1. El DOGC publica la resolució per la qual es deixen sense efecte les proves del passat 29 d’abril, que es repetiran l’1 i el 8 de juliol

El Departament de la Presidència ha comunicat a l’empresa Cegos l’inici del procediment per a la resolució del contracte de la logística de les proves del concurs oposició d’estabilització.

La Generalitat ha pres aquesta decisió després d’acreditar les greus incidències produïdes durant el desenvolupament de les proves el passat 29 d’abril atribuïbles a errors de l’empresa Cegos i a l’incompliment de les funcions de logística i vigilància que tenia encarregades. Aquests incompliments han causat greus perjudicis a l’Administració i a les persones aspirants que van participar en les proves selectives i han afectat greument les garanties de preservació dels principis de mèrit, capacitat i igualtat en l’accés a la funció pública.

Així, la Generalitat ha recollit 4.136 formularis que recopilen més de 13.000 incidències reportades per les persones aspirants. La major part fan referència al retard en l’inici de les proves, espais habilitats inadequats, manca de vigilància i ús de dispositius electrònics.

Després de comprovar i acreditar les incidències produïdes, la Direcció General de Funció Pública ha emès l’informe jurídic, de data 11 de maig de 2023, que conclou que aquestes irregularitats són greus i generalitzades i que, per tant, es fa necessari deixar sense efecte les proves i tornar-les a fer amb garanties.

Per altra banda, la Direcció General de Funció Pública ha publicat avui al DOGC una resolució per la qual es deixen sense efecte les proves del concurs oposició d’estabilització i que retorna aquest procés selectiu a la situació anterior al 29 d’abril. S’estableixen també en la resolució les dates per repetir les proves, concretament, com ja va avançar el Govern, els dies 1 i 8 de juliol d’enguany.