La directora del CAT112, Irene Fornós, acompanyada del director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Xavier Garrós, i del subdirector del CAT112, Andreu Alfonso, han presentat avui a la delegació del Govern a Lleida el balanç d’activitat del CAT112 a la vegueria de Lleida durant l’any 2023.

La directora Fornós ha destacat que l’accés a les dades del CAT112 “ajuda a entendre la dinàmica del sistema d’emergències i seguretat de Catalunya i la seva interacció amb la diversitat de territoris”.

Balanç 2023

Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2023 des de la vegueria de Lleida s’ha mantingut gairebé igual en comparació amb l’any anterior (86.432 trucades l’any 2023 i 86.448 el 2022). Aquesta estabilització de les trucades operatives (per emergències i que han implicat l’activació de recursos d’emergències policials -Mossos d’Esquadra o policies locals-, del SEM, de Bombers, Agents Rurals o Protecció Civil), arriba després d’augments interanuals successius (del 10,3% entre el 2019 i el 2020, del 7,3% entre el 2020 i el 2021 i del 5,6% entre el 2021 i el 2022).

Les trucades realitzades des de la vegueria de Lleida van ser el 3,7% del total de les ateses pel 112 a Catalunya.

La majoria d’aquestes trucades es van fer motius de seguretat, amb 30.719 trucades (35,5%) el 2023 i 29.651 trucades el 2022; 21.342 trucades (24,7%) es van fer per demanar assistència sanitària davant les 22.201 trucades fetes pel mateix motiu el 2022; 17.339 trucades (20%) es van fer per incidències de trànsit davant 16.779 trucades l’any anterior: Per avisar d’incendis es van fer 5.324 trucades (6%) el 2023 i 6.430 trucades el 2022; i per motius de civisme es van fer 4.906 trucades el 2023 (6%) davant 5.281 trucades el 2022.

Destaca la important disminució del 17,2% en les trucades per alertar d’incendis el 2023 respecte del 2022, així com una disminució del 7,1% en trucades originades per motius de civisme i del 3,9% per demanar assistència sanitària. En canvi, hi ha hagut un augment del 3,6% interanual en les trucades per motius de seguretat i del 3,3% per motiu de trànsit.

Respecte de les trucades derivades a cossos policials destaca que 6.903 trucades (el 78,7% del total derivat a policies locals) van ser-ho a la Guàrdia Urbana de Lleida.

Les dades i gràfics de les trucades al 112 de tots els municipis de les comarques de Lleida es poden consultar a https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/

  1. Nota: La font per citar com a origen d’aquesta informació és CAT112 o Telèfon d’emergències 112 de Catalunya

Resum de les dades per comarques:

El 64% de les trucades de la vegueria durant l’any passat van tenir origen a la comarca del Segrià, el 9% des de la Noguera, el 8% des del Pla d’Urgell, el 7% des de l’Urgell, i des de les Garrigues es van fer el 6% de les trucades, mateix percentatge de les trucades amb origen a la Segarra.

Pel que fa a la variació de trucades d’un any a l’altre, hi ha 3 comarques en les quals hi ha un increment de les trucades, entre les quals destaca les Garrigues amb un increment notable del 13,4%, molt menor al Pla d’Urgell (1,5%) i pràcticament nul al Segrià (amb un increment del 0,4%). Per contra, les trucades disminueixen d’un any a l’altre també a 3 comarques (-6,5% a la Noguera, -4,2% a la Segarra i – 2,7% a l’Urgell.

Els incidents que han causat major volum de trucades son l’episodi de pluges del 29 de juny, dijous 27 de juliol (especialment per trànsit), alguns caps de setmana, la revetlla de Sant Joan i Cap d’Any, així com l’incendi de la Granja d’Escarp.

En 4 comarques (Segrià, la Noguera, Urgell i Pla d’Urgell) el grup més nombrós de trucades va ser per motius de seguretat, mentre que la Segarra i les Garrigues són les úniques dues comarques en què el grup més nombrós de trucades va ser per motius de trànsit (gairebé el 40% a la Segarra i el 33,6% a les Garrigues). En cap comarca el grup més nombrós de trucades va ser per demanar assistència sanitària, tot i que en 4 d’elles (Urgell, Noguera, Pla d’Urgell i Segrià) ocupa el segon lloc en percentatge de trucades.

Les Garrigues

Les trucades al 112 fetes des de les Garrigues durant el 2023 van augmentar un 13,4% en comparació amb l’any anterior

Des de les Garrigues l’any passat es van fer 5.133 trucades al telèfon d’emergències 112, un 13,4% més que l’any 2022 (4.527 trucades). La majoria d’aquestes trucades, un 33,6%, van ser per motius de trànsit (1.724 el 2023 i 1.346 el 2022); 1.325 trucades van ser per motius de seguretat (25,8%) davant les 1.099 durant el 2022; per demanar assistència sanitària 940 (18,3%) mentre que es van fer 1.044 trucades durant el 2022; per incendis 380 trucades (7,4%) davant les 458 trucades durant el 2022; i per motius de civisme es van fer 325 trucades (6,3%) davant les 311 trucades que es van fer el 2022.

