La revisió del pla INFOCAT implicarà que tots els municipis catalans estiguin obligats (80%) o recomanats (20%) a tenir un pla per incendis forestals

El pla ALFA del Cos d’Agents Rurals s’ha integrat al pla INFOCAT en totes les accions que comporten mesures restrictives (tancament de massissos, suspensió d’activitats vulnerables...)

Es tracta del primer pla de protecció civil de la Generalitat adaptat als escenaris de canvi climàtic

El Govern ha aprovat la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) per reforçar la capacitat de tot el sistema de protecció civil i emergències davant l’agreujament del risc d’incendi forestal a Catalunya en el marc del canvi climàtic.

Ho ha fet el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, acompanyat de l’equip directiu i els cossos operatius del Departament i de la directora general de Boscos i Gestió del Medi Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitjas.

Elena ha subratllat que es tracta del primer pla de Protecció Civil adaptat al canvi climàtic que “s’adapta als nous escenaris d’incendi forestal cada cop més extrems i que integra també el pla Alfa”. El conseller ha valorat que “és un molt bon Pla que expressa i ordena tot un sistema que té el nostre país per prevenir i extingir els incendis i estructura la funció de tots els cossos operatius per millorar-ne la coordinació”.

El titular d’Interior ha explicat que el nou INFOCAT incorpora el nivell 4 del Pla Alfa, que implicarà la possible prohibició d’accés a massissos forestals. “Serem més precisos a l’hora de delimitar quines conseqüències tenen cadascuna de les situacions”, ha afegit Elena. Elena ha volgut agrair a tots els cossos operatius en nom del Govern de la Generalitat, “perquè tenim un sistema que funciona molt bé, i ho hem demostrat els darrers 2 anys”.

Per la seva part, la directora general de Boscos i Gestió del Medi Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitjas, l’ha qualificat “d’un pas de gegant en la predicció del perill d'incendis i adaptat a la nova realitat del canvi climàtic per saber on hi ha el perill, on cal estar preparats i on cal restringir activitats”. Sanitjas ha destacat els dos nous mapes que elabora el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica diàriament que “permeten saber quins són els municipis de Catalunya que tenen més perill d'incendi incorporant l’estat dels boscos del nostre país i com els afecta el canvi climàtic”

El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha destacat “l’esforç per adaptar les eines de prevenció i reacció com són els plans d’emergències a la situació d’emergència climàtica i l’increment dels riscos que comporta”.

Des de Protecció Civil de la Generalitat considerem que l’acció prèvia és important” i ha destacat que “els municipis obligats a disposar d’un Pla davant el risc d’incendi s’incrementen del 72% al 80%, de 628 a 757; i els que reben la recomanació del 12% al 20%, de 113 a 190, sense que ara n’hi hagi cap sense recomanació o obligació, com si passava abans”, ha afegit Delgado. El subdirector ha destacat també el reforç de l’estructura operativa i de direcció i decisió del Pla que amb la nova configuració “actua més com a sistema coordinat de recursos”.

INFOCAT

El nou Pla ha millorat l’estructura interna dels grups operatius en les seves actuacions sobre el terreny, s’han ampliat les mesures d’emergència per la protecció de la població i s’ha millorat el flux de presa de decisions i s’ha ampliat el nombre de municipis amb obligació de redactar el seu pla municipal per incendis forestals.

Les novetats al pla INFOCAT adapten l’organització i la resposta operativa i directiva per fer front a l’augment del risc d’incendi forestal pels efectes del canvi climàtic, que ha provocat que la temporada d’incendis comenci cada vegada més aviat i que es puguin produir grans incendis també fora dels mesos de major risc.

La revisió del pla INFOCAT s’ha fet per tal de poder fer front als escenaris de risc extrem cada cop més freqüents per efecte del canvi climàtic on és més probable la simultaneïtat d’incendis forestals, l’aparició d’incendis de ràpida evolució i afectació a la població de forma sobtada o l’afectació a grans extensions de territori on la capacitat de resposta dels serveis d’emergència pot quedar condicionada.

Tots els municipis catalans estaran obligats o recomanats a tenir un pla per incendis forestals

Amb la revisió del pla INFOCAT, la totalitat dels 947 municipis catalans estaran obligats o recomanats a tenir un pla de previsió i actuació en cas d’incendi forestal. Els municipis obligats s’incrementen del 72% al 80% (de 628 a 757); i els que reben la recomanació del 12% al 20% (de 113 a 190).

Fins a la revisió del pla el 2024, un 16% dels municipis no tenien cap obligació ni recomanació per tenir un pla en cas d’incendi forestal. Així, un total de 151 municipis passen a tenir obligació de fer el pla (52 passen de res a obligats i 99 de recomanats a obligats), sobretot del Pirineu, Prepirineu i comarques de Lleida.

Quant a la recomanació, 154 municipis de les comarques de Lleida, sud de les Terres de l’Ebre, Baix Camp, comarques de Barcelona i Golf de Roses passen de res a recomanats; 14 es mantenen igual, i 22 passen d’obligats a recomanats.

