1. L’individu utilitzava un aparell detector de metalls
  2. El jaciment arqueològic de Coll del Moro és un jaciment arqueològic d’especial rellevància a les Terres de l’Ebre declarat Bé Cultural d’Interès Nacional


El Cos d’Agents Rurals i el Cos de Mossos d’Esquadra han denunciat penalment una persona per fer un ús no autoritzat d’un aparell detector de metalls amb la finalitat de descobrir i apropiar-se de restes de valor històric. L’activitat arqueofurtiva denunciada es va produir a inicis de febrer al jaciment arqueològic de Coll del Moro, a Gandesa (Terra Alta).

En concret, a la persona denunciada se li atribueixen delictes contra el patrimoni històric, concretament el de danys i espoli en jaciment arqueològic, i un delicte de furt agreujat. Les restes arqueològiques i l’aparell detector de metalls han estat comissats i els fets han estat denunciats davant del jutjat de Gandesa.

Col·laboració policial

La persona ha pogut ser denunciada arran d’una investigació conjunta realitzada per part de la Unitat Central de Patrimoni Històric (UCPH-CME) del Cos de Mossos d’Esquadra i del Grup Especial de Col·laboració amb l’Administració de la Justícia (GECAJ) del Cos d’Agents Rurals.

El Cos d’Agents Rurals havia iniciat una vigilància del jaciment l’agost del 2023 a petició del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural, ja que s’havien iniciat unes intervencions arqueològiques en un sector nou del jaciment.

Patrimoni arqueològic

L’acció arqueofurtiva en contextos arqueològics, com és el cas de Coll del Moro, pot tenir greus conseqüències donat que l’extracció d’objectes arqueològics sense una metodologia científica pot suposar la pèrdua de la informació que es genera amb l’estudi dels materials espoliats i el context on aquests es trobaven.

La llei de patrimoni històric espanyol (llei 16/85) estableix que les restes arqueològiques tenen consideració de domini públic i apropiar-se d’aquestes restes és constitutiu d’un delicte contra el patrimoni històric.

Així mateix, la llei de patrimoni cultural català i el reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (llei 9/93 i decret 78/2002) estableixen que la recerca de restes arqueològiques s’ha de fer amb una autorització del Departament de Cultura.


Indret on es van produir els fets{"name":"2024/04/17/18/42/b7838a5d-d2a3-486c-b055-5ae660177be5.JPG","author":"Agents rurals","type":"0","location":"0","weight":304307}


Coll de Moro

El jaciment arqueològic de Coll del Moro és un jaciment arqueològic d’especial rellevància a les Terres de l’Ebre on les intervencions arqueològiques es venen realitzant des de fa dècades. Es remunta als segles VI-V aC i està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), la màxima figura de protecció que reconeix la llei de patrimoni cultural català.

1  

Imatges

Indret de l'espoli

Indret de l'espoli 304307