1. El Govern comença d’ofici l’expedient de responsabilitat patrimonial

El Departament de la Presidència inicia d’ofici un expedient per declarar la responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat i indemnitzar les persones aspirants a les proves selectives del concurs oposició d’estabilització del passat 29 d’abril. Així ho han comunicat els representants de l’Administració a les organitzacions sindicals aquest matí en la reunió de seguiment dels processos selectius d’estabilització.

La Generalitat proposa una indemnització de 90 euros per persona pels danys morals ocasionats arran de les incidències que van tenir lloc durant el desenvolupament de les proves. La indemnització total es quantifica en un màxim d’1.218.060 euros, tenint en compte que hi havia 13.534 persones cridades a fer els exàmens. Aquesta quantitat serà una part de la compensació que la Generalitat reclamarà a l’empresa Cegos pels danys i perjudicis ocasionats per l’incompliment de les funcions de logística i vigilància que per contracte tenia encomanades.

L’inici de l’expedient de responsabilitat patrimonial es comunicarà a les persones afectades i es publicarà demà al DOGC. S’obrirà llavors un període de 10 dies hàbils per presentar-hi al·legacions. Un cop analitzades les al·legacions, caldrà l’informe de la Comissió Jurídica Assessora per resoldre definitivament l’expedient. Es preveu que l’expedient finalitzi després de l’estiu, moment a partir del qual es podran fer efectius els pagaments. Tota la informació d’aquest expedient es farà pública a l’apartat del procés d’estabilització del web d’Administració i Funció Pública.

Repetició de les proves

La Generalitat va prendre la decisió de deixar sense efecte les proves del concurs oposició d’estabilització i tornar-les a fer, després de constatar i acreditar irregularitats greus durant la realització dels exercicis. Aquestes irregularitats són conseqüència dels errors i la manca de compliment de les tasques encarregades a l’empresa Cegos, contractada per dur a terme la logística i vigilància dels processos selectius. Les proves es repetiran els pròxims dies 1 i 8 de juliol.