Els PAM (Pla d’Actuació Municipal) s’hauran d’adaptar als canvis del pla en un termini d’un any des de la seva aprovació per part del Govern.

S’amplien les mesures de protecció a la població

L’escenari de situacions de risc extrem o grans incendis forestals en el marc del canvi climàtic fa necessari reforçar les mesures de protecció a la població. D’aquesta manera, la revisió del pla INFOCAT ha reforçat l’aplicació de mesures preventives i d’emergència. Concretament:

S’han detallat els criteris i processos per establir el confinament i l’evacuació en cas d’incendi forestal, que s'ha limitat a situacions de risc imminent vital per a les persones, i s'ha deixat la resta de situacions en recomanació.

S’ha incorporat com a mesura de protecció a la població la limitació de la mobilitat interurbana en situacions en què es necessita reduir la presència de persones a les vies, especialment les secundàries, pels riscos que pot suposar un incendi d’evolució ràpida (aquesta mesura evita aplicar el confinament en casos en què no està justificat).

S’han detallat les mesures preventives de protecció a la població, no previstes fins ara al pla INFOCAT. Específicament, s’habilita la restricció de l’accés a entorns forestals (tancament de massissos) i la restricció o suspensió d’activitats vulnerables en zona forestal (lleure infantil i altres similars). Aquestes mesures s’aplicaran en situacions de risc extrem aplicant el nou nivell 4 del pla ALFA del Cos d’Agents Rurals.

S’ha ampliat el sistema d’alertes de protecció civil a la població incorporant els avisos a telèfons mòbils per transmetre les instruccions de l’autoritat de protecció civil (mesures d’emergència de caràcter general).

S’ha reforçat l’atenció a la població especialment vulnerable davant d’un incendi forestal i incorporant a totes les accions operatives l’especial atenció a les persones vulnerables i amb discapacitat, també en l’àmbit de la resposta municipal.

Per a totes aquestes mesures s’ha establert els criteris d’aplicació (en quines condicions) i el flux de presa de decisions per tal garantir una adequada justificació en termes de respecte dels drets i llibertats alhora que de protecció de la població.

Altres millores incorporades al pla INFOCAT 2024

-Reforç de la capacitat de la direcció del pla:

  1. S’ha creat el Grup d’Assessorament Jurídic dins el Comitè d’Emergències per donar suport en la definició de les ordres i mesures d’emergència per a la població.
  2. S’ha reforçat la figura del Comitè Tècnic com a òrgan tècnic adscrit al CECAT per donar suport a la direcció del pla en la valoració dels elements de risc.
  3. S’han concretat els fluxos de presa de decisions i aplicació de mesures d’emergència a la població.

-Coordinació amb el pla ALFA dels Agents Rurals:

  1. S’ha establert la relació de fases entre el pla ALFA i el pla INFOCAT.
  2. El nivell 3 del pla ALFA pot comportar la prealerta de l’INFOCAT.
  3. El nivell 4 del pla ALFA s’integra en l’alerta de l’INFOCAT per tal de donar cobertura a les mesures preventives a aplicar (tancament de massissos, suspensió d’activitats vulnerables...).

-Adequació de l’estructura operativa (grups d’actuació):

  1. Grup d’Intervenció: S’ha reestructurat el grup i les seves funcions per millorar la coordinació interna; s’han recollit de forma específica les funcions de les ADF; i s’ha previst la coordinació amb les funcions d’investigació dels Agents Rurals i amb Mossos d’Esquadra per poder accedir a la zona de l’incendi.
  2. Grup d’Ordre: S’han incorporat les funcions dels Agents Rurals per la vigilància del compliment de les mesures d’emergència en el medi natural en el marc de la seva operativa recollida al pla ALFA; i s’han detallat les funcions de control de la mobilitat interurbana.

-Increment de la coordinació amb les administracions locals:

S’han identificat de forma simplificada les obligacions dels municipis i s’ha reforçat la presència del món local en els òrgans d’assessorament a la direcció del pla INFOCAT i la coordinació amb el CECAT.

-Increment de la coordinació amb l’administració estatal:

S’ha adequat la interfase amb el pla estatal de protecció civil per incendis forestals i s’ha especificat el procediment per a la petició de mitjans estatals o internacionals a través del CECAT com a òrgan de coordinació del sistema de protecció civil de Catalunya.

-Desenvolupament del pla de recuperació: s’han detallat les accions a desenvolupar tant de la Generalitat com de les administracions locals per garantir que hi ha una bona atenció i resposta en la postemergència.

Amb la revisió del pla, també s’ha realitzat l’adequació a les diferents normatives estatals que han aparegut en els últims anys; s’han simplificat els redactats relatius a les funcions municipals; s’han adequat els redactats per evitar duplicitats en les descripcions de l’operativitat de coordinació; s’han revisat algunes definicions i s’han adequat les referències normatives.

1  

Imatges

FOTO

FOTO 4714146