Les persones aspirants opten a 1.344 places de tècnics generals, tècnics especialistes i administratius de la Generalitat

La Direcció General de Funció Pública organitza demà, dissabte 8 de juliol, la segona jornada de repetició de les proves del concurs oposició d’estabilització. Es tracta de les proves de l’àmbit funcionarial (convocatòria núm. 600) per a 1.344 places de tècnics generals, tècnics especialistes i administratius de la Generalitat. Hi ha 9.585 persones cridades a examinar-se i les proves es faran en 294 aules en 14 seus diferents a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Per a les tasques de vigilància, es comptarà amb 928 persones col·laboradores. Es tracta de personal funcionari de carrera i laboral fix de la Generalitat que han respost a la crida per a la inscripció a la borsa de col·laboradors de processos selectius publicada al portal de l’empleat públic (ATRI) i a les intranets dels departaments. La Direcció General de Funció Pública els ha impartit formació teòrica i pràctica sobre les tasques que han de desenvolupar: coordinació d’edifici o planta; responsables d’aula, i ajudants per als punts d’informació als aspirants.

La distribució per territori de les persones convocades, les aules i el personal col·laborador és la següent:


Persones aspirants

Nombre d’aules

Edificis

Persones col·laboradores

Barcelona

6.599

185

6

573

Girona

878

35

2

97

Lleida

998

31

4

121

Tarragona

1.110

43

2

137

TOTAL

9.585

294

14

928

Per a les proves del 8 de juliol, s’han constituït 36 tribunals, formats per 154 membres. S’han preparat 82 models d’examen per als dos exercicis de les proves que es realitzaran, tenint en compte que cada procés té un exercici teòric i un de pràctic.

Per garantir la seguretat en el transport del material, efectius del cos de Mossos d’Esquadra faran la custòdia del trasllat de la documentació des del Districte Administratiu fins a les seus de les proves. S’utilitzaran fins a 9 furgonetes i 12 conductors.

Aquestes proves són la repetició d’una part de les que es van fer el passat 29 d’abril. La Generalitat les va deixar sense efecte i va prendre la decisió de repetir-les a causa de les irregularitats constatades per l’incompliment de les funcions de vigilància que l’empresa Cegos tenia encomanades.

Tota la logística associada a la repetició de les proves s’està portant a terme amb mitjans propis i amb el suport d’un gran nombre de personal funcionari i personal laboral fix al servei de l’Administració de la Generalitat.

El passat dissabte 1 de juliol ja es van repetir les proves del cos d’agents rurals, personal funcionari d’execució penal i categories laborals transversals (convocatòries amb número de registre 643, 650 i 700). Hi havia un total de 477 places convocades i s’hi van presentar 2.171 persones, el 62,69% de les 3.463 aspirants admeses. Es va comptar amb 415 persones col·laboradores per a les tasques de vigilància i 158 aules repartides en nou edificis a les quatre demarcacions. Les proves es van desenvolupar amb completa normalitat i sense cap incidència destacable.