1. En una trobada informativa amb periodistes, responsables dels dos departaments han explicat la situació dels processos d’estabilització i l’operativa de les proves


Aquest proper dissabte 1 de juliol comencen les proves dels concursos oposició d’estabilització organitzats pel Departament d’Educació i per la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència. En conjunt, es tracta de 16.059 places a les quals optaran prop de 50.000 persones.

Durant aquest mes de juliol es duran a terme les proves del concurs oposició extraordinari d’estabilització del personal docent per a 14.238 places, amb un total de 36.304 persones aspirants. Així mateix, els dies 1 i 8 de juliol es duran a terme les proves del concurs oposició d’estabilització competència de la Direcció General de Funció Pública, per a un total de 1.821 places, amb 13.534 persones aspirants.

La secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, i la secretària d’Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència, Alícia Corral, han explicat aquest matí la situació dels processos extraordinaris d’estabilització i l’operativa de les proves.

La secretària general del Departament d'Educació, Patrícia Gomà, ha posat en valor que "quan s'acabi aquest procés d'estabilització, tindrem un gran guany pels centres educatius i les direccions, que tindran el seu professorat molt estabilitzat". Alhora, ha destacat que la magnitud del concurs oposició és extraordinària, "però no deixa de ser res diferent al que habitualment fa el Departament d'Educació, que els últims 5 anys ha estabilitzat més de 16.000 aspirants. Mateix sistema, mateixes garanties".

La secretària d’Administració i Funció Pública, Alícia Corral, ha recordat que les proves dels propers 1 i 8 de juliol són la repetició de les que es van fer el passat 29 d’abril i ha destacat que la Generalitat les ha organitzat exclusivament amb mitjans propis. “Hem posat tots els recursos al nostre abast per poder desenvolupar-les amb total seguretat i garanties, i estem convençudes que així serà”. En aquest sentit, ha agraït la participació de les més de 1.300 persones treballadores de la Generalitat que realitzaran les tasques de vigilància. “Tots han rebut una formació exhaustiva per fer front a tot tipus d’incidències, estan preparats i garantiran el bon funcionament de l’operativa”.


Procés d’estabilització de Funció Pública


Un total de 13.534 persones estan convocades els propers 1 i 8 de juliol a les proves del concurs oposició del procés d’estabilització de l’ocupació pública de les places competència de la Direcció General de Funció Pública. Aquestes proves són la repetició de les que es van fer el passat 29 d’abril. La Generalitat les va deixar sense efecte i va prendre la decisió de repetir-les a causa de les irregularitats constatades per l’incompliment de les funcions de vigilància que l’empresa Cegos tenia encomanades.

L’1 de juliol es faran les proves del cos d’agents rurals, personal funcionari d’execució penal i categories laborals transversals (núm. de registre 643, 650 i 700). Hi ha un total de 477 places convocades i 3.648 persones aspirants. El 8 de juliol, tindran lloc les proves de l’àmbit funcionarial (núm. de registre 600). Hi ha 1.344 places convocades i 9.886 persones aspirants.

La logística associada a la repetició de les proves es du a terme amb mitjans propis i amb el suport d’un gran nombre de personal funcionari i personal laboral fix al servei de l’Administració de la Generalitat.

Per dur a terme les tasques de vigilància de les proves es compta amb un total de 1.343 persones treballadores de la Generalitat: 415 persones l’1 de juliol, i 928, el dia 8.

Es tracta de personal funcionari de carrera i laboral fix de la Generalitat que han respost a la crida per a la inscripció a la borsa de col·laboradors de processos selectius publicada al portal de l’empleat públic (ATRI) i a les intranets dels departaments. La Direcció General de Funció Pública els ha impartit formació teòrica i pràctica sobre les tasques que han de desenvolupar: coordinació d’edifici o planta; responsables d’aula, i ajudants per als punts d’informació als aspirants.

Per a la realització de les proves, hi ha un total de 452 aules reservades en diversos espais a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona: 158 per al dia 1 de juliol, i 294 per al dia 8 de juliol. S’han constituït 73 tribunals qualificadors i òrgans tècnics de selecció, integrats per 337 membres, que han preparat 80 models d’examen per a les 160 proves que es realitzaran, tenint en compte que cada procés té una prova teòrica i una de pràctica.


Procés d’estabilització en la funció docent


D’altra banda, el proper 1 de juliol també es comencen a fer les proves del concurs oposició que organitza el Departament d’Educació. Aquest procés, juntament amb un concurs excepcional de mèrits, conforma el procés extraordinari d’estabilització de la funció docent.

El concurs excepcional de mèrits ha de servir per estabilitzar 12.859 docents. S’hi ha admès 37.284 participants. Properament es publicaran al DOGC els aspirants seleccionats i es farà la proposta de nomenament de funcionaris docents. Cal recordar que els mèrits s’han valorat tenint en compte l’experiència com a docent (màxim de 7 punts), però també la formació acadèmica (màxim de 3 punts) i altres mèrits (màxim de 5 punts).

D’altra banda, el Departament d’Educació ha organitzat un concurs oposició extraordinari per cobrir 14.238 places. S’hi ha admès 36.304 aspirants, que s’examinaran davant 310 tribunals formats per 1.550 funcionaris en 146 seus.

El seu calendari, de forma resumida, és el següent: el proper divendres 30 de juny es farà la prova de llengües pels aspirants que no hagin pogut acreditar un nivell. El dissabte 1 de juliol caldrà presentar la unitat didàctica o la situació d’aprenentatge, i desenvolupar un tema. Posteriorment, durant el mes de juliol, els tribunals convocaran els aspirants perquè facin la defensa oral de la seva unitat didàctica o la situació d’aprenentatge. Des de setembre de 2023 fins acabar 2024 es valoraran els mèrits, es faran les pràctiques i es proposaran els nomenaments de funcionaris de carrera. La fase oposició suposa el 60% de la puntuació final, i la fase concurs (on es compten l’experiència, la formació i altres mèrits) el 40% restant.