El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, la directora del CAT112, Irene Fornós, i el director dels serveis territorials d’Interior a Terres de l’Ebre, Joan Juan, han presentat avui a Tortosa el balanç d’activitat del telèfon d’emergències 112 a la vegueria de les Terres de l’Ebre durant l’any 2023. La directora Fornós ha destacat que “les dades del 112 a Terres de l'Ebre ens ofereixen una visió alhora genèrica idetallada del que son les emergències a la vegueria, són dades que son obertes i que la ciutadania pot consultar, molt útils per als responsables dels cossos d’emergències i seguretat i també per a la ciutadania”.

L’any 2023, el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 39.622 trucades amb origen a la vegueria de les Terres de l’Ebre, un 7,6% més que durant el mateix període del 2022, en què es van rebre 36.792 trucades. D’aquesta manera, es manté la tendència a l’alça dels darrers anys. El 2022 va haver-hi un 7% més de trucades que el 2021, any en que ja havien augmentat un 13,2% respecte el 2020. El 2020 van fer-se des de la vegueria de Terres de l’Ebre 30.383 trucades. Per tant, en 3 anys, hi ha hagut un increment de més de 9.000 trucades fins les 39.622 del 2023. Les trucades realitzades al 112 des de la vegueria de Terres de l’Ebre l’any passat van representar l’1,7% respecte el total de Catalunya.

Per tipologia de trucades, un 30% de les realitzades des de la vegueria el 2023 van ser per demanar assistència sanitària (11.934) mentre que van ser 11.957 l’any anterior, és a dir una petitíssima reducció del 0,2% interanual. Un 29% van ser per motius de seguretat (11.531 trucades) davant les 9.968 durant el mateix període del 2022, el que implica un augment interanual del 15,7%. Un 19% de les trucades l’any 2023 van ser avisos de trànsit (7.443) davant les 7.017 trucades el 2022, amb un increment interanual del 6,1%. Un 9% de les trucades es van fer per alertar d’algun incendi (3.544) davant les 3.390 trucades pel mateix motiu l’any 2022, el que equival a un increment del 4,5%. Finalment, per temes de civisme es van rebre 1.466 trucades (3,6%), mentre que el 2022 van ser 1.406, és a dir, un augment interanual del 4,3%.

Respecte els episodis més rellevants durant l’any, destaquen l’episodi de pluges del 3 de setembre, un incendi a Flix el mes d’abril, un altre a Tortosa el mes de febrer, així com diversos focs de llamp del 26 d’agost a La Ràpita.

Les dades i gràfics de les trucades al 112 de tots els municipis de les comarques de Terres de l’Ebre es poden consultar a https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/

  1. Nota: La font per citar com origen d’aquesta informació és CAT112 o Telèfon d’emergències 112 de Catalunya

Ribera d’Ebre

Es mantenen estables amb una lleugera disminució les trucades al 112 des de la Ribera d’Ebre

Durant l’any 2023, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre 3.795 trucades amb origen des de la Ribera d’Ebre, un 0,2% menys que en el mateix període de l’any anterior (3.804 trucades). Gairebé un terç (27,7%) de les trucades es van fer per demanar assistència sanitària (1.051). Per temes de seguretat es van rebre 1.012 trucades el 2023 (26,7% del total). Relacionades amb temes de trànsit es van fer 848 trucades aquest any (22,3%). Per incendis es van realitzar 386 trucades l’any 2023 (10,2% del total) i les trucades per temes de civisme van ser 184 (el 4,8% del total).

Un 20,7% de les trucades al 112 realitzades l’any 2023 des de la Ribera d’Ebre es van fer des de Móra d’Ebre.

Terra Alta

La Terra Alta és la única comarca en la que el grup principal de trucades al 112 és el causat per temes de trànsit

Des de la Terra Alta, l’any 2023 es van fer 1.643 trucades al telèfon d’emergències 112 de Catalunya, un 1,4% més que el mateix període de l’any passat (1.620 trucades). El gruix principal de trucades el 2023 va ser per temes de trànsit (el 26,1%) amb 429 trucades, mentre que per demanar assistència sanitària es van rebre 382 trucades (el 23,3%). Per temes de seguretat hi va haver el 2023 un total de 348 trucades (un 21,2%). Per incendis es van rebre el 13,3% de les trucades (218). Finalment, per civisme es van rebre 72 trucades el 2023 (4,4% del total).

Un 26,5% de les trucades operatives fetes des de la Terra Alta es van realitzar des de la capital, Gandesa (435 trucades).

Baix Ebre

Més d’un terç de les trucades les trucades al 112 des del Baix Ebre l’any 2023 van ser per demanar assistència sanitària

Durant el 2023 es van fer 19.952 trucades al telèfon d’emergències 112 des del Baix Ebre, un 7,9% més que l’any anterior, que se’n van fer 18.490. Més d’un terç de les trucades (30,3%) van ser per demanar assistència sanitària (6.053). El 28,2% de trucades operatives van ser per motius de seguretat (5.626). Per trànsit es van fer 3.866 trucades l’any 2023 (19,4% del total) i per incendis 1.833 trucades (9,2%). Per motius de civisme, l’any passat es van rebre 748 trucades (3,7%).

D’aquestes trucades al 112 fetes des del Baix Ebre, un 39,8% es van fer des de Tortosa (7.931 trucades).

Montsià

Augmenten un 10,5% les trucades fetes el 2023 des del Montsià

L’any 2023, el telèfon d’emergències 112 va rebre 14.232 trucades amb origen a la comarca del Montsià, mentre que van ser 12.878 avisos el mateix període del 2022 (un augment del 10,5%). El gruix de trucades el 2023 va ser per motius de seguretat, amb 4.545 trucades (un 31,9%). En segon lloc hi va haver les trucades per demanar assistència sanitària, amb 4.448 avisos (el 31,3% del total). Per trànsit es van rebre 2.300 avisos (16,2%); i per incendis es van rebre 1.107 trucades (7,8% del total) i per civisme, el 2023 es van rebre 462 trucades (3,2%).

El 33,7% de les trucades fetes el 2023 des del Montsià al telèfon 112 es van fer des d’Amposta (4.794).