1. Nota: La font per citar com origen d’aquesta informació és CAT112 o Telèfon d’emergències 112 de Catalunya
  2. El juliol i el juny, com és habitual, van ser els mesos amb més volum de trucades l’any 2022 (352.612 i 336.039), i el febrer el mes amb menys trucades (215.162)
  3. La majoria de les trucades l’any 2022 van ser per motius de seguretat (761.441 trucades) i per demanar assistència sanitària (662.898)
  4. En els darrers 10 anys el nombre de trucades operatives rebudes al 112 ha crescut un 83% passant de 1.227.043 a 2.234.855 trucades
  5. En la darrera dècada la mitjana de creixement interanual en el nombre de trucades operatives rebudes al CAT112 se situa el 6,2%
  6. Totes les dades i gràfics de les trucades rebudes al 112 l’any 2022 i anys anteriors es poden consultar al web de dades obertes https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/


El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112, que depèn del Departament d’Interior, va rebre l’any passat un total de 3.391.044 trucades. D’aquestes, 2.234.855 van ser trucades operatives que van generar1.687.133 incidents, els quals van activar algun tipus de recurs operatiu (policia, bombers, emergències mèdiques, agents rurals o protecció civil).

La xifra total de trucades del 2022 suposa un augment d’un 7% respecte l’any anterior mentre que les trucades operatives van augmentar un 6,6% respecte del 2021. L’any 2021, el total de trucades va ser de 3.169.109 i les trucades operatives van ser 2.096.884.

De totes les trucades gestionades l’any 2022, el mes que es van atendre més trucades va ser el juliol (352.612), el juny (336.039) i l’agost (322.989). Per contra, el mes amb menys trucades va ser el febrer (215.162 trucades) i el març (233.130).

Pel que fa a les tipologies de trucades operatives rebudes al 112 l’any 2022, el gruix més important van ser les de seguretat, seguides per les d’assistència sanitària, els accidents de trànsit i el civisme, entre altres.

Així, el 2022 un 34% de les trucades operatives van ser per temes de seguretat derivades als cossos policials (761.441 l’any 2022 i 681.806 l’any 2021), i que van representar un augment de l’11,68% respecte l’any anterior. D’altra banda, el 29,6% van ser assistències sanitàries –derivades al Sistema d’Emergències Mèdiques SEM (662.898 trucades el 2022 i 618.887 el 2021), i que van representar un ascens del 7,11% respecte el 2021.

En menys volum, un 14%, trobem les trucades relacionades amb els accidents de trànsit (314.458 el 2022 i 279.577 el 2021) i que representen un augment del 12,48% respecte l’any 2021. Quant a les trucades per temes de civisme, aquestes van disminuir notablement el 2022 respecte el 2021 (un 17,64% menys), amb un total de 227.706 trucades el 2022 i 276.476 el 2021.

Les trucades derivades als bombers per incendis van suposar el 4,6% del total (103.568 trucades el 2022 i 94.856 el 2021), i que representa un augment del 9,18% de les trucades per aquesta tipologia respecte l’any 2021.

El CAT112 va gestionar l’any 2022 un total de 2.234.855 trucades operatives. D’aquestes, 2.227.634 van ser del territori de Catalunya i la resta provinents d’altres comunitats o territoris fronterers.

Així, de les 2.227.634 trucades de Catalunya, 738.068 es van fer des de la ciutat de Barcelona (un 33%), mentre que el 2021 se’n van rebre 691.748. La majoria de les trucades des de la capital catalana es van fer per temes de seguretat (261.845), seguit de les d’assistència sanitària (168.176), civisme (145.119) i trànsit (94.238).

Des de la ciutat de Tarragona, el 2022 es van rebre 51.369 trucades (un 2,3% del total), mentre que van ser 48.835 el 2021. D’aquestes trucades, 17.544 van ser per temes de seguretat; 15.676 per assistència sanitària; 5.881 per accidents de trànsit; i 3.713 per incendis.

Al municipi de Lleida, l’any 2022 es van fer 41.382 trucades al telèfon d’emergències 112 (un 1,8% del total), i 39.446 l’any 2021. Les trucades per seguretat van ser 17.727 el 2022 des de Lleida; seguit de les trucades per assistència sanitària (10.657): trànsit (4.534) i civisme (2.691).

