1. Document adjunt amb aquesta nota: presentació (pdf)amb les dades definitives de trucades al 112 a la vegueria de Girona

Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2023 des de les comarques de Girona han augmentat un 5,1% en comparació amb l’any anterior (208.654 trucades el 2023 i 198.558 trucades el 2022). Aquest increment és superior al del conjunt de Catalunya, que va ser del 3,8% en el mateix període.

La majoria d’aquestes trucades es van fer per motius de seguretat, amb 67.871 trucades (31,7%) el 2023 i 63.266 el 2022; per demanar assistència sanitària 64.714 trucades (31,3%) el 2023 i 64.200 el 2022; per motius de trànsit es van fer 35.832 trucades (17,2%) el 2023 i 33.577 el 2022; per incendis el 2023 es van fer 13.035 trucades (6,3%) i 12.475 trucades el 2022, i per civisme es van ver 9.764 trucades (4,7%) el 2023 i 10.115 el 2022. Les trucades per civisme son l’únic grup que va disminuir respecte l’any anterior.

Les dades i gràfics de les trucades al 112 de tots els municipis de les comarques de Girona es poden consultar a https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/

Alt Empordà

Augmenten les trucades per demanar assistència sanitària, per temes de trànsit i civisme l’any 2023 a l’Alt Empordà

Des de l’Alt Empordà l’any passat es van realitzar 48.466 trucades al telèfon d’emergències 112, gairebé un 2% més en comparació amb l’any anterior (47.552 trucades).

Les trucades des de l’Alt Empordà van ser el 23% del total de trucades amb origen a la vegueria de Girona.

La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat: 16.141 (33%) davant les 16.429 trucades al 2022; per assistència sanitària 14.226 (29,3%) davant les 13.987 trucades fetes al 2022; per motius de trànsit 8.659 (17,8%) davant les 8.203 trucades al 2022; per incendis 3.291 trucades (6,7%) davant les 3.310 trucades del 2022; i per civisme 2.350 (4,8%) el 2023 i 2.267 trucades el 2022. 

L’any 2023, un 32,2% de les trucades a emergències des de l’Alt Empordà es van fer des de Figueres (15.607 trucades el 2023 i 14.627 trucades el 2022). 

Baix Empordà

Les trucades fetes al 112 des del Baix Empordà durant el 2023 augmenten un 5% en comparació amb l’any anterior

Des del Baix Empordà l’any passat es van fer 34.786 trucades al telèfon d’emergències 112, un 5,2% més que l’any 2022 (33.055 trucades).

Les trucades des del Baix Empordà van ser el 17% del total de trucades amb origen a la vegueria de Girona. El Baix Empordà és la comarca de la vegueria de Girona amb el percentatge per motius de trànsit de trucades més baix (14,2%).

La majoria d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària, amb 12.126 avisos (34,8%) mentre que van ser 12.265 el 2022; per motius de seguretat 9.797 (28%) davant les 8.915 durant el 2022; 4.937 per motius de trànsit (14,1%) davant les 4.496 del 2022; per incendis 2.797 trucades (8%) respecte les 2.701 del 2022; i per civisme 1.482 (4,2%) el 2023 i 1.792 trucades el 2022.

Des de la capital del Baix Empordà, la Bisbal de l’Empordà, es van rebre l’any 2023 un total de 1.592 trucades (4,5%) mentre que van ser 1.621 l’any 2022.

Garrotxa

Olot acumula més de la meitat (52%) de les trucades rebudes al 112 fetes des de la Garrotxa el 2023

Des de la Garrotxa l’any passat es van fer 10.803 trucades al telèfon d’emergències 112, un 0,4% més que l’any 2022 (10.752 trucades).

Les trucades des de la Garrotxa van ser el 5% del total de trucades amb origen a la vegueria de Girona. La Garrotxa és la comarca amb major percentatge de trucades realitzades per demanar assistència sanitària (35,1%).

