1. És una de les mesures previstes pel Govern per reduir la temporalitat i està inclosa en la llei de promoció interna aprovada recentment al Parlament

La Direcció General de Funció Pública ha publicat una resolució per cobrir 46 places del cos superior d’administració de la Generalitat i 2 places del cos d’advocacia amb persones aspirants que van aprovar les oposicions en els darrers processos selectius ordinaris (convocatòries 242 i 244) i no van obtenir plaça.

Aquestes persones estan convocades a un acte públic d’adjudicació de llocs de treball que tindrà lloc el pròxim 1 de juny a la seu del Districte Administratiu de la Generalitat. La resolució, que inclou la llista de les persones aspirants i de les places a adjudicar, es pot consultar a l’e-Tauler i al web d’Administració i Funció Pública.

La resolució dona compliment a la Llei 8/2023, de 12 de maig, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilitació de la cobertura de llocs de treball amb funcionaris de carrera aprovada al Parlament de Catalunya. Amb l’objectiu de limitar al màxim el nomenament de personal interí, aquesta llei preveu que les convocatòries de proves selectives puguin incloure, a més de les places autoritzades a les ofertes d’ocupació pública, un nombre de places addicionals per cobrir futures vacants amb persones que han aprovat unes oposicions sense haver obtingut plaça.

La llei també preveu que aquesta mesura sigui aplicable excepcionalment en els processos selectius oberts en el moment que va començar la seva tramitació, primer com a decret llei, el novembre del 2022, moment en què les convocatòries 242 i 244 encara eren en curs.