1. El telèfon d’emergències 112 ha rebut un 4,4% més trucades relacionades amb violència masclista entre gener i octubre d’aquest any que en el mateix període de l’any passat
  2. En l’àmbit de trucades contra la llibertat sexual, els avisos han augmentat un 29,6%
  3. Cada hora el telèfon 112 rep unes 8 trucades per violència masclista
  4. Continuen augmentant les trucades al telèfon especialitzat en violències masclistes 900 900 120 del Departament d’Igualtat i Feminismes, que n’ha registrat més de 8.000 fins el mes d’agost
  5. Amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, la torre de l’edifici CAT112 de Reus s’il·luminarà de color violeta durant una setmana

l telèfon d’emergències 112 ha rebut 68.591 trucades relacionades amb les violències masclistes i contra la llibertat sexual entre gener i octubre aquest 2022, respecte a les 64.634 trucades rebudes durant el mateix període l’any passat. Aquesta xifra representa un augment del 6% del nombre global de trucades que recullen els avisos per violència masclista d’un home contra una dona i les trucades d’emergència contra la llibertat sexual, en què la víctima és una dona o un home.

Cal tenir en compte que la xifra de trucades al telèfon d’emergències 112 no es correspon a una xifra concreta de fets o de denúncies, ja que un mateix fet pot provocar diverses trucades, ja sigui de la mateixa víctima, testimonis, familiars... Cal tenir en compte aquesta diferència per contextualitzar les dades de trucades al 112 respecte altres dades com puguin ser les denúncies realitzades davant la policia.

En el cas del telèfon 900 900 120, gestionat pel Departament d’Igualtat i Feminismes i que proporciona atenció a les violències masclistes, ha realitzat 8.174 atencions des del gener a l’agost de 2022, 6.949 de les quals per motiu de violències masclistes. El nombre de trucades ha anat a l’alça els darrers anys. En tot l’any 2021, es van dur a terme 11.782 trucades, registrant un augment en relació als anys anteriors: el 2020 es van rebre 11.202 trucades, i el 2019, 9.352. Mensualment, durant el 2022 les trucades també s’han anat incrementant, passant de les 796 del mes de gener a les 1.030 de l’agost.

D’entre les trucades per violències masclistes del 2022, el 89,6% van ser per violència psicològica, el 33,5% per motiu de violència física, el 6,7% per motiu de violència econòmica i el 6,2% per motiu de violència sexual. Aquestes formes de violència s’han donat, en alguns casos, de forma simultània. Pel que fa als àmbits, el 85% de les consultes per motiu de violències han estat en l’àmbit de la parella, el 8% en l’àmbit familiar, el 5,2% en l’àmbit sociocomunitari i l’1,1% en l’àmbit laboral.


Precisament s’acaba de presentar la nova línia 900 900 120 que ofereix atenció psicològica les 24 hores i un primer assessorament jurídic, a més d’informació sobre violències masclistes. És a dir, quan es rep una trucada que requereix atenció psicològica instantània, una psicòloga o psicòleg especialitzada en violències masclistes i sexuals proporciona una primera atenció emocional en línia. A més, segons la situació de violència viscuda i les necessitats de la dona, se li facilita un primer assessorament jurídic. També es realitzen trucades de seguiment dels casos i es deriva a les dones als serveis de la xarxa d’atenció a les violències masclistes.

Enguany, i coincidint amb el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, el CAT112 il·luminarà cada vespre de color violeta durant una setmana la torre de l’edifici CAT112 de Reus, on hi treballen professionals del CAT112, Protecció Civil, Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, SEM i personal administratiu de suport als cossos d’emergències i seguretat. Els fluorescents de la torre, que és visible des de molts punts de la zona, s’han recobert d’unes fundes de color violeta. D’aquesta manera la llum que es projecta és de color violeta.


Trucades per violència masclista

El telèfon d’emergències 112 ha rebut un 4,4% més trucades relacionades amb violència masclista entre gener i octubre d’aquest any 2022 (62.896 trucades) que durant el mateix període l’any passat (60.240). Aquest volum de trucades equival aproximadament a 8 avisos cada hora relacionats amb violència masclista.