La majoria d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària, 3.795 (35,1%), davant les 3.956 trucades durant el 2022; 2.961 per motius de seguretat (27,4%) respecte les 3.110 trucades al 2022; 2.055 per motius de trànsit (19%) davant les 1.746 durant el 2022; per incendis 576 trucades (5,3%) davant les 604l’any 2022; i per civisme 428 (3,9%) el 2023 i 402 trucades el 2022. Si ens atenem als totals, han disminuït el grup de trucades per demanar assistència sanitària, per motius de seguretat i per incendis i han augmentat per trànsit i civisme.

Més de la meitat (un 52,2%) de les trucades al 112 a la Garrotxa l’any 2023 es van fer des de la capital, Olot (5.647 trucades l’any passat davant les 5.849 durant l’any 2022).

Gironès

El nombre de trucades rebudes al 112 fetes des del Gironès ha augmentat un 4,1% el 2023 respecte l’any anterior

Des del Gironès l’any passat es van fer 53.811 trucades al telèfon d’emergències 112, un 4,1% més que l’any 2022 (51.606 trucades).

Les trucades des del Gironès van ser el 26% del total de trucades amb origen a la vegueria de Girona. El Gironès és la comarca amb el percentatge més gran de trucades per raons de seguretat (37,6%) i és la que té un menor percentatge per demanar assistència sanitària (27%).

La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat 20.216(36,6%) davant les 18.869 trucades al 2022; 14.526 per demanar assistènciasanitària (27%) per 14.041 al 2022; 8.843 per motius de trànsit (16,4%) davant les 8.857 del 2022; per civisme 3.168 (5,9%) el 2023 i 3.103 trucades el 2022; i per incendis 2.970 trucades (5,5%) davant les 3.135 del 2022.

Més de la meitat, un 54,6% de les trucades del Gironès al 112 l’any 2023 es van fer des de Girona (29.368 trucades davant les 26.920 durant l’any 2022).

Pla de l’Estany

El nombre de trucades rebudes al 112 fetes des del Pla de l’Estany baixa un 3,7% el 2023 respecte l’any anterior, sent la única comarca amb una disminució de trucades

Des del Pla de l’Estany l’any passat es van fer 5.217 trucades al telèfon d’emergències 112, un 3,7% menys que l’any anterior (5.416 trucades).

Les trucades des del Pla de l’Estany van ser el 2% del total de trucades amb origen a la vegueria de Girona. Aquesta comarca destaca per ser la única de la vegueria de Girona que ha vist disminuir el nombre de trucades al 112 (-3,7% respecte el 2022).

La majoria de trucades, 1.649 (31,6%), van ser per demanar assistència sanitària davant les 1.561 del 2022; 1.355 per motius de seguretat (26%) davant les 1.383 del 2022; per motius de trànsit 1.060 (20,3%) davant les 1.290 de l’any 2022; per incendis 371 trucades (7,1%) davant les 428 del 2022, i per civisme 250 (4,8%) el 2023 i 298 trucades el 2022.

Un 47,4% de les trucades al 112 l’any 2023 des del Pla de l’Estany es van fer des de Banyoles (2.473 trucades davant les 2.438 del 2022).

Ripollès

És la comarca de la vegueria en la que més augmenta el percentatge de trucades realitzades respecte l’any anterior (+11,9%)

Des del Ripollès l’any passat es van fer 5.797 trucades al telèfon d’emergències 112, un 11,9% més que l’any 2022 (5.181 trucades). El Ripollès és, però, la comarca on el percentatge de trucades per raó de seguretat és més baix (21,4%). En canvi, és la comarca amb el percentatge més alt de trucades per raó de trànsit (20,5%).

Les trucades des del Ripollès van ser el 3% del total de trucades amb origen a la vegueria de Girona.

