Al gener, l’índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,8% respecte al mateix mes del 2023, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest descens interanual de l’índex es deu principalment als productes no alimentaris, que han disminuït un 3,1%, mentre que a l’alimentació el descens ha estat menor, del 0,2%.

Gràfic. Evolució de l'IVGS 2024M01{"name":"2024/03/21/09/51/9a808dc5-f689-4223-85e6-f4ea8acc2bd5.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":59462}

L’índex a preus constants –és a dir, eliminant l’efecte dels preus– registra un decreixement del 5,4% al gener i reflecteix l’augment sostingut dels preus des del març del 2021. Per grups de productes, les vendes de productes d’alimentació disminueixen un 6,3% i les de la resta de productes un 3,9%.

Gràfic. Evolució IVGS a preus corrents i constants 2024M01{"name":"2024/03/21/09/52/bb8bc380-804e-45a0-8518-90844ae1077c.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":55969}

Amb la publicació de les dades del gener de 2024 en la base 2021, es dona compliment al Reglament d’execució 2020/1197 de la Comissió Europea sobre les estadístiques empresarials conjunturals, que estableix un canvi de base en l’any 2021. Les sèries enllaçades dels índexs a preus corrents en la base 2021 es publiquen a partir del gener de 1995 i a preus constants a partir del gener de 2003.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 102832