1. L’índex d’igualtat de gènere és de 76,5 punts sobre 100 a Catalunya, més de sis per sobre de la mitjana europea i puja cinc posicions

Catalunya se situa quarta a Europa segons l’índex d’igualtat de gènere, un instrument que permet mesurar el grau d’igualtat entre dones i homes en els 28 països de la Unió Europea amb una metodologia impulsada pel European Institute for Gender Equality (EIGE).

Amb 76,5 punts, Catalunya és la quarta per sota de Suècia (82,2), Holanda (77,9) i Dinamarca (77,8). Queda per davant del conjunt d’Espanya (76,4), Bèlgica (76) i França (75,7), entre d’altres, i se situa sis punts per sobre de la mitjana dels països de la Unió Europea, que és de 70,2 punts. Catalunya ha pujat enguany cinc posicions i 2,4 punts, ja que l’any anterior es trobava en novena posició amb 74,1 punts.

Les dades permeten avaluar el compliment dels objectius d’igualtat es basen en 31 indicadors distribuïts en sis dimensions —treball, diners, coneixement, temps, poder i salut— elaborats per l’Idescat i l’Observatori de la Igualtat de Gènere, adscrit a l’Institut Català de les Dones, amb dades del 2021, tal com estableix l’EIGE.

La salut, l’àmbit amb millor puntuació

Catalunya assoleix millors resultats que la mitjana de la Unió Europea en cinc dels sis àmbits analitzats. Entre ells destaca la salut (89,6), l’àrea amb una millor valoració i un punt per sobre de la mitjana.

Dels tres indicadors de salut analitzats, el més ben valorat és l’accés a la sanitat (98,3). El segueix l’estat de salut (93,8), que comprèn la percepció de la pròpia salut, els anys d’esperança de vida i l’esperança de vida saludable. Cal destacar que l’esperança de vida a Catalunya és una de les més elevades de la UE, amb 86,3 anys per a les dones i 80,7 per als homes.

Després de la salut, els àmbits amb una major puntuació són els diners i el poder, ambdós amb 80,8. Aquest últim, el poder, és un dels quals Catalunya té millor posició en relació amb els països de la UE, que obtenen una mitjana de 59,1. Un dels factors que propicia aquesta posició és la representació política de les dones en les llistes electorals: més del 50% dels membres del Govern i del Parlament són dones.

Temps, només per sota d’Holanda

La dimensió del temps (75,9) és en la que Catalunya té millor posició en relació amb la resta de països de la UE, ocupant el segon lloc del rànquing només per sota d’Holanda (76,9). Destaquen els 85,5 punts en igualtat de gènere del temps dedicat a les activitats de cura, tot i que el temps per activitats socials assoleix un resultat més desfavorable (67,3).

Respecte al treball, destaca la taxa d’ocupació a temps complet i el nombre d’anys en activitat laboral de dones i homes (86,7). En els diners, la situació econòmica (86,2) queda per sobre que els recursos financers (70), calculat a partir del salari mitjà mensual i la renda mitjana anual.

L’àmbit amb la puntuació més baixa és el del coneixement (66,1), tot i que aquest també queda per sobre de la mitjana europea (63,6). Desglossant per indicadors, Catalunya obté 77,6 punts en els estudis assolits i en curs de dones i homes, però baixa a un 56,2 quan s’analitza el biaix de gènere a l’hora de triar quins estudis es cursen.

La directora executiva de l’Institut Català de les Dones, Èlia Soriano Costa, ha subratllat que “cal posar en valor que puguem disposar de dades objectives i d’una metodologia guiada per Europa, ja que permeten avaluar el desenvolupament de la igualtat de gènere en el nostre context”.

A més, ha ressaltat que “les dades evidencien que Catalunya es troba en bon camí en la transformació feminista, com demostren els bons resultats en la majoria d’àmbits analitzats, que indiquen una tendència a la baixa de les desigualtats. En aquest sentit, les polítiques que s’estan desenvolupant des del Departament d’Igualtat i Feminismes són claus, i s’ha de continuar empenyent per aprofundir en la millora dels resultats”.

1  

Imatges

Índex d¿igualtat de gènere

Índex d¿igualtat de gènere 68012