1. Hi havia prop de 40.000 persones arreu del territori convocades per examinar-se
  2. La consellera Vilagrà ha destacat que totes les proves s’han dut a terme de forma “impecable” i ha agraït el “compromís i l’esforç” de les persones que han treballat per fer-ho possible
  3. La consellera Simó ha valorat molt positivament el 'superdissabte' d'oposicions extraordinàries, que ha quintuplicat en volum el procés de més convocatòria dels últims 5 anys
Presidència i Educació
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i la consellera d'Educació, Anna Simó i Castelló
{"name":"2023/07/01/14/42/febcfa40-78b1-46d2-b2b1-9ef7d86c7205.jpg","author":"Presidència","type":"0","location":"0","weight":97581}

Les proves dels concursos oposició d’estabilització organitzats pel Departament d’Educació i per la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència s’han dut a terme aquest matí amb normalitat i sense incidències.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha destacat que l’organització s’ha fet de “forma impecable” i ha agraït el “compromís i l’esforç que sempre posen les persones treballadores de l’Administració de la Generalitat per tirar endavant els objectius que ens plantegem”. En aquest sentit, ha subratllat que l’objectiu de les proves d’avui i del procés d’estabilització és reforçar els serveis públics, “amb uns recursos humans més estables i més adaptats a les necessitats de la ciutadania”.

La consellera d’Educació, Anna Simó i Castelló, ha valorat que el 'superdissabte' d'oposicions extraordinàries, que ha quintuplicat en volum el procés de més convocatòria dels últims 5 anys, ha transcorregut amb "normalitat tot i ser un repte per a l'Administració educativa i comportar un any de feina". La consellera també ha agraït la seva dedicació a les 2.000 persones de l'Administració que han fet tasques d'organització i suport: als més de 1.500 membres dels tribunals, a les 146 direccions i al personal d'administració i serveis dels centres que han obert les portes per a la realització de les proves, "perquè sense elles això no hauria sigut possible".


Procés d’estabilització de la funció docent

Avui s’han començat a fer les proves del concurs oposició extraordinari que organitza el Departament d’Educació per cobrir 14.238 places docents. Estaven cridats a examinar-se 36.304 aspirants, que han hagut de presentar en paper la seva unitat didàctica o la situació d’aprenentatge, i realitzar a continuació el desenvolupament per escrit d’un tema. Ho han fet davant de 310 tribunals formats per 1.550 funcionaris en 146 seus i el percentatge preliminar d’assistència ha estat del 70 al 75%, superior al que és habitual en altres convocatòries educatives.

Ahir, 30 de juny, es va fer la prova de llengües per als 278 aspirants que no havien pogut acreditar un nivell. Durant el mes de juliol, els tribunals convocaran els aspirants perquè facin la defensa oral de la seva unitat didàctica o la situació d’aprenentatge. Des de setembre de 2023 fins a acabar 2024 es valoraran els mèrits, es faran les pràctiques i es proposaran els nomenaments de funcionaris de carrera. La fase oposició suposa el 60% de la puntuació final, i la fase concurs (on es compten l’experiència, la formació i altres mèrits) el 40% restant.

Aquest procés, juntament amb un concurs excepcional de mèrits, conforma el procés extraordinari d’estabilització de la funció docent. El concurs excepcional de mèrits ha de servir per estabilitzar 12.859 docents. S’hi ha admès 37.284 participants. Properament es publicaran al DOGC els aspirants seleccionats i es farà la proposta de nomenament de funcionaris docents. Cal recordar que els mèrits s’han valorat tenint en compte l’experiència com a docent (màxim de 7 punts), però també la formació acadèmica (màxim de 3 punts) i altres mèrits (màxim de 5 punts).


Procés d’estabilització de Funció Pública

Pel que fa a les places competència de la Direcció General de la Funció Pública, avui s’han fet les proves del cos d’agents rurals, personal funcionari d’execució penal i categories laborals transversals (núm. de registre 643, 650 i 700). El total de places d’aquestes convocatòries és de 477 i s’hi han presentat un total 2.171 persones, el 62,69% de les 3.463 aspirants admeses.


Demarcació

Persones convocades

Persones presentades

Percentatge participació

Barcelona

2.115

1.274

60,23%

Girona

351

213

60,68%

Lleida

620

438

70,65%

Tarragona

377

246

65,25%

TOTAL

3.463

2.171

62,69%


Per dur a terme les tasques de vigilància s’ha comptat amb 415 persones treballadores de la Generalitat. Es tracta de personal funcionari de carrera i laboral fix de la Generalitat que han respost a la crida per a la inscripció a la borsa de col·laboradors de processos selectius publicada al portal de l’empleat públic (ATRI) i a les intranets dels departaments. La Direcció General de Funció Pública els ha impartit formació teòrica i pràctica sobre les tasques que han desenvolupat: coordinació d’edifici o planta; responsables d’aula, i ajudants per als punts d’informació als aspirants.

Per a la realització de les proves s’ha disposat de 158 aules en 9 edificis a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Amb les proves d’avui s’han repetit una part de les que es van fer el passat 29 d’abril, que la Generalitat va deixar sense efecte per les irregularitats que es van produir a causa de l’incompliment de les funcions de vigilància que l’empresa Cegos tenia encomanades.

La resta de les proves, les de l’àmbit funcionarial (núm. de registre 600), es repetiran el proper dissabte, 8 de juliol. Hi ha 1.344 places convocades i 9.886 persones aspirants. Per dur a terme la vigilància, es comptarà amb 928 treballadores de la Generalitat. Hi haurà 294 aules en 14 edificis.

Per a les proves dels dies 1 i 8 de juliol s’han constituït 73 tribunals qualificadors i òrgans tècnics de selecció, integrats per 337 membres, que han preparat 80 models d’examen per a les 160 proves que es realitzaran, tenint en compte que cada procés té una prova teòrica i una de pràctica.