El delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, i la directora del CAT112, Irene Fornós, acompanyats de la directora dels serveis territorials d’Interior a Tarragona, Eli Llombart, i de la gerent de la regió sanitària Camp de Tarragona, Imma Grau, han presentat aquest migdia a l’edifici CAT112 de Reus el balanç d’activitat del telèfon d’emergències 112 a la vegueria del Camp de Tarragona durant el 2023. A la presentació han assistit comandaments del CAT112, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Cos d’Agents Rurals i SEM.

Balanç 2023

Des de la vegueria de Tarragona, l’any 2023 es van fer un total de 177.670 trucades, un 0,9% més que l’any 2022, quan se’n van fer 174.442.

Un 33% de les trucades van ser per motius de seguretat, 59.405 davant les 55.047 el 2022, amb un increment del 7,9% d’un any respecte l’altre. Un 31% de les trucades es van fer per demanar assistència sanitària: 55.254 trucades el 2023 i 57.796 trucades el 2022, el que implica un descens del 4,4% respecte l’any anterior. Per motius de trànsit van fer-se 26.270 trucades l’any passat (el 15%) i 25.193 l’any 2022, això es tradueix en un augment de les trucades per motiu de trànsit del 4,3% entre els dos anys. Per incendis es van fer el 8% de les trucades l’any passat (14.639 el 2023 i 12.801 el 2022), amb un augment molt destacable del 14,4% entre ambdós anys. Per últim, les trucades per motius de civisme van representar el 5% de les trucades l’any passat (8.495) mentre que van ser 8.896 l’any anterior, el que vol dir un decreixement del 4,5% entre ambdós anys.

Entre els episodis rellevants que van generar més trucades durant el 2023 destaquen l’incendi de la Selva del Camp, l’incendi de Solivella, i la revetlla de Sant Joan.

Les dades i gràfics de les trucades al 112 de tots els municipis de les comarques de Tarragona es poden consultar a https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/

  1. Nota: La font per citar com origen d’aquesta informació és CAT112 o Telèfon d’emergències 112 de Catalunya

Resum de les dades per comarques:

Les trucades van créixer d’un any a l’altre a 3 comarques (el 7,1% a la conca de Barberà, el 3,6% al Baix Camp i l’1,3% al Tarragonès), mentre que van disminuir a 2 comarques (el 17,7% al Priorat i el 0,6% a l’Alt Camp).

La comarca del Tarragonès és la que té un percentatge més alt de trucades per motius de seguretat (35,1%), mentre és la que té el tant per cent menor de trucades per trànsit (12,8% molt inferior, per exemple, el 30% de la Conca de Barberà, que és la comarca amb el percentatge més alt de trucades per raó de trànsit. El Tarragonès també és la comarca amb el percentatge més elevat de trucades per demanar assistència sanitària (32,2%).

La comarca de la Conca de Barberà és la única de la vegueria en la que les trucades per motius de trànsit són el grup més nombrós (30%), a gran distància del percentatge que aquestes trucades suposen al Baix Camp (14,6% o bé al Tarragonès (12,8%). També és la comarca amb el percentatge més alt de trucades per avisar d’un incendi (16,2%).

El Priorat és la comarca on el percentatge de trucades per raons de seguretat és inferior (17,5%) i la única en que el percentatge de trucades per demanar assistència sanitària ocupa el primer lloc (28,5%). A tota la resta de comarques el primer lloc en percentatge l’ocupen els avisos per seguretat (Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp) o per trànsit (Conca de Barberà).

Tarragonès

Més de la meitat (55%) de les trucades al 112 l’any 2023 des del Tarragonès es van fer des de Tarragona

Des del Tarragonès l’any passat es van fer 95.773 trucades al telèfon d’emergències 112 mentre que es van fer 94.535 trucades el 2022 (un 1,3% més que l’any anterior). La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat, concretament un 35,1%, amb 33.598 trucades el 2023 i 30.605 el 2022; Un 32,2% de les trucades van ser demanar assistència sanitària, 30.845 trucades el 2023 davant les 31.701 el 2022. 12.261 trucades per motius de trànsit (12,8%) i 11.727 el 2022; per incendis 7.229 trucades el 2023 (7,5%) i 6.889 durant el 2022; i per civisme 4.634 trucades el 2023 (4,8%) davant les 4.895 del 2022.

