El primer semestre del 2023, el telèfon d'emergències 112 ha atès de mitjana un 99% de les trucades abans de 10 segons; i el darrer trimestre (abril-juny) en més del 99% d'ocasions. Aquests elevats nivells de compliment són els més alts assolits pel telèfon d’emergències en la seva història i són el resultat d’un dimensionament de les sales operatives ben ajustat i de l'adequació de recursos a les necessitats del servei.

Els mesos de gener, febrer i març de 2023 s’ha arribat gairebé al 99% de compliment, mentre que a l’abril un 99,4% de trucades s’han atès abans de 10 segons; i al maig i al juny un 99,1%. Aquests mateixos mesos del 2022, les xifres estaven entre el 91% i el 98,2%.

El nivell d’atenció en els primers 10 segons fluctua degut a que les trucades al 112 tenen una estacionalitat molt marcada (amb diferències molt importants en el nombre de trucades entre els diferents mesos, dies de la setmana i inclús hores del dia) i és molt important ajustar el dimensionament de les sales (quants operadors i supervisors hi ha en cada moment) a aquesta estacionalitat per a garantir uns nivells de servei homogenis i el màxim propers al 100%.

Igualment, tot i tenir prevista aquesta estacionalitat, es produeixen incidents que tenen associats grans volums de trucades de forma sobtada i, per tant, per atendre aquest increment de trucades i mantenir uns nivells del 100% implicaria tenir de forma permanent un sobredimensionament a sala de forma estructural.

Per això, el CAT112 treballa contínuament en l’estudi i anàlisi de les dades acumulades al llarg dels anys i amb l’aplicació d’algorismes que permeten ajustar les previsions respecte el volum de trucades previstes.

L'objectiu del CAT112 és atendre el 95% de trucades abans de 10 segons, el que significa un indicador d'alta qualitat equiparable a l’objectiu que també tenen els altres serveis autonòmics del 112. En aquests moments, a Catalunya, el servei atén el 99% de les trucades en menys de 10 segons.

Fa uns anys, el CAT112 estava en nivells inferiors de compliment, i mica en mica s'han anat millorant i corregint sobretot en base a l'experiència, als episodis viscuts i a la maduresa assolida pel Servei.

El CAT112 busca complir els màxims estàndards en el servei en tots els aspectes de l’atenció i gestió de les trucades d’emergències. Així, l’any 2015, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència CAT112 ja va obtenir la certificació internacional de qualitat ISO 22301 per la capacitat que el Telèfon d’emergències 112 de Catalunya té de garantir la continuïtat del servei davant el supòsit de causes de força major o imprevistos similars que puguin arribar a impedir l’atenció i gestió de trucades d’emergència. És l’únic 112 de l’Estat que disposa d’aquesta certificació.

La norma ISO 22301 especifica els requeriments per a un sistema de gestió encarregat de protegir a l’empresa d’incidents que puguin provocar una interrupció en la seva activitat, reduir la probabilitat que es produeixin i garantir la recuperació de l’empresa.