Les trucades per violència masclista són aquells avisos en què hi ha relació entre víctima dona i agressor home i és una categoria que contempla diferents tipologies de trucada: agressió o maltractament físic/psíquic d'home a dona, entre els que hi ha en el present o hi ha hagut en el passat una relació matrimonial o sentimental, encara que no hi hagi convivència; trucades de dones registrades en la base de dades de seguiment; trucades de dones que no es troben en una situació d’emergència en el moment de la trucada i que sol·liciten informació, suport o assessoria relacionada amb la violència masclista; i avisos a la central d’alarmes en què s’activa l'alerta COMETA per un cas de violència de gènere.

Per territori, el nombre de trucades ha augmentat a Barcelona i Lleida, mentre que ha disminuït a Tarragona i Girona. La demarcació de Barcelona concentra el 70% de les trucades (44.971 aquest 2022, davant les 41.570 trucades el 2021); en segon lloc se situa Tarragona, des d’on s’han fet 8.496 trucades aquest 2022 i 8.985 el 2021; quant a les trucades fetes des de la demarcació de Girona, s’han rebut 6.381 aquest 2022 i 6.850 el 2021; i des de Lleida s’han fet 3.041 trucades el 2022 i 2.830 el 2021.

Les ciutats des d’on s’han fet més trucades al 112 per aquestes situacions, són Barcelona (12.722 el 2022, un 6,5% més que l’any passat, amb 11.948 trucades); l’Hospitalet de Llobregat (on han augmentat un 16,5%, amb 3.421 trucades rebudes el 2022 davant les 2.937 trucades el 2021); Badalona (1.925 trucades aquest any i 1.694 l’any passat, és a dir, un 13,6% més); Terrassa (el mateix nombre de trucades el 2022 i el 2021: 1.870); Reus (on han disminuït els avisos un 27%: 1.684 el 2022 i 2.311 el 2021); Sabadell (on també ha baixat el nombre de trucades: 1.393 el 2022 i 1.500 el 2021, amb una davallada del 7%); Tarragona (amb un 4,5% més, 1.329 el 2022 i 1.272 el 2021); Lleida (un 3% menys, 1.250 el 2022 i 1.293 el 2021); Santa Coloma de Gramenet (on han augmentat el 17%, 1.132 el 2022 i 967 el 2021), i Girona (974 el 2022 i 962 el 2021, un augment de l’1,2%).

Els mesos en què hi ha hagut més trucades al 112 per violència masclista són juliol i agost, mentre que febrer i gener han estat els mesos en què hi ha hagut menys avisos.

El mes de juliol s’han rebut 7.917 trucades, un 2,9% més que el mateix període del 2021 (7.695). El mes d’agost s’han rebut 7.804 el 2022 i 7.825 el 2021 (0,3% menys). El mes de febrer s’han rebut 4.731 trucades el 2022 davant els 4.312 avisos rebuts el febrer el 2021, un 9,7% més. El mes de gener s’han atès 5.024 trucades el 2022 davant les 4.560 trucades el mes de gener de l’any passat, un 10,2% més.

Els dies de la setmana en què s’han rebut més trucades són diumenge, seguit de dissabte, i els dies en què s’han rebut menys són dimarts i dimecres.

Diumenge s’han rebut 11.847 trucades entre gener i octubre del 2022 i 10.887 trucades el mateix període del 2021 (8,8% més). Dissabte s’han rebut 10.699 trucades el 2022 davant els 10.312 avisos rebuts el 2021, un 3,8% més. Els dimarts s’han atès 7.584 trucades el 2022 davant les 7.408 trucades l’any passat, un 2,4% més. I dimecres s’ha atès 7.714 trucades aquest any i 7.556 l’any passat, un 2,1% més.

Les hores en què s’han atès més trucades són les 22 i les 23 hores, mentre que les hores en que hi ha hagut menys trucades són les 7 i les 6 del matí.

A les 22 hores s’han rebut 4.707 trucades el 2022 i 4.499 el 2021 (4,6% més). A les 23 s’han rebut 4.408 trucades el 2022 i les 4.071 avisos el 2021, un 8,3% més. A les 7 hores del matí s’han atès 1.211 trucades el 2022 davant les 975 trucades a la mateixa hora l’any passat, un 24,2% més. I a les 6 hores s’han atès 1.286 trucades aquest any i 883 l’any passat, un 45,6% més.


Trucades per violència sexual

El telèfon d’emergències 112 ha rebut 5.695 trucades de llibertat sexual entre gener i octubre aquest 2022, respecte a les 4.394 trucades rebudes durant el mateix període l’any passat, que representa un augment del 29,6%.