La majoria d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 1.804 (31,1%) davant 1.840 al 2022; per motius de seguretat 1.242 trucades (21,4%) davant les 1.059 de l’any 2022; 1.186 per motius de trànsit (20,5%) davant les 1.091 trucades del 2022; per incendis 417 trucades (7,2%) davant 277 al 2022; i per civisme 364 (6,3%) el 2023 i 308 trucades el 2022.

Un 31,7% de les trucades al 112 l’any 2023 des del Ripollès es van fer des de Ripoll (1.938 trucades el 2023 davant les 1.771 durant el 2022).

La Selva

Les trucades fetes al 112 des de La Selva l’any passat van augmentar un 7,2% respecte l’any anterior, sent el segon augment percentual més elevat de l’any després de l’increment al Ripollès

Des de La Selva l’any passat es van fer 48.774 trucades al telèfon d’emergències 112, un 7,2% més que l’any 2022 (46.425 trucades).

Les trucades des de la Selva van ser el 24% del total de trucades amb origen a la vegueria de Girona.

La majoria d’aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària 16.588 (33,3%) davant 16.730 trucades al 2022; 16.159 trucades (32,5%) van ser per motius de seguretat davant les 13.869 del 2022; 9.092 trucades per motius de trànsit (18,3%) davant 8.696 al 2022; per incendis 2.613 trucades (5,2%) davant 2.067 trucades al 2022, i per civisme 1.722 (3,5%) el 2023 i 1.951 trucades el 2022.

Destaquen el nombre de trucades que es van fer des de Lloret i Blanes l’any passat. Concretament el 27,1% des de Lloret (13.476 trucades) i el 20,8% des de Blanes (10.351 trucades).

El CAT112 atén les trucades abans de 10 segons

Pel que fa al conjunt de Catalunya, el CAT112 va atendre l’any passat un total de 2.319.974 trucades operatives (que eren originades per avisar d’una emergència i van activar algun tipus de recurs, com policia, bombers, emergències mèdiques, agents rurals o protecció civil). Aquest volum va representar el 3,8% més de trucades que l’any 2022, quan van ser un total de 2.234.855 trucades.

El gruix més important van ser les de seguretat (820.140 trucades), el què representa un augment del 7,71% respecte l’any anterior. En segon lloc hi va haver les trucades per demanar assistència sanitària (660.737) –derivades al Sistema d’Emergències Mèdiques SEM, amb un descens del 0,33% respecte el 2022. Les trucades relacionades amb temes de trànsit van ser 327.221 el 2023, un 4,06% més que l’any anterior, i per civisme es van rebre 221.959 trucades, el que va representar un 2,52% menys que el 2022. Les trucades derivades als bombers (de la Generalitat i de Barcelona) per incendis van suposar el 4,6% del total (108.367 trucades el 2023 i 103.568 trucades el 2022), amb un augment del 4,63%.

Des del 2013, les trucades operatives al telèfon d’emergències 112 han anat en ascens, passant de 1.227.043 trucades el 2013 a les 2.319.974 d’aquest passat 2023. Així, en els darrers 11 anys, el nombre de trucades operatives rebudes al 112 ha crescut un 89%.

L’any 2023, el 98,8% de les trucades van ser ateses a la sala del 112 abans de 10 segons, mentre que l’objectiu estava fixat en el 95%. Aquests elevats nivells de compliment són els més alts assolits pel telèfon d’emergències en la seva història i són el resultat d’un dimensionament de les sales operatives ben ajustat i de l'adequació de recursos a les necessitats del servei.

1  

Imatges

Acte de presentació de les dades del 112 a la vegueria de Girona

Acte de presentació de les dades del 112 a la vegueria de Girona 1533538

1  

Fitxers adjunts

Presentació (pdf) amb les dades definitives de les trucades al telèfon d'emergències 112 al 2023 a la vegueria de Girona.

Presentació (pdf) amb les dades definitives de les trucades al telèfon d'emergències 112 al 2023 a la vegueria de Girona.
PDF | 2187736