1. El 2023 hi va haver un total de 42 episodis destacats (revetlla de Sant Joan, proves d’alertes de Protecció Civil als telèfons mòbils, etc.)
  2. Els motius pels que es van realitzar més trucades l’any 2023 van ser per seguretat (820.140 trucades) i per demanar assistència sanitària (660.737)
  3. El 98,8% de les trucades van ser ateses a la sala del 112 abans de 10 segons, fet que suposa el nivell de compliment més alt en la seva història
  4. En els darrers 11 anys, el nombre de trucades operatives (causades per una emergència) rebudes al 112 ha crescut un 89% passant de 1.227.043 a 2.319.974 trucades
  5. Totes les dades i gràfics de les trucades rebudes al 112 l’any 2023 i anys anteriors es poden consultar al web de dades obertes https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112, que depèn del Departament d’Interior, va rebre l’any passat un total de 2.319.974 trucades operatives (que eren originades per avisar d’una emergència i van activar algun tipus de recurs, com policia, bombers, emergències mèdiques, agents rurals o protecció civil). Aquest volum va representar el 3,8% més de trucades que l’any 2022, quan van ser un total de 2.234.855 trucades.

Pel que fa a les tipologies de trucades operatives rebudes al 112 l’any 2023, el gruix més important van ser les de seguretat (820.140 trucades), el què representa un augment del 7,71% respecte l’any anterior. En segon lloc hi va haver les trucades per demanar assistència sanitària (660.737) –derivades al Sistema d’Emergències Mèdiques SEM, amb un descens del 0,33% respecte el 2022.

Les trucades relacionades amb temes de trànsit van ser 327.221 el 2023, un 4,06% més que l’any anterior, i per civisme es van rebre 221.959 trucades, el que va representar un 2,52% menys que el 2022.

Les trucades derivades als bombers per incendis van suposar el 4,6% del total (108.367 trucades el 2023 i 103.568 trucades el 2022), i que representa un augment del 4,63%.

De totes les trucades operatives gestionades l’any 2023, el mes que es van atendre més trucades va ser el juliol (232.279 trucades), seguit de l’agost (226.112) i el juny (214.922). Per contra, el mes amb menys trucades va ser el febrer (153.278) i el gener (167.690).

El 2022, en canvi, el segon mes amb més volum de trucades va ser el juny amb 231.953 trucades operatives.

Des del 2013, les trucades operatives al telèfon d’emergències 112 han anat en ascens, passant de 1.227.043 trucades el 2013 a les 2.319.974 d’aquest passat 2023.

Així, en els darrers 11 anys, el nombre de trucades operatives rebudes al 112 ha crescut un 89%.

De les 2.319.974trucades de Catalunya, 767.861 es van fer des de la ciutat de Barcelona (un 33%), mentre que el 2022 se’n van rebre 738.068. La majoria de les trucades des de la capital catalana es van fer per temes de seguretat (283.181), seguit de les d’assistència sanitària (171.214), civisme (139.974) i trànsit (97.699). Pel que fa a la demarcació de Barcelona, 1.733.015 trucades amb origen a les comarques de Barcelona van ser ateses pel 112 (un augment del 4,1% respecte el 2022), la majoria per temes de seguretat (630.507), seguit de les d’assistència sanitària (486.823), i trànsit (228.732.

Des de la ciutat de Tarragona, el 2023 es van rebre 52.656 trucades (un 2,2% del total), mentre que van ser 51.369 el 2022. D’aquestes trucades, 19.809 van ser per temes de seguretat; 14.960 per assistència sanitària; 6.376 per accidents de trànsit; i 4.384 per incendis. Si mirem les dades pel total de la demarcació, 263.490 de les trucades ateses van tenir origen en les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre (un augment del 3,5% respecte l’any 2022), la majoria relacionades amb seguretat (86.584), assistència sanitària (82.084), i trànsit (39.795).

Des de la ciutat de Lleida, l’any 2023 es van fer 40.825 trucades al telèfon d’emergències 112 (un 1,7% del total), i 41.382 l’any 2022. Les trucades per seguretat van ser 17.590 el 2023 des de Lleida; seguit de les trucades per assistència sanitària (10.467), trànsit (4.882) i civisme (2.429). Les trucades amb origen a les comarques de Lleida van disminuir: un tota de104.315 trucades (-0,4% respecte el 2022), majoritàriament per temes de seguretat (34.273), assistència sanitària (25.844), i trànsit (22.539).

Des de la ciutat de Girona es van fer 29.368 trucades al 112 l’any 2023 (un 1,2% del total), mentre que van ser 26.920 el 2022. Del total de trucades del 2023, 12.358 van ser per temes de seguretat; 8.719 per demanar assistència sanitària; 2.738 per motius de trànsit i 1.884 per civisme. Pel que fa a la demarcació de Girona, es van fer 212.291 trucades l’any passat amb origen a les seves comarques (un 4,2% més respecte el 2022), la majoria per temes de seguretat (68.672), d’assistència sanitària (65.939), i de trànsit (36.105).

Si es té en compte totes les trucades ateses pel CAT112 el 2023 i no només les operatives (les causades per una emergència), van ser un total de 3.920.294 trucades, un 15,6% més que el 2022. Aquest augment tant elevat ve determinat en gran part per una incidència que va afectar tots els serveis del 112 i que tenia l’origen en una funcionalitat del sistema operatiu de molts telèfons, que feia que es generessin trucades no desitjades al 112 prement repetidament un botó del telèfon. Amb una actualització del sistema operatiu que suprimia aquesta funcionalitat es va posar fi a un volum important de trucades involuntàries.


Incidents rellevants del 2023

El 2023 hi va haver un total de 42 episodis destacats (revetlla de Sant Joan, proves d’alertes de Protecció Civil als telèfons mòbils de tot Catalunya, etc.).

L’any 2023 es van gestionar des del CAT112 un total de 7.507 trucades el dia de la revetlla de Sant Joan, que van derivar en 4.507 incidents. La segona nit amb més trucades va ser la de Cap d’any de 2022, amb 5.989 trucades per 4.297 incidents.

Durant la campanya de platges de 2023, des del 112 es van rebre 3.117 trucades, mentre que l’any anterior havien estat 2.825 trucades.

Al llarg de l’any 2023, Protecció Civil de la Generalitat va organitzar quatre proves d’alertes a la població a través dels telèfons mòbils. Per cada una de les ocasions, el 112 va atendre trucades de consulta de la ciutadania.


Un 98,8% de les trucades, ateses abans de 10 segons

L’any 2023, el 98,8% de les trucades van ser ateses a la sala del 112 abans de 10 segons, mentre que l’objectiu estava fixat en el 95%. Aquests elevats nivells de compliment són els més alts assolits pel telèfon d’emergències en la seva història i són el resultat d’un dimensionament de les sales operatives ben ajustat i de l'adequació de recursos a les necessitats del servei.

Totes les dades i gràfics de les trucades rebudes al 112 l’any 2023 i també els anys anterior es poden consultar al web https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa amb gràfics

Nota de premsa amb gràfics
PDF | 140505

Gràfic de les trucades anuals rebudes pel 112 l'any passat amb comparativa fins l'any 2013

Gràfic de les trucades anuals rebudes pel 112 l'any passat amb comparativa fins l'any 2013
PDF | 520434