Des de Girona es van rebre 26.920 trucades al 112 l’any 2022 (un 1,2% del total), mentre que van ser 25.955 el 2021. Del total de trucades del 2022, 10.832 van ser per temes de seguretat; 8.338 per demanar assistència sanitària; 2.650 per motius de trànsit i 1.778 per civisme.


Incidents rellevants del 2022

L’any 2022 es van gestionar des del CAT112 un total de 5.945 trucades el dia de la revetlla de Sant Joan, que van derivar en 3.122 incidents. La segona nit amb més trucades va ser el Cap d’Any, amb 3.385 trucades per 2.478 incidents.

Pel que fa a episodis imprevistos per emergències a Catalunya, entre els dies 14 i 20 de juny el CAT112 va gestionar 3.439 trucades pels diferents incendis que hi va haver a diferents punts del territori i per l’Emergència del pla INFOCAT. Més endavant, els dies 17 i 19 de juliol, es van rebre 1.152 trucades per l’incendi del Pont de Vilomara, al Bages.

Quant a episodis per pluges i inundacions, el dia 31 d’agost es van rebre 1.414 per l’alerta del pla INUNCAT, i dels dies 23 al 25 de setembre 1.101 trucades també per l’alerta de l’INUNCAT.

Durant la campanya de platges del 2022, des del 112 es van rebre 2.825 trucades, mentre que el 2021 van ser 2.293 trucades.

L’any 2022 es van gestionar un total de 45.106 trucades per la COVID-19, un 50% de les quals sobretot els mesos de gener i febrer per la 6a onada. La xifra va ser molt inferior a la del 2021, quan es van gestionar 142.390 trucades per COVID.


Evolució de les trucades operatives gestionades pel CAT112 en els darrers 10 anys

En els darrers 10 anys les trucades operatives gestionades pel CAT112 han augmentat un 83%, així mentre que al 2013 es van gestionar 1.227.043, el 2022 es va tancar amb 2.234.855 trucades operatives.

Tot i l’augment tant gran que s’ha produït en els darrers 10 anys, la mitjana de creixement de les trucades rebudes al 112 des del 2013 fins al 2022 ha estat del 6,2% cada any.

Així, entre el 2013 i el 2014 les trucades van créixer un 4,5% passant de 1.227.043 a 1.283.148 trucades; entre el 2014 i el 2015 el creixement va ser del 6,6% passant de 1.283.148 a 1.368.208 trucades; entre el 2015 i el 2016 el creixement va ser del 7,3% passant de 1.368.208 a 1.467.837 trucades, entre el 2016 i el 2017 el creixement va ser del 9,5% passant de 1.467.837 a 1.607.594 trucades; del 2017 al 2018 les trucades van augmentar un 7% passant de 1.607.594 a 1.720.085 trucades; entre el 2018 i el 2019 les trucades operatives rebudes al 112 van créixer un 8,3% passant de 1.720.085 a 1.862.199 trucades; entre el 2019 i el 2020 va ser l’any que menys van créixer les trucades, any en què l’augment es va situar en l’1,5% passant de 1.862.199 a 1.889.827 trucades; entre el 2020 i el 2021 va ser quan es va produir la major crescuda interanual en el nombre de trucades, situant-se en un augment de l’11% passant de 1.889.827 a 2.096.884 trucades; finalment entre el 2021 i el 2022 l’augment es va situar de nou en la mitjana situant-se en el 6,6% passant de 2.096.884 a 2.234.855 trucades.

Totes les dades i gràfics de les trucades rebudes al 112 l’any 2022 i també els anys anterior es poden consultar al web https://112.gencat.cat/ca/el-112/el-112-en-xifres/
2  

Imatges

Evolució trucades operatives darrers 10 anys

Evolució trucades operatives darrers 10 anys 65749

gràfic trucades CAT112 del 2019 al 2022

gràfic trucades CAT112 del 2019 al 2022 13856

1  

Vídeos

balanç trucades 2022

1  

Fitxers adjunts

NOTA PREMSA BALANÇ TRUCADES 112 GENENAL + VEGUERIES

NOTA PREMSA BALANÇ TRUCADES 112 GENENAL + VEGUERIES
PDF | 716900