vendes productes de nivell mitjà baix han disminuït un 5,6% i les del baix un 0,4%.

Gràfic. Evolució de les exportacions segons contingut tecnològic. 2013-2023{"name":"2024/04/18/09/35/29ffb1cf-91ec-4093-a8fd-67e2d46b89de.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":67232}

Les exportacions d’alta tecnologia de Catalunya han assolit els 12.221,2 milions d’euros, xifra que representen el 12,8% del total de les exportacions catalanes i el 32,4% de les del conjunt d’Espanya en aquest nivell. L’increment de les vendes (8,2%) el 2023 es deu al bon comportament de tots els grups de productes. Els Productes informàtics, electrònics i òptics han augmentat un 10,5%, els productes farmacèutics un 6,5%, i el grup d’altres productes, un 55,7%. Per destinació geogràfica, les vendes a la Unió Europea han crescut (10,7%), amb més intensitat que les destinades a fora de la UE (5,9%)

Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt han crescut un 14,0% anual i han assolit un valor de 46.531,3 milions d’euros el 2023, xifra que representa gairebé la meitat de les exportacions industrials de Catalunya, i un terç de les d’exportacions de l’estat en aquest nivell. Tots els grups de productes d’aquest nivell han augmentat les vendes a l’estranger, i destaca el creixement del grup Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles amb un 21,0%. Per àrees geogràfiques, les vendes a la resta del món han incrementat un 21,1% i a la Unió Europea un 9,7%.

Les exportacions de productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 12.669,8 milions d’euros i un pes sobre el total del 13,3%, similar al de l’alt contingut tecnològic) són les que més s’han reduït, un 5,6% anual, encapçalats pel Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia que ha disminuït les vendes un 7,7%. Per àrees geogràfiques, les vendes han tingut comportaments similars, amb un descens del 4,9% a la Unió Europea i un 7,1% les destinades a la resta del món.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 24.121,1 milions d’euros (que representa el 25,2% del total), han disminuït lleugerament un 0,4% el 2023. Per àrees geogràfiques, les vendes han tingut comportaments diferents, amb un augment del 10,5% respecte a la Unió Europea i una disminució del 16,3% respecte a la resta del món.

Les importacions de productes de nivell tecnològic mitjà alt són les úniques que augmenten el 2023

Les compres a l’estranger de productes industrials de Catalunya han assolit els 98.724,8 milions d’euros el 2023, xifra que suposa un decrement del l’1,8% en relació amb l’any anterior i trenca la tendència dels dos anys anteriors, on es van produir forts creixements. Tots els grups de productes registren una reducció de les compres excepte els de nivell tecnològic mitjà alt que augmenten respecte l’any anterior (3,4%).

Gràfic. Evolució de les importacions segons contingut tecnològic. 2013-2023{"name":"2024/04/18/09/37/b6fbd640-f327-4034-8183-27577683828e.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":69308}


Al quart trimestre del 2023 les exportacions de tots els grups tecnològics van disminuir respecte el mateix trimestre de l’any anterior

Les exportacions del quart trimestre del 2023 mostren variacions negatives, d’intensitats similars, en tots els grups de productes segons el seu nivell tecnològic: alta tecnologia (‑4,0%), el nivell mitjà alt (-5,2%), el mitjà baix (-3,6%) i el baix contingut tecnològic (-4,5%). En conjunt les exportacions industrials del quart trimestre van disminuir un 4,6% interanual, fet que no es produïa des del tercer trimestre del 2020.

Gràfic- Exportacions segons contingut tecnològic. 2023T4{"name":"2024/04/18/09/39/c7225a81-8f17-443c-9eee-f3624262e232.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":74123}

Pel que fa a les importacions de productes industrials del quart trimestre del 2023, han disminuït un 6,2% interanual i continuen la tendència decreixent dels dos trimestres precedents.Tots els nivells tecnològics mostren taxes negatives. Les de nivell baix han decrescut un 10,7% interanual, l’alta tecnologia un 8,0%, les de nivell mitjà baix un 6,2% i les de nivell mitjà alt un 3,1%.

Gràfic-Importacions segons contingut tecnològic. 2023T4{"name":"2024/04/18/09/41/b7bf8d1d-c3dc-4be8-bd5f-9bf1edf0af35.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":69785}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 238063