Més de la meitat (un 55%) de les trucades al 112 l’any 2023 des del Tarragonès es van fer des de Tarragona (52.656 trucades el 2023 respecte les 51.369 trucades l’any anterior).

Alt Camp

Durant el 2023, un 43% de les trucades al 112 fetes des de l’Alt Camp es van concentrar a Valls

Des de l’Alt Camp es van realitzar l’any passat 13.513 trucades operatives al telèfon d’emergències 112, només un 0,6% menys que l’any 2022 (13.590). En el 29% de les trucades es tractava de temes de seguretat (3.916 davant les 3.955 del 2022). Un 25,9% de les trucades fetes l’any passat des de l’Alt Camp van ser per demanar assistència sanitària (3.494 davant les 3.586 del 2022); un 21,9% van ser per motius de trànsit (2.955 davant les 2.662 trucades el 2022); un 12% per incendis (1.624), mentre que van ser 1.770 l’any anterior, i un 4% van ser per motius civisme (548 l’any 2023 i 594 l’any 2022).

Un 43,8% de les trucades a emergències l’any 2023 des de l’Alt Camp es van fer des de Valls (5.921 l’any 2023 i 6.252 el 2022).

Baix Camp

Les trucades al 112 fetes des del Baix Camp durant el 2023 creixen un 3,6% en comparació amb l’any anterior

Des del Baix Camp l’any passat es van fer 60.974 trucades al telèfon d’emergències 112, un 3,6% més que l’any anterior (58.833 trucades). Més d’un terç de les trucades (33,7%) van ser per motius de seguretat, 20.573 trucades al 2023 davant les 19.215 fetes l’any 2022. Un altre terç de les trucades (31,2%) es van fer per demanar assistència sanitària (19.045 trucades) davant les 20.166 de l’any anterior; per motius de trànsit es va fer el 14,6% de les trucades l’any passat (8.920) davant les 8.596 trucades l’any anterior. Per incendis se’n van fer 4.625 el 2023 (7,6%) i 3.349 el 2022. I per civisme es van fer 2.934 trucades (4,8%) el 2023 i 3.063 el 2022.

Més de la meitat (55,3%) de les trucades al 112 l’any passat des del Baix Camp es van originar a Reus, 33.706 trucades el 2023 i 33.028 trucades el 2022).

Conca de Barberà

Les trucades per incendis a la Conca de Barberà van augmentar un 7,1% al 2023

Des de la Conca de Barberà l’any passat es van fer 5.411 trucades al telèfon d’emergències 112, un 7,1% més que l’any anterior (5.054 trucades). El gran volum de trucades (1.623) va ser per motius de trànsit, el que significa un 30% del total, mentre que l’any anterior van ser 1.771; seguides de les d’assistència sanitària (1.300 trucades) que van representar el 24% davant les 1.244 del 2022; per motius de seguretat l’any passat es van fer 969 trucades (17,9%) davant les 960 que es van fer el 2022; per incendis van ser 876 trucades (16,2%) mentre que al 2022 van ser 496trucades; i per motius de civisme es van fer286trucades el 2023 i260 l’any 2022 (5,3%).

Més d’un terç (35%) de les trucades al 112 l’any 2023 des de la Conca de Barberà es van fer des de Montblanc (1.897 trucades davant les 2.031 fetes el 2022).

Priorat

Les trucades al 112 des del Priorat van disminuir un 17,7% respecte l’any anterior

Des del Priorat l’any passat es van fer 1.999 trucades al telèfon d’emergències 112 mentre que van ser 2.430 l’any anterior, que representa una baixada del 17,7%. La majoria d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 570 (28,5%) davant les 1.099 de l’any 2022; per motius de trànsit 511 (25,6%) mentre que van ser 437 trucades l’any 2022. Per motius de seguretat van ser349 trucades (17,5%), mentre que el 2022 van ser 312; per incendis 285 trucades (14,3%) davant les 297 trucades de l’any anterior, i per civisme 93 trucades (4,6%) davant els 84 avisos del 2022.

Un 20,8% de les trucades al 112 del Priorat l’any 2023 es van fer des de Falset (418 trucades l’any passat davant les 424 durant el 2022.

1  

Imatges

Presentació de les dades de les trucades del telèfon 112 a la vegueria de Tarragona durant el 2023

Presentació de les dades de les trucades del telèfon 112 a la vegueria de Tarragona durant el 2023 161274