Un 35,1% de les trucades al 112 l’any 2023 des de les Garrigues es van fer des de les Borges Blanques (1.804 trucades davant les 1.574 de l’any 2022).

La Noguera

Les trucades al 112 fetes des de la Noguera durant el 2023 van baixar un 6,5% en comparació amb l’any anterior

Des de la Noguera l’any passat es van fer 8.287 trucades al telèfon d’emergències 112, un 6,5% menys que l’any 2022 (8.866 trucades). La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat, 2.454 (29,6%) davant les 2.250 del 2022; per demanar assistència sanitària es van fer 2.115 (25,5%) davant les 2.674 trucades el 2022; 2.026 van ser per motius de trànsit (24,4%) davant les 2.015 de l’any anterior; per incendis 481 trucades (5,8%) i 802 durant el 2022; i per motius de civisme es van fer 472 trucades el 2023 (5,7%) davant les 493 fetes durant el 2022.

Més d’un terç (35,5%) de les trucades des de la Noguera al 112 l’any 2023 es van fer des de Balaguer (2.945 trucades davant les 3.006 del 2022).

Pla d’Urgell

Creixen un 1,5% les trucades al 112 fetes des del Pla d’Urgell durant el 2023

Des del Pla d’Urgell l’any passat es van fer 6.700 trucades al telèfon d’emergències 112, un 1,5% més que l’any 2022 (6.598 trucades). El 2023, la majoria de trucades va ser per motius de seguretat, el 2023 es van rebre 1.946 trucades (29%) i el 2022 se’n van rebre 1.741; per demanar assistència sanitària es van fer 1.755 trucades (29%), mentre que el 2022 se’n van fer 1.876; per motius de trànsit 1.571 (23,4%) davant les 1.676 del 2022; per incendis 534 trucades (8%) davant les 475 de l’any 2022; i per civisme es van rebre 418 trucades el 2023 (6,2%) davant 404 al 2022.

El 31,9% de les trucades al 112 al Pla d’Urgell l’any 2023 es van fer des de Mollerussa (2.138 trucades davant les 2.022 trucades el 2022).

La Segarra

Les trucades al 112 fetes des de la Segarra durant el 2023 baixen un 4,2% respecte de l’any anterior

Des de la Segarra l’any passat es van fer 4.848 trucades al telèfon d’emergències 112, un 4,2% menys que l’any 2022 (5.058 trucades). La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit, 1.908 (39,4%) davant 2.165 al 2022; 1.233 per motius de seguretat (25,4%) davant les 1.198 al 2022; per demanar assistència sanitària 927 (19,1%) davant 860 al 2022; per motius de civisme es van fer 246 trucades (5,1%) al 2023 davant 282 trucades al 2022; i per incendis 242 trucades (5%) davant 233 durant el 2022.

Gairebé la meitat (46,6%) de les trucades al 112 l’any 2023 des de la Segarra es van fer des de Cervera (2.258 trucades davant 1.948 durant el 2022).

Segrià

Lleida aglutina el 74% de les trucades al 112 fetes des del Segrià durant el 2023

Des del Segrià l’any passat es van fer 55.165 trucades al telèfon d’emergències 112, només un 0,4% més que l’any 2022 (54.928 trucades). La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat 21.927 (39,7%) davant 21.702 al 2022; per demanar assistència sanitària 13.803 (25%) davant 13.714 al 2022; 8.607 trucades per motius de trànsit (15,6%) davant 8.078 al 2022; per incendis 3.327 trucades (6%) davant 3.972 al 2022; i per motius de civisme es van rebre 3.121 trucades el 2023 (5,7%) davant 3.403 trucades al 2022.

Un 74% de les trucades al 112 l’any 2023 des del Segrià es van fer des de Lleida (49.825 el 2023 i 41.382 trucades el 2022).

Urgell

Baixen un 2,6% les trucades al 112 fetes des de l’Urgell durant el 2023

Des de l’Urgell l’any passat es van fer 6.299 trucades al telèfon d’emergències 112, un 2,6% menys que l’any 2022 (6.471 trucades). La majoria d’aquestes trucades(29,1%) de trucades van fer-se per motius de seguretat (1.834 trucades) davant les 1.661 que es van fer per aquest motiu el 2022; un (28,6%) van ser per demanar assistència sanitària (1.802 el 2023 i 2.033 el 2022); un 23,9% de les trucades van ser temes de trànsit (1.503 trucades el 2023 i 1.499 el 2022); per incendis es van rebre 360 trucades (5,7%) davant 490 trucades durant el 2022; i per motius de civisme van fer-se 324 trucades (5,1%) mentre que van ser 388 el 2022.

Un 42,7% de les trucades al 112 l’any passat des de l’Urgell es van fer des de la capital de la comarca, Tàrrega (2.693 trucades el 2023 i 2.766 l’any 2022).

1  

Imatges

Presentació del balanç d¿activitat del CAT112 a la vegueria de Lleida durant l¿any 2023.

Presentació del balanç d¿activitat del CAT112 a la vegueria de Lleida durant l¿any 2023. 297344