En aquest volum de trucades es recullen els avisos d’agressions en què la víctima és dona o home i contempla diferents casos com atemptar contra la llibertat sexual d’una altra persona amb violència o intimidació, o sense violència i sense consentiment; actes d’exhibició obscena, i induir, promoure o facilitar la prostitució amb consentiment o sense, amb ànim de lucre.

El nombre de trucades per violència sexual ha augmentat entre gener i octubre de 2022 de manera homogènia arreu del territori respecte al mateix període de l’any passat. Barcelona concentra el 80% de les trucades (4.530 aquest 2022, davant les 3.555 trucades el 2021); en segon lloc se situa Tarragona, des d’on s’han rebut 546 trucades aquest 2022 i 383 el 2021; quant a Girona, s’han rebut 416 aquest 2022 i 310 el 2021; i des de Lleida s’han rebut 202 trucades el 2022 i 146 el 2021.

Les ciutats des d’on s’han fet més trucades són Barcelona (2.570 el 2022, un 34,9% més que l’any passat, amb 1.905 trucades); l’Hospitalet de Llobregat (on també han augmentat un 34,2%, amb 247 trucades realitzades el 2022 davant les 184 trucades el 2021); Badalona (204 trucades aquest any i 134 l’any passat, és a dir, un 52,2% més); Sabadell (un 7% més de trucades, 138 el 2022 i 129 el 2021); Terrassa (on han disminuït un 16,6%, 120 el 2022 i 144 el 2021); Tarragona (amb un 82% més, 164 el 2022 i 90 el 2021), i Lleida (un 6% més, 102 el 2022 i 96 el 2021).

Els mesos en què hi ha hagut més trucades són juliol i agost, mentre que gener i febrer són els mesos en què el telèfon d’emergències 112 ha atès menys avisos per violència sexual.

El mes de juliol s’han rebut 808 trucades, un 31,6% més que el mateix període del 2021 (614). El mes d’agost s’han rebut 783 el 2022 i 584 el 2021 (34,1% més). El mes de gener s’han rebut 314 trucades el 2022 davant els 262 avisos rebuts el gener el 2021, un 19,8% més. El mes de febrer s’han atès 322 trucades el 2022 davant les 301 trucades el mes de febrer de l’any passat, un 7% més.

Els dies de la setmana en què s’han rebut més trucades per violències sexuals són diumenge, seguit de dissabte, i els dies en què s’ha rebut menys són dimarts i dimecres.

Diumenge s’han rebut 1.092 trucades entre gener i octubre del 2022 i 765 trucades el mateix període del 2021 (42,7% més). Dissabte s’han rebut 1.025 trucades el 2022 davant els 725 avisos rebuts el 2021, un 41,4% més. Els dimarts s’han atès 593 trucades el 2022 davant les 548 trucades l’any passat, un 8,2% més. I dimecres s’ha atès 622 trucades aquest any i 569 l’any passat, un 9,3% més.

Les hores en què s’han atès més trucades són les 20 i les 18 hores, mentre que les hores en que hi ha hagut menys trucades són les 8 i les 9 del matí.

A les 20 hores s’han rebut 315 trucades el 2022 i 295 el 2021 (6,8% més). A les 18 s’han rebut 311 trucades el 2022, les mateixes que el 2021. A les 8 hores del matí s’han atès 131 trucades el 2022 davant les 84 trucades a la mateixa hora l’any passat, un 56% més. I a les 9 hores s’han atès 141 trucades aquest any i 96 l’any passat, un 46,9% més.

El telèfon d’emergències 112 és un servei per demanar assistència sanitària urgent o sol·licitar la presència dels cossos de seguretat, com Mossos, policies locals, Bombers o Agents Rurals en cas d'emergència. El telèfon 112 dona resposta immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i és un servei públic d’accés universal, gratuït i permanent per a totes les persones des de qualsevol tipus de telèfon, fix o mòbil.

La violència masclista és una violació dels drets humans a través de la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. Tanmateix les violències sexuals es poden exercir contra dones i contra homes. El CAT112 té el compromís ferm de lluitar contra aquesta xacra social i per aquest motiu posa sobre la taula les dades de trucades relacionades amb les violències masclistes i sexuals, amb la voluntat de fer evident que es tracta d’una emergència.


1  

Imatges

La torre del CAT112 de Reus s'il·luminarà de color violeta amb motiu del 25N durant una setmana.

La torre del CAT112 de Reus s'il·luminarà de color violeta amb motiu del 25N durant una setmana. 74514