1. Segons el dossier estadístic ‘Dones en les TIC’ de l’Institut Català de les Dones, el 2022 el 66,1% de les persones ocupades al sector eren homes i el 33,9%, dones

L’Institut Català de les Dones (ICD), òrgan adscrit al Departament d’Igualtat i Feminismes, ha fet públiques avui les darreres dades de dones en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Una de les principals conclusions és que entre el 2017 i el 2022 l’ocupació de les dones en el sector ha augmentat un 5,9%, passant del 28% al 33,9%. Alhora, la dels homes ha baixat del 72% al 66,1%.

Són dades de l’últim dossier Dones en les TIC, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’ICD i presentat aquest dimecres durant el plenari de l’OIG. L’informe mostra una participació cada cop més important, però encara desigual de les dones en aquest àmbit, on tradicionalment hi ha hagut un biaix de gènere.

Pel que fa als diferents perfils tècnics dins del sector, les dades mostren una bretxa important. En la gestió i desenvolupament de projectes TIC és on hi ha un percentatge més alt de dones (32,7%) comparat amb la producció de programari (25,8%) o el desenvolupament d’infraestructures TIC (18,7%).

Els homes suposen el 90,1% de l’alumnat matriculat en cursos de Formació Professional relacionats amb les TIC, mentre que les dones en són el 9,9%. A la universitat, només el 7,3% dels títols universitaris obtinguts per dones van ser en enginyeria i arquitectura, enfront del 27% dels obtinguts per homes.

El dossier mostra que l’ús habitual d’internet és similar −99,1% dones i 98,9% homes−, però les finalitats difereixen. Per exemple, les dones consulten amb més freqüència activitats relacionades amb la salut, com la recerca d’informació i cites mèdiques, i els homes llegeixen més notícies i participen més en espais digitals per donar opinions polítiques.

Com a novetat, en aquesta edició s’ha comptat amb la col·laboració de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d’Empresa i Treball, a través de la Direcció General de Societat Digital, que ha aportat dades estadístiques extretes del Baròmetre de la DonaTIC a Catalunya impulsat en el marc del Pla DonaTIC del Govern, que té per objectiu aixecar el sostre de vidre existent en el sector tecnològic pel que fa a la presència de les dones i fomentar la seva participació i apoderament en la construcció de la societat digital amb criteris d’igualtat. A més, el dossier incorpora un apartat especial d’estratègies per pal·liar el biaix de gènere en aquest àmbit, com ara els Premis DonaTIC, que reconeixen i visibilitzen el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies.

2  

Imatges

Dossier 'Dones en les TIC' 2023

Dossier 'Dones en les TIC' 2023 346761

Plenari de l'Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG)

Plenari de l'Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) 2528020